^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάϊος 22, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 77 °F 66.2 °F 72.1 °F
Σημείο Δρόσου: 59 °F 46.4 °F 52 °F
Υγρασία: 64% 37% 50%
Ταχύτητα Ανέμου: 8.1mph 0mph 2.9mph
Ριπές Ανέμου: 14.3mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 29.9 in 29.9 in -
Υετός: 0 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάϊος 22, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 71.6 °F 51.8 °F 29.9 in Calm     49% 0 in 0 W/m2
00:15 71.6 °F 51.8 °F 29.9 in South 1.9 mph 3.7 mph 51% 0 in 0 W/m2
00:30 71.6 °F 51.8 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 5 mph 52% 0 in 0 W/m2
00:45 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.2 mph 5 mph 51% 0 in 0 W/m2
01:00 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 51% 0 in 0 W/m2
01:15 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.2 mph 1.9 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:30 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.1 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:45 68 °F 51.8 °F 29.9 in NE 1.9 mph 3.7 mph 55% 0 in 0 W/m2
02:00 68 °F 51.8 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.7 mph 55% 0 in 0 W/m2
02:15 68 °F 51.8 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 56% 0 in 0 W/m2
02:30 68 °F 51.8 °F 29.9 in ENE 1.2 mph 3.1 mph 56% 0 in 0 W/m2
02:45 68 °F 51.8 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 57% 0 in 0 W/m2
03:00 68 °F 53.6 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 57% 0 in 0 W/m2
03:15 68 °F 51.8 °F 29.9 in Calm     54% 0 in 0 W/m2
03:30 68 °F 51.8 °F 29.9 in NNE 1.2 mph 5 mph 54% 0 in 0 W/m2
03:45 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.9 mph 5 mph 54% 0 in 0 W/m2
04:00 68 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
04:15 68 °F 51.8 °F 29.9 in North 1.2 mph 3.1 mph 53% 0 in 0 W/m2
04:30 68 °F 50 °F 29.9 in Calm   5 mph 51% 0 in 0 W/m2
04:45 68 °F 55.4 °F 29.9 in SSW 1.9 mph 6.2 mph 64% 0 in 0 W/m2
05:00 68 °F 55.4 °F 29.9 in South 1.2 mph 3.1 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:15 66.2 °F 50 °F 29.9 in West 1.9 mph 5 mph 55% 0 in 0 W/m2
05:30 68 °F 50 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 54% 0 in 0 W/m2
05:45 68 °F 50 °F 29.9 in WNW 1.9 mph 3.1 mph 54% 0 in 0 W/m2
06:00 68 °F 50 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 51% 0 in 5 W/m2
06:15 66.2 °F 51.8 °F 29.9 in NW 1.2 mph 3.1 mph 60% 0 in 12 W/m2
06:30 66.2 °F 53.6 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 63% 0 in 14 W/m2
06:45 66.2 °F 51.8 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 61% 0 in 42 W/m2
07:00 68 °F 50 °F 29.9 in Calm   1.9 mph 53% 0 in 74 W/m2
07:15 66.2 °F 53.6 °F 29.9 in SE 1.2 mph 3.7 mph 62% 0 in 116 W/m2
07:30 66.2 °F 51.8 °F 29.9 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 61% 0 in 181 W/m2
07:45 66.2 °F 51.8 °F 29.9 in Calm   3.7 mph 61% 0 in 169 W/m2
08:00 66.2 °F 51.8 °F 29.9 in Calm   3.1 mph 58% 0 in 267 W/m2
08:15 68 °F 50 °F 29.9 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 54% 0 in 330 W/m2
08:30 68 °F 50 °F 29.9 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 53% 0 in 466 W/m2
08:45 68 °F 50 °F 29.9 in ESE 1.2 mph 1.9 mph 52% 0 in 206 W/m2
09:00 68 °F 50 °F 29.9 in ESE 1.2 mph 3.1 mph 52% 0 in 163 W/m2
09:15 69.8 °F 50 °F 29.9 in WNW 1.2 mph 6.2 mph 51% 0 in 461 W/m2
09:30 71.6 °F 50 °F 29.9 in NW 3.1 mph 5 mph 47% 0 in 473 W/m2
09:45 71.6 °F 50 °F 29.9 in SW 1.9 mph 6.2 mph 49% 0 in 272 W/m2
10:00 73.4 °F 50 °F 29.9 in WSW 1.9 mph 5 mph 45% 0 in 640 W/m2
10:15 73.4 °F 48.2 °F 29.9 in NNW 1.9 mph 6.2 mph 43% 0 in 392 W/m2
10:30 75.2 °F 46.4 °F 29.9 in NNW 3.1 mph 6.2 mph 38% 0 in 573 W/m2
10:45 75.2 °F 48.2 °F 29.9 in NNW 1.2 mph 8.1 mph 38% 0 in 598 W/m2
11:00 75.2 °F 46.4 °F 29.9 in North 3.1 mph 6.8 mph 37% 0 in 582 W/m2
11:15 75.2 °F 48.2 °F 29.9 in North 1.9 mph 6.2 mph 38% 0 in 533 W/m2
11:30 77 °F 48.2 °F 29.9 in West 3.1 mph 6.8 mph 38% 0 in 944 W/m2
11:45 75.2 °F 48.2 °F 29.9 in SW 6.2 mph 9.9 mph 39% 0 in 698 W/m2
12:00 75.2 °F 50 °F 29.9 in SW 5 mph 9.9 mph 42% 0 in 308 W/m2
12:15 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in SW 5 mph 9.9 mph 44% 0 in 522 W/m2
12:30 75.2 °F 50 °F 29.9 in SW 6.2 mph 8.1 mph 43% 0 in 949 W/m2
12:45 73.4 °F 51.8 °F 29.9 in SW 3.1 mph 8.1 mph 44% 0 in 898 W/m2
13:00 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in SW 6.2 mph 8.1 mph 44% 0 in 921 W/m2
13:15 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in SW 5 mph 8.1 mph 43% 0 in 921 W/m2
13:30 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in SW 5 mph 8.7 mph 45% 0 in 854 W/m2
13:45 77 °F 50 °F 29.9 in SW 5 mph 6.8 mph 41% 0 in 953 W/m2
14:00 77 °F 50 °F 29.9 in SW 3.1 mph 8.1 mph 39% 0 in 1004 W/m2
14:15 77 °F 50 °F 29.9 in SW 5 mph 6.8 mph 40% 0 in 853 W/m2
14:30 77 °F 55.4 °F 29.9 in South 3.1 mph 6.8 mph 45% 0 in 865 W/m2
14:45 75.2 °F 55.4 °F 29.9 in South 1.9 mph 6.8 mph 50% 0 in 738 W/m2
15:00 77 °F 53.6 °F 29.9 in SSW 3.1 mph 6.8 mph 43% 0 in 842 W/m2
15:15 77 °F 53.6 °F 29.9 in South 3.1 mph 8.7 mph 46% 0 in 893 W/m2
15:30 77 °F 50 °F 29.9 in SSE 6.2 mph 9.9 mph 39% 0 in 657 W/m2
15:45 77 °F 51.8 °F 29.9 in SSW 6.2 mph 8.7 mph 43% 0 in 396 W/m2
16:00 77 °F 57.2 °F 29.9 in SSW 6.2 mph 8.1 mph 51% 0 in 536 W/m2
16:15 77 °F 59 °F 29.9 in South 5 mph 8.1 mph 56% 0 in 408 W/m2
16:30 75.2 °F 59 °F 29.9 in South 3.1 mph 8.7 mph 57% 0 in 587 W/m2
16:45 75.2 °F 57.2 °F 29.9 in South 5 mph 9.9 mph 53% 0 in 388 W/m2
17:00 77 °F 57.2 °F 29.9 in SSW 5 mph 8.7 mph 50% 0 in 425 W/m2
17:15 77 °F 55.4 °F 29.9 in South 6.8 mph 9.9 mph 48% 0 in 596 W/m2
17:30 77 °F 55.4 °F 29.9 in South 6.2 mph 11.8 mph 47% 0 in 631 W/m2
17:45 77 °F 53.6 °F 29.9 in South 5 mph 9.9 mph 44% 0 in 533 W/m2
18:00 77 °F 57.2 °F 29.9 in South 3.1 mph 8.7 mph 51% 0 in 241 W/m2
18:15 77 °F 57.2 °F 29.9 in SSW 3.1 mph 8.1 mph 51% 0 in 193 W/m2
18:30 77 °F 57.2 °F 29.9 in South 1.9 mph 6.8 mph 51% 0 in 336 W/m2
18:45 75.2 °F 57.2 °F 29.9 in South 6.2 mph 8.7 mph 55% 0 in 193 W/m2
19:00 75.2 °F 55.4 °F 29.9 in South 6.2 mph 11.8 mph 50% 0 in 135 W/m2
19:15 75.2 °F 53.6 °F 29.9 in South 5 mph 9.9 mph 45% 0 in 213 W/m2
19:30 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in South 8.1 mph 11.8 mph 45% 0 in 220 W/m2
19:45 75.2 °F 51.8 °F 29.9 in SSE 6.2 mph 13 mph 44% 0 in 134 W/m2
20:00 73.4 °F 51.8 °F 29.9 in South 6.2 mph 13 mph 47% 0 in 91 W/m2
20:15 73.4 °F 51.8 °F 29.9 in South 5 mph 11.8 mph 47% 0 in 42 W/m2
20:30 73.4 °F 51.8 °F 29.9 in South 8.1 mph 14.3 mph 48% 0 in 19 W/m2
20:45 73.4 °F 53.6 °F 29.9 in South 6.2 mph 9.9 mph 50% 0 in 5 W/m2
21:00 73.4 °F 50 °F 29.9 in SE 5 mph 9.9 mph 45% 0 in 0 W/m2
21:15 73.4 °F 50 °F 29.9 in SSE 3.1 mph 8.7 mph 46% 0 in 0 W/m2
21:30 71.6 °F 50 °F 29.9 in SSE 5 mph 8.1 mph 46% 0 in 0 W/m2
21:45 71.6 °F 50 °F 29.9 in SSE 5 mph 8.1 mph 47% 0 in 0 W/m2
22:00 71.6 °F 51.8 °F 29.9 in SE 1.9 mph 6.2 mph 49% 0 in 0 W/m2
22:15 71.6 °F 50 °F 29.9 in SE 6.2 mph 9.9 mph 48% 0 in 0 W/m2
22:30 71.6 °F 50 °F 29.9 in SSE 3.1 mph 6.8 mph 48% 0 in 0 W/m2
22:45 71.6 °F 50 °F 29.9 in East 1.9 mph 8.1 mph 48% 0 in 0 W/m2
23:00 69.8 °F 50 °F 29.9 in ESE 3.1 mph 5 mph 49% 0 in 0 W/m2
23:15 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in East 1.9 mph 5 mph 50% 0 in 0 W/m2
23:30 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in East 1.9 mph 6.8 mph 51% 0 in 0 W/m2
23:45 69.8 °F 51.8 °F 29.9 in East 3.1 mph 6.8 mph 52% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb