^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 15, 2018 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Επόμενη Ημέρα »
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 7.3 °C 4.9 °C 6.1 °C
Σημείο Δρόσου: 5.1 °C 0.7 °C 3.1 °C
Υγρασία: 88% 68% 81%
Ταχύτητα Ανέμου: 9.7km/h 0.0km/h 3.2km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 1028.3 hPa 1023.9 hPa -
Υετός: 1.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 15, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 6.1 °C 0.7 °C 1028.0 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:15 6.1 °C 1.0 °C 1028.0 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:30 5.8 °C 0.8 °C 1028.3 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:45 6.1 °C 1.4 °C 1028.0 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
01:00 6.0 °C 1.5 °C 1028.0 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
01:30 5.1 °C 1.4 °C 1028.0 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
01:45 4.9 °C 1.4 °C 1028.0 hPa NE 8.0 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
02:00 5.1 °C 1.5 °C 1028.0 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
02:15 5.2 °C 1.3 °C 1028.0 hPa NNE 8.0 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
02:30 5.2 °C 1.3 °C 1028.0 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:00 5.7 °C 2.2 °C 1028.0 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:15 5.4 °C 1.7 °C 1028.0 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:45 5.0 °C 1.7 °C 1027.7 hPa NNE 4.8 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
04:00 5.0 °C 1.5 °C 1027.7 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
04:15 5.1 °C 1.6 °C 1027.3 hPa NNE 8.0 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
04:30 5.3 °C 1.8 °C 1027.3 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
04:45 5.4 °C 1.7 °C 1027.0 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:00 5.3 °C 1.6 °C 1027.3 hPa NE 1.6 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:15 5.7 °C 1.8 °C 1027.0 hPa Calm   8.0 km/h 76% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:30 5.6 °C 1.8 °C 1027.0 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:45 6.0 °C 1.9 °C 1027.3 hPa NE 8.0 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm 0.0 W/m2 +DZ
06:00 5.4 °C 1.7 °C 1027.3 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm 0.0 W/m2 +DZ
06:15 5.4 °C 1.9 °C 1027.3 hPa NNE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
06:30 5.2 °C 1.9 °C 1027.3 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
06:45 5.4 °C 2.1 °C 1027.3 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:00 5.6 °C 2.1 °C 1027.0 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:15 5.2 °C 1.8 °C 1027.3 hPa NNE 3.2 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:30 5.4 °C 2.1 °C 1027.3 hPa NE 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:45 5.4 °C 2.1 °C 1027.7 hPa NE 3.2 km/h 8.0 km/h 79% 0.3 mm 0.0 W/m2 -RA
08:00 6.1 °C 2.7 °C 1027.7 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm 0.0 W/m2 -RA
08:15 5.6 °C 2.7 °C 1027.7 hPa NNE 1.6 km/h 8.0 km/h 82% 0.0 mm 5.0 W/m2 -RA
08:30 5.3 °C 2.0 °C 1027.7 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 12.0 W/m2 -RA
08:45 5.3 °C 2.3 °C 1027.7 hPa NE 3.2 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm 23.0 W/m2 -RA
09:00 4.9 °C 1.9 °C 1027.7 hPa NE 4.8 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 25.0 W/m2 -RA
09:15 5.3 °C 2.2 °C 1027.7 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.3 mm 18.0 W/m2 -RA
09:30 5.9 °C 2.7 °C 1028.0 hPa NNE 1.6 km/h 8.0 km/h 80% 0.0 mm 23.0 W/m2 -RA
09:45 5.3 °C 2.3 °C 1028.0 hPa NNE 3.2 km/h 12.9 km/h 81% 0.3 mm 42.0 W/m2 -RA
10:00 5.2 °C 2.4 °C 1028.3 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 35.0 W/m2 -RA
10:15 5.2 °C 2.4 °C 1028.3 hPa NNE 3.2 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 32.0 W/m2 -RA
10:30 5.7 °C 2.7 °C 1028.3 hPa ENE 3.2 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 49.0 W/m2 -RA
10:45 5.7 °C 2.7 °C 1028.0 hPa NE 3.2 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 81.0 W/m2 -RA
11:00 6.0 °C 3.0 °C 1028.0 hPa NNE 3.2 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 79.0 W/m2 -RA
11:15 6.2 °C 3.6 °C 1028.0 hPa NE 3.2 km/h 8.0 km/h 83% 0.0 mm 69.0 W/m2 -RA
11:30 5.7 °C 2.7 °C 1028.0 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 58.0 W/m2 -RA
11:45 5.9 °C 2.9 °C 1028.0 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm 83.0 W/m2 -RA
12:00 6.2 °C 3.0 °C 1027.7 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 51.0 W/m2 -RA
12:15 5.8 °C 2.6 °C 1027.3 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 42.0 W/m2 -RA
12:30 6.1 °C 2.9 °C 1027.3 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 77.0 W/m2 -RA
12:45 6.2 °C 3.1 °C 1027.0 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 81.0 W/m2 -RA
13:00 6.2 °C 2.8 °C 1027.0 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm 60.0 W/m2 -RA
13:15 6.3 °C 3.3 °C 1027.0 hPa NNE 1.6 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm 56.0 W/m2 -RA
13:30 6.2 °C 3.0 °C 1026.6 hPa East 3.2 km/h 8.0 km/h 80% 0.0 mm 54.0 W/m2 -RA
13:45 6.2 °C 3.6 °C 1026.6 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 30.0 W/m2 BKN
14:00 6.1 °C 3.7 °C 1026.3 hPa NNE 1.6 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 32.0 W/m2 BKN
14:15 6.2 °C 3.8 °C 1026.0 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 53.0 W/m2 BKN
14:30 6.3 °C 3.8 °C 1026.0 hPa NE 3.2 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm 44.0 W/m2 BKN
14:45 6.2 °C 3.9 °C 1026.0 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 53.0 W/m2 BKN
15:00 6.6 °C 4.2 °C 1025.6 hPa Calm   6.4 km/h 85% 0.0 mm 37.0 W/m2 BKN
15:15 6.6 °C 4.1 °C 1025.6 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm 16.0 W/m2 BKN
15:30 6.9 °C 4.3 °C 1026.0 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm 14.0 W/m2 BKN
15:45 6.2 °C 3.7 °C 1026.0 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 14.0 W/m2 BKN
16:00 6.1 °C 3.8 °C 1026.0 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 7.0 W/m2 BKN
16:30 6.4 °C 3.9 °C 1025.3 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 84% 0.3 mm 12.0 W/m2 RA
16:45 6.4 °C 3.9 °C 1025.3 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 5.0 W/m2 BKN
17:00 6.7 °C 4.1 °C 1025.3 hPa East 1.6 km/h 8.0 km/h 83% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
17:15 6.4 °C 3.8 °C 1025.3 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
17:30 6.8 °C 3.9 °C 1024.9 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
17:45 6.7 °C 4.2 °C 1024.9 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
18:00 7.0 °C 4.5 °C 1024.9 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.3 mm 0.0 W/m2 RA
18:15 6.8 °C 4.4 °C 1024.9 hPa WSW 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
18:30 6.9 °C 4.6 °C 1024.9 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
18:45 6.8 °C 4.5 °C 1024.9 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
19:00 6.8 °C 4.5 °C 1024.9 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
19:15 6.8 °C 4.7 °C 1024.9 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
19:30 6.6 °C 4.6 °C 1024.9 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
19:45 6.4 °C 4.6 °C 1024.6 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
20:00 6.8 °C 5.0 °C 1024.6 hPa Calm   4.8 km/h 88% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
20:15 6.8 °C 4.8 °C 1024.6 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
20:30 6.7 °C 4.3 °C 1024.6 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
20:45 6.6 °C 4.4 °C 1024.6 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
21:00 6.7 °C 4.7 °C 1024.3 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
21:15 6.9 °C 4.9 °C 1024.3 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
21:30 7.1 °C 4.9 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
21:45 6.9 °C 4.6 °C 1024.3 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
22:00 7.2 °C 5.0 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
22:15 7.3 °C 5.1 °C 1024.3 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
22:30 6.9 °C 4.7 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
23:00 7.0 °C 4.8 °C 1023.9 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
23:15 6.8 °C 4.7 °C 1023.9 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
23:30 6.8 °C 4.7 °C 1023.9 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
23:45 7.0 °C 4.8 °C 1023.9 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
meteothes.gr