Ισχύει από 26.03.2019 15:00°CET έως 26.03.2019 23:59°CET
Καταιγίδες  Επίπεδο κινδύνου: Κίτρινο 
english: Isolated thundersέωςrms Ελληνικά: Μεμονωμένες καταιγίδες