Απευθείας Αυτόματη Κάμερα Ουρανού στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Η κάμερα αυτή, αποτελεί μέρος του Μετεωρολογικού Σταθμού στο Ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κετεύθυνση ΒΑ, Β, ΒΔ, Δ, ΝΔ, Ν, ΝΑ, Α με εναλλαγή κάθε 1 λεπτό. Αυτόματη ανανέωση εικόνας κάθε 10 δευτερόλεπτα.

Απεικονίζει τον Ορίζοντα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, με κύριο θέμα τον ουρανό και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες!

Thessaloniki Live!

Η Θεσσαλονίκη Τώρα!
Click Here to view image in full resolution (HD)
 

Χρονοεγγραφή 24ώρου του Πλήρους Ορίζοντα της Θεσσαλονίκης

Βίντεο κάμερας καιρού
JW Player is Loading...
Βίντεο τρέχουσας ημέρας

Αυτό είναι βίντεο της τρέχουσας ημέρας. Μπορείτε να δείτε το χρόνο στο πάνω αριστερό μέρος της εικόνας για να προσδιορίσετε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα (Ενημερώνεται προοδευτικά, μετά το πέρας της κάθε ώρας).
Μέγεθος αρχείου βίντεο: Μέχρι 30ΜΒ.

Βίντεο κάμερας καιρού
JW Player is Loading...
Βίντεο χθεσινής ημέρας

Αυτό είναι πλήρες 24ωρο βίντεο της χθεσινής ημέρας. Μπορείτε να δείτε το χρόνο στο πάνω αριστερό μέρος της εικόνας για να προσδιορίσετε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα (Ενημερώνεται στο τέλος της κάθε ημέρας).
Συνολικό μέγεθος 24ώρου αρχείο βίντεο: Περίπου 30ΜΒ

Θέση και κατεύθυνση κάμερας


Προβολή Cameras σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου πάνω στο χάρτη, για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία.