^^
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 16, 2018 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Επόμενη Ημέρα »
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια Διαμορφωμένα
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 13.0 °C 6.6 °C 9.5 °C
Σημείο Δρόσου: 5.3 °C -1.6 °C 1 °C
Υγρασία: 71% 46% 56%
Ταχύτητα Ανέμου: 14.5km/h 0.0km/h 5.8km/h
Ριπές Ανέμου: 32.2km/h - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 1024.3 hPa 1019.5 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 16, 2018
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Συνθήκες Νέφωση
00:14 6.9 °C -1.1 °C 1019.5 hPa North 12.9 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:29 6.8 °C -1.1 °C 1019.5 hPa North 14.5 km/h 27.4 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:44 6.8 °C -1.2 °C 1019.5 hPa NNE 9.7 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
00:59 6.8 °C -1.2 °C 1019.9 hPa North 12.9 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
01:14 7.1 °C -0.9 °C 1019.9 hPa North 9.7 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
01:29 7.1 °C -1.1 °C 1019.9 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 SCT
01:44 7.1 °C -1.1 °C 1019.9 hPa NNW 8.0 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
01:59 7.1 °C -1.1 °C 1019.9 hPa North 9.7 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
02:14 7.0 °C -1.2 °C 1020.2 hPa NW 8.0 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
02:29 6.9 °C -1.0 °C 1020.2 hPa NNW 8.0 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
02:44 7.1 °C -1.2 °C 1020.5 hPa NNW 4.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
02:59 6.9 °C -1.3 °C 1020.5 hPa NNE 3.2 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:14 6.8 °C -1.3 °C 1020.5 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:29 6.6 °C -1.6 °C 1020.5 hPa NNW 14.5 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:44 6.6 °C -1.3 °C 1020.5 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
03:59 6.8 °C -1.2 °C 1020.5 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:14 6.6 °C -1.4 °C 1020.9 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:29 6.7 °C -1.5 °C 1020.9 hPa North 11.3 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:44 6.7 °C -1.2 °C 1021.2 hPa North 8.0 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
04:59 6.7 °C -1.3 °C 1021.2 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:14 6.7 °C -1.2 °C 1021.2 hPa North 11.3 km/h 24.1 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:29 6.8 °C -1.3 °C 1021.6 hPa North 8.0 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:44 6.8 °C -1.6 °C 1021.6 hPa North 12.9 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
05:59 6.7 °C -1.4 °C 1021.6 hPa NNW 9.7 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
06:14 6.7 °C -1.5 °C 1021.6 hPa North 14.5 km/h 29.0 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
06:29 6.8 °C -1.4 °C 1021.9 hPa North 11.3 km/h 29.0 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
06:44 6.8 °C -1.3 °C 1021.9 hPa NNE 11.3 km/h 32.2 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
06:59 7.0 °C -1.2 °C 1022.2 hPa NNE 4.8 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:14 7.0 °C -1.2 °C 1022.2 hPa North 8.0 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:29 6.9 °C -1.0 °C 1022.2 hPa NNE 9.7 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 BKN
07:44 7.1 °C -0.9 °C 1022.6 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm 7.0 W/m2 BKN
07:59 7.2 °C -1.0 °C 1022.6 hPa North 8.0 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 23.0 W/m2 BKN
08:14 7.3 °C -0.9 °C 1022.9 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm 37.0 W/m2 BKN
08:29 7.3 °C -0.9 °C 1022.9 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 39.0 W/m2 BKN
08:44 7.3 °C -0.9 °C 1023.2 hPa NNE 8.0 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm 30.0 W/m2 BKN
08:59 7.7 °C -0.6 °C 1023.6 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 37.0 W/m2 BKN
09:14 7.7 °C -0.6 °C 1023.9 hPa NNW 8.0 km/h 12.9 km/h 56% 0.0 mm 46.0 W/m2 BKN
09:29 7.9 °C -0.3 °C 1023.9 hPa NW 4.8 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 60.0 W/m2 BKN
09:44 8.1 °C -0.4 °C 1023.9 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 98.0 W/m2 BKN
09:59 8.6 °C -0.2 °C 1023.9 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 120.0 W/m2 BKN
10:14 9.1 °C -0.1 °C 1023.9 hPa North 3.2 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 134.0 W/m2 BKN
10:29 9.5 °C 0.4 °C 1023.9 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm 248.0 W/m2 BKN
10:44 10.3 °C 0.6 °C 1023.9 hPa NW 1.6 km/h 8.0 km/h 51% 0.0 mm 269.0 W/m2 BKN
10:59 10.1 °C 0.4 °C 1023.9 hPa NW 1.6 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm 260.0 W/m2 BKN
11:29 9.6 °C 1.2 °C 1024.3 hPa WSW 9.7 km/h 16.1 km/h 56% 0.0 mm 216.0 W/m2 BKN
11:45 9.9 °C 1.6 °C 1024.3 hPa WSW 8.0 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm 603.0 W/m2 BKN
11:59 10.1 °C 2.0 °C 1024.3 hPa SSW 8.0 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 489.0 W/m2 BKN
12:14 10.1 °C 1.5 °C 1024.3 hPa WSW 8.0 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm 369.0 W/m2 BKN
12:29 10.3 °C 1.4 °C 1024.3 hPa SW 8.0 km/h 14.5 km/h 54% 0.0 mm 251.0 W/m2 BKN
12:44 10.8 °C 1.6 °C 1024.3 hPa WSW 4.8 km/h 14.5 km/h 53% 0.0 mm 352.0 W/m2 BKN
12:59 11.3 °C 1.2 °C 1024.3 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm 308.0 W/m2 BKN
13:14 11.2 °C 1.1 °C 1023.9 hPa West 9.7 km/h 19.3 km/h 50% 0.0 mm 334.0 W/m2 FEW
13:29 11.5 °C 1.4 °C 1023.9 hPa WNW 4.8 km/h 16.1 km/h 50% 0.0 mm 378.0 W/m2 FEW
13:44 11.9 °C 1.2 °C 1023.6 hPa WNW 8.0 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm 464.0 W/m2 FEW
13:59 12.1 °C 1.1 °C 1023.6 hPa NW 4.8 km/h 16.1 km/h 47% 0.0 mm 508.0 W/m2 FEW
14:14 12.5 °C 1.5 °C 1023.2 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm 489.0 W/m2 FEW
14:29 13.0 °C 1.6 °C 1023.2 hPa West 4.8 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 464.0 W/m2 FEW
14:44 12.4 °C 1.4 °C 1022.9 hPa West 4.8 km/h 9.7 km/h 47% 0.0 mm 443.0 W/m2 FEW
14:59 12.7 °C 1.9 °C 1023.2 hPa WSW 9.7 km/h 19.3 km/h 48% 0.0 mm 417.0 W/m2 FEW
15:14 12.9 °C 1.9 °C 1023.2 hPa WSW 4.8 km/h 19.3 km/h 47% 0.0 mm 381.0 W/m2 FEW
15:29 13.0 °C 1.9 °C 1022.9 hPa West 8.0 km/h 19.3 km/h 47% 0.0 mm 353.0 W/m2 FEW
15:44 13.0 °C 1.9 °C 1022.9 hPa NW 9.7 km/h 19.3 km/h 47% 0.0 mm 316.0 W/m2 CLR
15:59 13.0 °C 2.3 °C 1022.9 hPa WNW 3.2 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm 278.0 W/m2 CLR
16:14 13.0 °C 2.2 °C 1022.9 hPa West 4.8 km/h 16.1 km/h 48% 0.0 mm 241.0 W/m2 CLR
16:29 12.8 °C 2.3 °C 1022.9 hPa WNW 4.8 km/h 16.1 km/h 49% 0.0 mm 195.0 W/m2 CLR
16:44 12.8 °C 2.6 °C 1022.9 hPa West 8.0 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm 149.0 W/m2 CLR
16:59 12.8 °C 2.6 °C 1022.9 hPa WNW 3.2 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm 107.0 W/m2 CLR
17:14 12.7 °C 2.8 °C 1023.2 hPa West 1.6 km/h 12.9 km/h 51% 0.0 mm 69.0 W/m2 CLR
17:29 12.6 °C 2.7 °C 1023.2 hPa WSW 3.2 km/h 12.9 km/h 51% 0.0 mm 35.0 W/m2 CLR
17:44 12.4 °C 2.6 °C 1023.2 hPa West 1.6 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 18.0 W/m2 CLR
17:59 12.3 °C 2.4 °C 1023.2 hPa West 1.6 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm 5.0 W/m2 OVC
18:14 12.2 °C 3.2 °C 1023.2 hPa SW 1.6 km/h 8.0 km/h 54% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
18:29 11.8 °C 2.3 °C 1023.6 hPa WNW 1.6 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
18:44 11.9 °C 2.6 °C 1023.6 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
18:59 11.8 °C 2.5 °C 1023.6 hPa Calm   4.8 km/h 53% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
19:14 11.7 °C 2.4 °C 1023.6 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 53% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
19:29 11.5 °C 3.3 °C 1023.6 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 57% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
19:44 11.2 °C 2.5 °C 1023.6 hPa NNE 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
19:59 11.4 °C 2.7 °C 1023.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
20:14 11.3 °C 2.6 °C 1023.6 hPa North 1.6 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
20:29 11.3 °C 2.9 °C 1023.6 hPa Calm   4.8 km/h 56% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
20:44 11.2 °C 3.7 °C 1023.6 hPa West 3.2 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
20:59 10.8 °C 4.4 °C 1023.6 hPa SW 3.2 km/h 8.0 km/h 65% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
21:14 10.5 °C 4.2 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 km/h 65% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
21:29 10.2 °C 4.6 °C 1023.6 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
21:44 10.1 °C 4.9 °C 1023.6 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
21:59 10.2 °C 5.0 °C 1023.6 hPa Calm   3.2 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
22:14 10.3 °C 5.3 °C 1023.6 hPa SW 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
22:30 10.3 °C 5.2 °C 1023.9 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
22:44 10.1 °C 4.7 °C 1023.9 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
22:59 10.2 °C 4.3 °C 1023.9 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
23:29 9.6 °C 4.4 °C 1024.3 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
23:44 9.2 °C 4.0 °C 1024.3 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
23:59 8.8 °C 3.8 °C 1024.3 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 0.0 W/m2 CLR
meteothes.gr