Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 05, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 33.3 °C 25.3 °C 29.5 °C
Σημείο Δρόσου: 24.2 °C 16.2 °C 19.4 °C
Υγρασία: 70% 43% 55%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 0km/h 3.7km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 1013.5 hPa 1009.7 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 05, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 29.2 °C 19.2 °C 1013.0 hPa Calm   1.6 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 28.9 °C 19.8 °C 1013.2 hPa Calm   4.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 28.6 °C 16.5 °C 1013.3 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 28.4 °C 16.7 °C 1013.3 hPa Calm   3.2 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 28.4 °C 16.7 °C 1013.3 hPa Calm   1.6 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 28.4 °C 16.7 °C 1013.3 hPa Calm   1.6 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 28.3 °C 16.9 °C 1013.4 hPa Calm   4.8 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 28.3 °C 17.6 °C 1013.4 hPa Calm   4.8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 28.3 °C 17.2 °C 1013.3 hPa Calm   1.6 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 28.2 °C 17.1 °C 1013.3 hPa Calm     51% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 28.1 °C 17 °C 1013.3 hPa Calm     51% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 28 °C 16.9 °C 1013.2 hPa Calm     51% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 27.9 °C 16.9 °C 1013.1 hPa Calm     51% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 27.9 °C 16.6 °C 1013.1 hPa Calm   1.6 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 27.8 °C 16.4 °C 1013.2 hPa Calm   4.8 km/h 50% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 27.8 °C 17.4 °C 1013.1 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 27.8 °C 17.3 °C 1013.1 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 27.7 °C 17.2 °C 1013.2 hPa Calm   4.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 27.5 °C 16.8 °C 1013.1 hPa Calm   4.8 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 27.4 °C 17 °C 1013.2 hPa Calm   3.2 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 27.4 °C 16.3 °C 1013.1 hPa Calm   3.2 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 27.4 °C 17.3 °C 1013.0 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 27.3 °C 18.6 °C 1013.0 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 26.6 °C 19.7 °C 1013.1 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 25.9 °C 19.1 °C 1013.1 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 25.6 °C 19.3 °C 1013.1 hPa Calm   8 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 25.4 °C 19.3 °C 1013.1 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 5 W/m2
06:46 25.3 °C 19.3 °C 1013.2 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 18 W/m2
07:01 25.3 °C 19.4 °C 1013.2 hPa Calm   6.4 km/h 70% 0.0 mm 28 W/m2
07:16 25.4 °C 19.1 °C 1013.2 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 68% 0.0 mm 63 W/m2
07:31 25.9 °C 19.3 °C 1013.1 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 91 W/m2
07:46 26.1 °C 20.2 °C 1013.3 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 135 W/m2
08:01 26.2 °C 19.1 °C 1013.3 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 193 W/m2
08:16 26.4 °C 19 °C 1013.3 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 220 W/m2
08:31 26.7 °C 19.6 °C 1013.3 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 239 W/m2
08:46 26.4 °C 20.3 °C 1013.3 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 69% 0.0 mm 309 W/m2
09:01 26.7 °C 20.5 °C 1013.3 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm 366 W/m2
09:16 26.4 °C 20.6 °C 1013.3 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 408 W/m2
09:31 26.8 °C 20.8 °C 1013.3 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm 461 W/m2
09:46 27.4 °C 19.3 °C 1013.4 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm 489 W/m2
10:01 28.2 °C 19.4 °C 1013.3 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 485 W/m2
10:16 28.5 °C 18 °C 1013.4 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm 468 W/m2
10:31 29.1 °C 18.2 °C 1013.4 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 489 W/m2
10:46 29.2 °C 18.1 °C 1013.5 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 599 W/m2
11:01 30 °C 18.4 °C 1013.4 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm 687 W/m2
11:16 30.3 °C 19.1 °C 1013.4 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 722 W/m2
11:31 30.4 °C 18.8 °C 1013.5 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm 751 W/m2
11:46 30.6 °C 19.3 °C 1013.4 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm 779 W/m2
12:01 30.6 °C 19.6 °C 1013.3 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm 800 W/m2
12:16 30.3 °C 20.6 °C 1013.3 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 819 W/m2
12:31 30.3 °C 18.4 °C 1013.1 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 837 W/m2
12:46 30.8 °C 19.8 °C 1012.9 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 865 W/m2
13:01 31.3 °C 21.5 °C 1012.8 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 895 W/m2
13:16 31.6 °C 22 °C 1012.8 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 57% 0.0 mm 914 W/m2
13:31 31.8 °C 22.8 °C 1012.6 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 889 W/m2
13:46 31.9 °C 23.4 °C 1012.3 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 879 W/m2
14:01 31.8 °C 23.3 °C 1012.3 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 61% 0.0 mm 898 W/m2
14:16 32 °C 23.8 °C 1012.1 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 891 W/m2
14:31 31.6 °C 23.7 °C 1011.9 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm 397 W/m2
14:46 32.2 °C 23.9 °C 1011.8 hPa SW 4.8 km/h 14.5 km/h 62% 0.0 mm 863 W/m2
15:01 32.9 °C 23.5 °C 1011.6 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 798 W/m2
15:16 33.3 °C 21.4 °C 1011.5 hPa SW 9.7 km/h 14.5 km/h 50% 0.0 mm 800 W/m2
15:31 33.3 °C 21.8 °C 1011.2 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm 784 W/m2
15:46 33.3 °C 23.6 °C 1011.2 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm 722 W/m2
16:01 32.7 °C 24.2 °C 1011.0 hPa SW 9.7 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 710 W/m2
16:16 32.2 °C 23.7 °C 1010.7 hPa SW 11.3 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm 677 W/m2
16:31 32.1 °C 22.5 °C 1010.7 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 633 W/m2
16:46 32.3 °C 22.4 °C 1010.6 hPa SSW 9.7 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 610 W/m2
17:01 32.4 °C 22.8 °C 1010.4 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 564 W/m2
17:16 31.9 °C 22.7 °C 1010.4 hPa SSE 3.2 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 529 W/m2
17:31 31.4 °C 21.3 °C 1010.5 hPa SSE 4.8 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm 480 W/m2
17:46 32 °C 21.8 °C 1010.2 hPa South 11.3 km/h 14.5 km/h 55% 0.0 mm 436 W/m2
18:01 31.8 °C 21.4 °C 1010.2 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 387 W/m2
18:16 31.9 °C 21.5 °C 1010.2 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 54% 0.0 mm 346 W/m2
18:31 32.3 °C 21.8 °C 1010.0 hPa SSW 1.6 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 294 W/m2
18:46 32.3 °C 20.8 °C 1009.9 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm 248 W/m2
19:01 32 °C 20.9 °C 1009.8 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 52% 0.0 mm 204 W/m2
19:16 31.9 °C 20.9 °C 1009.7 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 155 W/m2
19:31 31.7 °C 21.8 °C 1009.8 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 107 W/m2
19:46 31.6 °C 22 °C 1009.8 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 67 W/m2
20:01 31.2 °C 20.2 °C 1009.8 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 52% 0.0 mm 35 W/m2
20:16 31.1 °C 19.7 °C 1009.9 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm 16 W/m2
20:31 30.8 °C 18.2 °C 1009.9 hPa SE 9.7 km/h 12.9 km/h 47% 0.0 mm 7 W/m2
20:46 30.8 °C 17.2 °C 1010.0 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 30.8 °C 16.7 °C 1010.2 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 43% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 30.7 °C 17 °C 1010.2 hPa SE 8 km/h 19.3 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 30.6 °C 17.3 °C 1010.2 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 30.3 °C 17.1 °C 1010.3 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 30.3 °C 17 °C 1010.3 hPa ESE 3.2 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 30.2 °C 16.9 °C 1010.2 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 30.2 °C 16.6 °C 1010.2 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 30.1 °C 16.9 °C 1010.1 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 30 °C 16.8 °C 1010.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 45% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 29.9 °C 16.3 °C 1010.1 hPa ESE 3.2 km/h 12.9 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 29.8 °C 16.2 °C 1010.1 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 29.8 °C 16.2 °C 1010.0 hPa Calm   6.4 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb