Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 12, 2022 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 85.1 °F 75.7 °F 80.1 °F
Σημείο Δρόσου: 68.7 °F 62.1 °F 65.3 °F
Υγρασία: 77% 51% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 6mph 0mph 1.8mph
Ριπές Ανέμου: 13mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30 in 29.9 in -
Υετός: 0.02 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 12, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 78.4 °F 63.9 °F 29.9 in NNE 6 mph 10 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:16 78.4 °F 64 °F 29.9 in Calm   9 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:31 79 °F 63.9 °F 29.9 in Calm   4 mph 60% 0 in 0 W/m2
00:46 79.2 °F 63.1 °F 29.9 in NE 1 mph 8 mph 58% 0 in 0 W/m2
01:01 79.2 °F 63.1 °F 29.9 in Calm   3 mph 58% 0 in 0 W/m2
01:16 79.3 °F 63.3 °F 29.9 in Calm   2 mph 58% 0 in 0 W/m2
01:31 79.7 °F 63.1 °F 29.9 in ENE 1 mph 4 mph 57% 0 in 0 W/m2
01:46 80.1 °F 63.9 °F 29.9 in Calm   5 mph 58% 0 in 0 W/m2
02:01 80.2 °F 64.6 °F 29.9 in SSE 2 mph 4 mph 59% 0 in 0 W/m2
02:16 80.2 °F 64 °F 29.9 in South 1 mph 4 mph 58% 0 in 0 W/m2
02:31 79.9 °F 64.2 °F 29.9 in SSW 1 mph 4 mph 59% 0 in 0 W/m2
02:46 79.7 °F 64 °F 29.9 in NW 1 mph 3 mph 59% 0 in 0 W/m2
03:01 79.5 °F 64 °F 29.9 in NW 2 mph 4 mph 59% 0 in 0 W/m2
03:16 79.2 °F 64 °F 29.9 in NW 1 mph 4 mph 60% 0 in 0 W/m2
03:31 79.2 °F 64 °F 29.9 in NNE 1 mph 4 mph 60% 0 in 0 W/m2
03:46 79.3 °F 63.9 °F 29.9 in North 2 mph 5 mph 59% 0 in 0 W/m2
04:01 79.3 °F 63.3 °F 29.9 in North 1 mph 4 mph 58% 0 in 0 W/m2
04:16 79.3 °F 62.2 °F 29.9 in NE 1 mph 6 mph 56% 0 in 0 W/m2
04:31 79.2 °F 63.5 °F 29.9 in East 1 mph 5 mph 59% 0 in 0 W/m2
04:46 78.6 °F 63.1 °F 29.9 in East 1 mph 6 mph 59% 0 in 0 W/m2
05:01 78.6 °F 63.1 °F 29.9 in ESE 2 mph 4 mph 59% 0 in 0 W/m2
05:16 78.6 °F 63.1 °F 29.9 in ESE 1 mph 9 mph 59% 0 in 0 W/m2
05:31 78.6 °F 64.6 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:46 78.4 °F 64.8 °F 29.9 in South 2 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
06:01 78.4 °F 63.9 °F 29.9 in SE 2 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
06:16 78.3 °F 65.5 °F 29.9 in SE 1 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
06:31 78.1 °F 65.7 °F 29.9 in SE 1 mph 4 mph 66% 0 in 0 W/m2
06:46 77.7 °F 65.5 °F 29.9 in Calm   2 mph 66% 0 in 9 W/m2
07:01 78.1 °F 65.7 °F 29.9 in Calm   1 mph 66% 0 in 7 W/m2
07:16 78.1 °F 64.9 °F 29.9 in Calm   2 mph 64% 0 in 7 W/m2
07:31 78.3 °F 65.1 °F 29.9 in SE 1 mph 2 mph 64% 0 in 11 W/m2
07:46 78.6 °F 65.5 °F 29.9 in East 2 mph 4 mph 64% 0 in 16 W/m2
08:01 78.6 °F 64.9 °F 29.9 in NNW 1 mph 5 mph 63% 0 in 21 W/m2
08:16 78.6 °F 64.6 °F 29.9 in NNW 2 mph 4 mph 62% 0 in 23 W/m2
08:31 78.6 °F 64.9 °F 29.9 in North 3 mph 7 mph 63% 0 in 28 W/m2
08:46 77.4 °F 65.8 °F 29.9 in NNE 3 mph 9 mph 68% 0 in 28 W/m2
09:01 76.3 °F 66.2 °F 29.9 in NE 2 mph 6 mph 71% 0.01 in 44 W/m2
09:16 75.7 °F 66.4 °F 30 in NNE 1 mph 4 mph 73% 0.01 in 86 W/m2
09:31 75.7 °F 66.9 °F 29.9 in Calm   4 mph 74% 0 in 120 W/m2
09:46 75.7 °F 66.6 °F 30 in Calm   2 mph 73% 0.01 in 123 W/m2
10:01 76.1 °F 66.4 °F 29.9 in Calm   2 mph 72% 0 in 153 W/m2
10:16 76.6 °F 65.7 °F 29.9 in Calm   3 mph 69% 0 in 209 W/m2
10:31 77.5 °F 66.6 °F 29.9 in Calm   3 mph 69% 0 in 304 W/m2
10:46 78.4 °F 66.2 °F 30 in SE 6 mph 13 mph 66% 0 in 244 W/m2
11:31 76.5 °F 67.6 °F 30 in Calm   8 mph 74% 0 in 246 W/m2
11:46 76.8 °F 67.5 °F 30 in SSE 2 mph 7 mph 73% 0 in 294 W/m2
12:01 77 °F 68.5 °F 30 in SW 3 mph 7 mph 75% 0 in 181 W/m2
12:16 76.3 °F 68.5 °F 30 in South 1 mph 8 mph 77% 0 in 206 W/m2
12:31 76.1 °F 68.4 °F 30 in South 1 mph 8 mph 77% 0 in 276 W/m2
12:46 76.3 °F 68.2 °F 30 in Calm   6 mph 76% 0 in 262 W/m2
13:01 77 °F 68.5 °F 30 in WSW 1 mph 5 mph 75% 0 in 376 W/m2
13:16 77.9 °F 68.2 °F 29.9 in SW 2 mph 6 mph 72% 0 in 434 W/m2
13:31 78.4 °F 68.4 °F 29.9 in SW 2 mph 6 mph 71% 0 in 390 W/m2
13:46 79.2 °F 68.5 °F 29.9 in SSW 3 mph 6 mph 70% 0 in 559 W/m2
14:01 79.3 °F 68.7 °F 29.9 in SW 5 mph 7 mph 70% 0 in 626 W/m2
14:16 80.6 °F 68.5 °F 29.9 in SW 2 mph 7 mph 67% 0 in 628 W/m2
14:31 81 °F 68.5 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 66% 0 in 969 W/m2
14:46 82.6 °F 67.8 °F 29.9 in SSW 5 mph 7 mph 61% 0 in 831 W/m2
15:01 82.2 °F 66.9 °F 29.9 in SW 2 mph 7 mph 60% 0 in 812 W/m2
15:16 83.5 °F 66.7 °F 29.9 in SSW 2 mph 7 mph 57% 0 in 775 W/m2
15:31 83.7 °F 65.8 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 55% 0 in 772 W/m2
15:46 84.4 °F 65.8 °F 29.9 in SW 5 mph 7 mph 54% 0 in 737 W/m2
16:01 83.7 °F 65.1 °F 29.9 in SW 6 mph 9 mph 54% 0 in 696 W/m2
16:16 84.4 °F 66.4 °F 29.9 in SSW 5 mph 8 mph 55% 0 in 668 W/m2
16:31 84.6 °F 66 °F 29.9 in SW 5 mph 8 mph 54% 0 in 613 W/m2
16:46 84.9 °F 66.9 °F 29.9 in SSW 5 mph 9 mph 55% 0 in 571 W/m2
17:01 85.1 °F 67.6 °F 29.9 in SSW 3 mph 9 mph 56% 0 in 538 W/m2
17:16 84.9 °F 66.4 °F 29.9 in SSW 3 mph 8 mph 54% 0 in 497 W/m2
17:31 84.9 °F 65.5 °F 29.9 in SSW 3 mph 7 mph 52% 0 in 459 W/m2
17:46 84.6 °F 64.9 °F 29.9 in SSW 5 mph 8 mph 52% 0 in 411 W/m2
18:01 84.6 °F 66 °F 29.9 in SSW 2 mph 7 mph 54% 0 in 367 W/m2
18:16 84.6 °F 66.6 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 55% 0 in 320 W/m2
18:31 84.4 °F 66.4 °F 29.9 in SW 3 mph 6 mph 55% 0 in 276 W/m2
18:46 84.4 °F 66.9 °F 29.9 in SW 2 mph 6 mph 56% 0 in 269 W/m2
19:01 84 °F 67.3 °F 29.9 in SW 3 mph 6 mph 57% 0 in 162 W/m2
19:16 83.8 °F 66 °F 29.9 in Calm   7 mph 55% 0 in 120 W/m2
19:31 83.7 °F 64.8 °F 29.9 in West 2 mph 5 mph 53% 0 in 33 W/m2
19:46 82.9 °F 66 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 57% 0 in 18 W/m2
20:01 82 °F 65.3 °F 29.9 in Calm   4 mph 57% 0 in 9 W/m2
20:16 81.7 °F 65.5 °F 29.9 in SSW 1 mph 3 mph 58% 0 in 0 W/m2
20:31 81.3 °F 66.2 °F 29.9 in WSW 1 mph 5 mph 60% 0 in 0 W/m2
20:46 81.3 °F 63.5 °F 29.9 in SW 2 mph 3 mph 55% 0 in 0 W/m2
21:01 81.1 °F 62.4 °F 29.9 in Calm   3 mph 53% 0 in 0 W/m2
21:16 81.3 °F 63.1 °F 29.9 in Calm   3 mph 54% 0 in 0 W/m2
21:31 81.7 °F 62.2 °F 29.9 in West 2 mph 4 mph 52% 0 in 0 W/m2
21:46 81.9 °F 63 °F 29.9 in Calm   4 mph 53% 0 in 0 W/m2
22:01 81.9 °F 62.1 °F 29.9 in Calm   1 mph 51% 0 in 0 W/m2
22:16 81.9 °F 62.6 °F 29.9 in Calm   2 mph 52% 0 in 0 W/m2
22:31 81.9 °F 63.7 °F 29.9 in NNW 1 mph 3 mph 54% 0 in 0 W/m2
22:46 81.7 °F 65.5 °F 29.9 in West 3 mph 8 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:01 81.1 °F 64.9 °F 29.9 in NW 3 mph 9 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:16 80.4 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 3 mph 8 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:31 80.2 °F 63.7 °F 29.9 in NW 1 mph 8 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:46 79.9 °F 63.3 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 57% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb