^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 15, 2017 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Επόμενη Ημέρα »
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 64.4 °F 61.3 °F 62.8 °F
Σημείο Δρόσου: 58.1 °F 54.3 °F 55.9 °F
Υγρασία: 82% 74% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 21mph 0mph 9.6mph
Ριπές Ανέμου: 39mph - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 30.1 in 30 in -
Υετός: 0.09 in    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 15, 2017
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:00 61.9 °F 54.5 °F 30 in Calm   2 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 -RA
00:15 62.6 °F 54.9 °F 30 in East 3 mph 8 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 SCT
00:30 63.1 °F 54.9 °F 30 in ENE 5 mph 14 mph 74% 0 in 0.0 W/m2 SCT
00:45 62.6 °F 55.2 °F 30 in ENE 5 mph 13 mph 77% 0.01 in 0.0 W/m2 -RA
01:00 62.4 °F 55 °F 30 in NE 7 mph 14 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 -RA
01:15 62.8 °F 55 °F 30 in NE 7 mph 16 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
01:30 62.8 °F 55.4 °F 30 in NE 3 mph 12 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
01:45 62.8 °F 55.6 °F 30 in ESE 2 mph 10 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 -RA
02:00 62.8 °F 55.6 °F 30 in ENE 6 mph 17 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 -RA
02:15 63.3 °F 55.8 °F 30 in East 5 mph 17 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 -RA
02:30 63.5 °F 55.8 °F 30 in ENE 10 mph 17 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 -RA
02:45 63.3 °F 55.9 °F 30 in NE 10 mph 18 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
03:00 63.3 °F 55.9 °F 30 in ENE 12 mph 23 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
03:15 63.1 °F 56.1 °F 30 in NE 13 mph 24 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 BKN
03:30 63.1 °F 56.1 °F 30 in NE 5 mph 20 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 BKN
03:45 63 °F 56.5 °F 30 in ENE 6 mph 23 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 BKN
04:00 62.2 °F 56.7 °F 30 in East 6 mph 18 mph 82% 0.02 in 0.0 W/m2 RA
04:15 62.2 °F 56.5 °F 30 in NE 8 mph 18 mph 81% 0 in 0.0 W/m2 -RA
04:30 62.4 °F 56.5 °F 30 in NE 7 mph 20 mph 81% 0 in 0.0 W/m2 -RA
04:45 62.8 °F 56.5 °F 30 in ENE 10 mph 23 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 -RA
05:00 63 °F 56.7 °F 30 in ENE 8 mph 16 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 -RA
05:15 63.1 °F 56.7 °F 30 in ENE 7 mph 15 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 -RA
05:30 63.3 °F 56.7 °F 30 in ENE 5 mph 14 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 -RA
05:45 63.3 °F 56.7 °F 30 in ENE 6 mph 13 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 BKN
06:00 63.1 °F 56.8 °F 30 in ENE 5 mph 14 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 BKN
06:15 63 °F 56.7 °F 30 in ENE 3 mph 10 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 BKN
06:30 63.1 °F 56.8 °F 30 in ENE 5 mph 10 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 BKN
06:45 63 °F 56.7 °F 30 in ENE 3 mph 14 mph 80% 0 in 0.0 W/m2 BKN
07:00 63.3 °F 56.7 °F 30 in NE 1 mph 14 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 BKN
07:15 63.1 °F 56.7 °F 30 in NE 2 mph 5 mph 79% 0 in 19.0 W/m2 BKN
07:30 63 °F 56.7 °F 30 in NE 1 mph 4 mph 80% 0 in 40.0 W/m2 BKN
07:45 63.5 °F 57.6 °F 30 in ENE 1 mph 8 mph 81% 0 in 19.0 W/m2 BKN
08:00 64 °F 58.1 °F 30 in ENE 9 mph 16 mph 81% 0 in 33.0 W/m2 BKN
08:15 64.2 °F 56.8 °F 30 in ENE 7 mph 17 mph 77% 0 in 33.0 W/m2 BKN
08:30 64.4 °F 56.3 °F 30 in ENE 7 mph 17 mph 75% 0 in 58.0 W/m2 BKN
08:45 64.4 °F 56.3 °F 30 in ENE 10 mph 18 mph 75% 0 in 72.0 W/m2 BKN
09:00 64 °F 56.5 °F 30 in ENE 7 mph 18 mph 76% 0 in 47.0 W/m2 BKN
09:15 64 °F 55.9 °F 30 in ENE 9 mph 16 mph 75% 0 in 42.0 W/m2 BKN
09:30 64 °F 56.3 °F 30 in ENE 8 mph 16 mph 76% 0 in 67.0 W/m2 BKN
09:45 64.2 °F 56.1 °F 30 in ENE 9 mph 20 mph 75% 0 in 139.0 W/m2 BKN
10:00 64.4 °F 56.7 °F 30 in ENE 6 mph 23 mph 76% 0 in 93.0 W/m2 BKN
10:15 63.3 °F 56.8 °F 30 in ENE 3 mph 15 mph 79% 0 in 70.0 W/m2 BKN
10:30 63.3 °F 57 °F 30 in ENE 6 mph 15 mph 80% 0 in 25.0 W/m2 BKN
10:45 62.8 °F 56.8 °F 30 in ENE 5 mph 13 mph 81% 0.02 in 44.0 W/m2 -RA
11:00 62.8 °F 56.8 °F 30.1 in NE 5 mph 13 mph 81% 0 in 62.0 W/m2 -RA
11:15 63.1 °F 57 °F 30.1 in East 6 mph 13 mph 80% 0.01 in 76.0 W/m2 BKN
11:30 63.3 °F 56.7 °F 30 in NE 7 mph 14 mph 79% 0 in 54.0 W/m2 BKN
11:45 63.5 °F 56.8 °F 30 in ENE 8 mph 23 mph 79% 0 in 21.0 W/m2 BKN
12:00 63.3 °F 56.7 °F 30 in ENE 9 mph 16 mph 79% 0 in 49.0 W/m2 BKN
12:15 63.5 °F 56.8 °F 30 in ENE 9 mph 23 mph 79% 0 in 53.0 W/m2 BKN
12:30 62.8 °F 56.5 °F 30 in ENE 14 mph 26 mph 80% 0 in 53.0 W/m2 BKN
12:45 62.4 °F 56.3 °F 30 in NE 10 mph 23 mph 80% 0 in 49.0 W/m2 BKN
13:00 62.4 °F 56.1 °F 30 in NE 13 mph 24 mph 80% 0 in 39.0 W/m2 BKN
13:15 62.6 °F 56.5 °F 30 in ENE 8 mph 26 mph 80% 0 in 60.0 W/m2 BKN
13:30 62.6 °F 56.3 °F 30 in ENE 12 mph 26 mph 80% 0.01 in 121.0 W/m2 RA
13:45 62.6 °F 57 °F 30 in ENE 13 mph 25 mph 82% 0.01 in 113.0 W/m2 RA
14:00 62.4 °F 56.8 °F 30 in ENE 13 mph 25 mph 82% 0 in 102.0 W/m2 BKN
14:15 62.4 °F 56.7 °F 30 in ENE 12 mph 31 mph 81% 0.01 in 139.0 W/m2 -DZ
14:30 62.2 °F 56.5 °F 30 in NE 13 mph 28 mph 81% 0 in 83.0 W/m2 -DZ
14:45 62.2 °F 55.9 °F 30 in NE 15 mph 31 mph 80% 0 in 63.0 W/m2 -RA
15:00 62.4 °F 55.9 °F 30 in NE 13 mph 25 mph 79% 0 in 79.0 W/m2 -RA
15:15 62.8 °F 56.1 °F 30 in ENE 12 mph 30 mph 79% 0 in 97.0 W/m2 -RA
15:30 63 °F 56.1 °F 30 in ENE 13 mph 27 mph 78% 0 in 77.0 W/m2 -RA
15:45 63 °F 55.9 °F 30 in ENE 12 mph 30 mph 78% 0 in 46.0 W/m2 -RA
16:00 62.8 °F 55.8 °F 30 in NE 14 mph 24 mph 78% 0 in 28.0 W/m2 -RA
16:15 62.4 °F 55.9 °F 30 in NE 15 mph 27 mph 79% 0 in 16.0 W/m2 SCT
16:30 62.1 °F 55.9 °F 30 in NE 13 mph 31 mph 80% 0 in 12.0 W/m2 SCT
16:45 61.7 °F 55.8 °F 30 in NE 13 mph 25 mph 81% 0 in 5.0 W/m2 BKN
17:00 61.3 °F 55.6 °F 30 in ENE 12 mph 28 mph 81% 0.01 in 0.0 W/m2 RA
17:15 61.5 °F 55.8 °F 30 in NE 12 mph 29 mph 81% 0 in 0.0 W/m2 -RA
17:30 61.9 °F 55.2 °F 30 in NE 18 mph 30 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 -RA
17:45 62.1 °F 55.4 °F 30 in NE 14 mph 27 mph 79% 0 in 0.0 W/m2 -DZ
18:00 62.1 °F 55 °F 30 in NE 14 mph 33 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 -DZ
18:15 62.2 °F 55.2 °F 30 in ENE 16 mph 31 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 BKN
18:30 62.2 °F 55 °F 30 in NE 14 mph 29 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
18:45 62.4 °F 55 °F 30 in ENE 13 mph 29 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
19:00 62.4 °F 54.9 °F 30 in NE 16 mph 28 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
19:15 62.8 °F 55.4 °F 30.1 in NE 14 mph 33 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
19:30 63 °F 55.8 °F 30.1 in NE 13 mph 32 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
19:45 62.8 °F 55.2 °F 30.1 in ENE 13 mph 26 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
20:00 62.8 °F 55 °F 30.1 in ENE 13 mph 29 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
20:15 62.8 °F 54.7 °F 30.1 in ENE 12 mph 28 mph 75% 0 in 0.0 W/m2 BKN
20:30 62.8 °F 55 °F 30.1 in ENE 10 mph 20 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
20:45 62.8 °F 55 °F 30.1 in NE 13 mph 26 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 BKN
21:00 62.8 °F 55.4 °F 30.1 in ENE 12 mph 27 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 BKN
21:15 62.4 °F 55 °F 30.1 in ENE 10 mph 28 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 SCT
21:30 62.2 °F 54.9 °F 30.1 in ENE 13 mph 24 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 SCT
21:45 62.1 °F 55.2 °F 30.1 in ENE 15 mph 29 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 SCT
22:00 62.1 °F 55 °F 30.1 in NE 9 mph 29 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 SCT
22:15 62.1 °F 54.7 °F 30.1 in NE 16 mph 31 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 SCT
22:30 62.2 °F 54.7 °F 30.1 in NE 17 mph 39 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 SCT
22:45 62.2 °F 54.7 °F 30.1 in NE 21 mph 35 mph 76% 0 in 0.0 W/m2 SCT
23:00 62.6 °F 54.5 °F 30.1 in ENE 16 mph 35 mph 75% 0 in 0.0 W/m2 SCT
23:15 62.1 °F 54.9 °F 30.1 in NE 13 mph 38 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 SCT
23:30 61.5 °F 54.7 °F 30.1 in NE 15 mph 31 mph 78% 0 in 0.0 W/m2 SCT
23:45 61.5 °F 54.3 °F 30.1 in NE 17 mph 36 mph 77% 0 in 0.0 W/m2 SCT
meteothes.gr