Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 30, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 28.2 °C 20.8 °C 24.2 °C
Σημείο Δρόσου: 18.9 °C 14.2 °C 16.1 °C
Υγρασία: 72% 43% 61%
Ταχύτητα Ανέμου: 9.7km/h 0km/h 2.1km/h
Ριπές Ανέμου: 14.5km/h - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 1018.2 hPa 1009.3 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 30, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 24.4 °C 15.6 °C 1009.3 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 24.2 °C 15.4 °C 1009.5 hPa Calm   4.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 24.1 °C 15.6 °C 1009.7 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 23.9 °C 15.7 °C 1009.8 hPa Calm   8 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 23.8 °C 15.8 °C 1009.8 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 23.7 °C 15.7 °C 1009.8 hPa East 4.8 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 23.6 °C 15.9 °C 1009.8 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 23.6 °C 15.9 °C 1009.9 hPa East 3.2 km/h 11.3 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 23.6 °C 15.7 °C 1010.2 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 23.6 °C 15.8 °C 1010.3 hPa Calm   4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 23.4 °C 15.7 °C 1010.3 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 23.3 °C 15.6 °C 1010.5 hPa Calm   4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 23.2 °C 15.5 °C 1010.8 hPa Calm     62% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 23 °C 15.6 °C 1010.8 hPa Calm   3.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 22.8 °C 15.2 °C 1010.9 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 22.7 °C 14.8 °C 1011.0 hPa Calm   4.8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 22.6 °C 14.9 °C 1011.0 hPa Calm   3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 22.4 °C 14.8 °C 1011.1 hPa Calm   3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 22.3 °C 14.7 °C 1011.1 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 22.2 °C 14.3 °C 1011.0 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 22.1 °C 14.2 °C 1011.3 hPa Calm   3.2 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 22.1 °C 15 °C 1011.4 hPa Calm   3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 22.1 °C 15.7 °C 1011.3 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 21.8 °C 14.7 °C 1011.3 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 21.7 °C 14.8 °C 1011.3 hPa Calm   1.6 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 21.7 °C 16.4 °C 1011.5 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 21.2 °C 14.4 °C 1011.5 hPa Calm   4.8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 21.1 °C 14.3 °C 1011.8 hPa Calm     65% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 21.1 °C 14.7 °C 1011.9 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 20.9 °C 14.6 °C 1011.9 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 20.9 °C 14.5 °C 1012.0 hPa Calm     67% 0.0 mm 7 W/m2
07:46 20.8 °C 14.7 °C 1012.4 hPa Calm     68% 0.0 mm 16 W/m2
08:01 20.9 °C 15 °C 1012.4 hPa Calm     69% 0.0 mm 49 W/m2
08:16 21.3 °C 15.4 °C 1012.4 hPa Calm   1.6 km/h 69% 0.0 mm 76 W/m2
08:31 21.8 °C 15.8 °C 1012.8 hPa Calm   4.8 km/h 69% 0.0 mm 107 W/m2
08:46 22.2 °C 16 °C 1012.9 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 118 W/m2
09:01 22.4 °C 16.2 °C 1012.9 hPa Calm   4.8 km/h 68% 0.0 mm 176 W/m2
09:16 23 °C 16.6 °C 1013.3 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 206 W/m2
09:31 23.4 °C 16.9 °C 1013.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm 251 W/m2
09:46 23.1 °C 16.8 °C 1013.5 hPa Calm   3.2 km/h 68% 0.0 mm 343 W/m2
10:01 23 °C 17 °C 1013.5 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 385 W/m2
10:16 23.1 °C 17.1 °C 1013.9 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 425 W/m2
10:31 23.3 °C 17.3 °C 1014.0 hPa Calm   6.4 km/h 69% 0.0 mm 462 W/m2
10:46 23.4 °C 17.4 °C 1014.3 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm 499 W/m2
11:01 23.3 °C 17.3 °C 1014.5 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 534 W/m2
11:16 23.9 °C 17.2 °C 1014.5 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 561 W/m2
11:31 23.9 °C 17.4 °C 1014.9 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm 591 W/m2
11:46 24.4 °C 15.9 °C 1015.0 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm 612 W/m2
12:01 24.8 °C 15.4 °C 1015.0 hPa SSW 4.8 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm 636 W/m2
12:16 25.6 °C 15.6 °C 1015.0 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 54% 0.0 mm 656 W/m2
12:31 25.7 °C 16.8 °C 1015.0 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm 677 W/m2
12:46 25.4 °C 15.4 °C 1015.0 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 689 W/m2
13:01 26.2 °C 15.8 °C 1015.0 hPa Calm   8 km/h 53% 0.0 mm 701 W/m2
13:16 27.1 °C 15.4 °C 1015.0 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 701 W/m2
13:31 27.2 °C 14.9 °C 1015.1 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm 707 W/m2
13:46 27.7 °C 15.1 °C 1015.3 hPa SW 4.8 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm 700 W/m2
14:01 27.6 °C 14.9 °C 1015.3 hPa WSW 3.2 km/h 11.3 km/h 46% 0.0 mm 689 W/m2
14:16 28 °C 14.3 °C 1015.5 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 43% 0.0 mm 622 W/m2
14:31 27.9 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm 649 W/m2
14:46 28.2 °C 14.8 °C 1015.1 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm 640 W/m2
15:01 28.1 °C 14.4 °C 1015.0 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 43% 0.0 mm 631 W/m2
15:16 27.9 °C 14.2 °C 1015.1 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm 589 W/m2
15:31 28.2 °C 15.1 °C 1015.1 hPa SW 8 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 559 W/m2
15:46 27.4 °C 17.6 °C 1015.2 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 526 W/m2
16:01 26.8 °C 16.7 °C 1015.1 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 492 W/m2
16:16 26.7 °C 16.3 °C 1015.0 hPa SSW 9.7 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 455 W/m2
16:31 26.5 °C 18.9 °C 1015.1 hPa SSW 3.2 km/h 12.9 km/h 63% 0.0 mm 415 W/m2
16:46 26.9 °C 16.3 °C 1015.1 hPa SSW 8 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 373 W/m2
17:01 26.8 °C 18.1 °C 1015.1 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 330 W/m2
17:16 26.2 °C 18.3 °C 1015.2 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm 287 W/m2
17:31 26.3 °C 17.7 °C 1015.3 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm 243 W/m2
17:46 26.9 °C 18.2 °C 1015.5 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 192 W/m2
18:01 26.4 °C 17.7 °C 1015.6 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 142 W/m2
18:16 26.2 °C 17.2 °C 1015.6 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 95 W/m2
18:31 26 °C 17.3 °C 1015.7 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 53 W/m2
18:46 25.6 °C 18.5 °C 1016.0 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 23 W/m2
19:01 25.4 °C 17.9 °C 1016.0 hPa SSW 3.2 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm 9 W/m2
19:16 25.4 °C 17.9 °C 1016.1 hPa Calm   6.4 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 25.3 °C 17.5 °C 1016.1 hPa Calm   4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 25.3 °C 17.2 °C 1016.3 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 25.2 °C 16.8 °C 1016.4 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 25.1 °C 17.8 °C 1016.6 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 24.8 °C 17.8 °C 1016.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 24.6 °C 17.8 °C 1017.1 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 24.4 °C 17.7 °C 1017.2 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 24.2 °C 16.7 °C 1017.6 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 24.1 °C 16.9 °C 1017.6 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 23.9 °C 16.7 °C 1017.5 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 23.8 °C 17.1 °C 1017.3 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 23.7 °C 17 °C 1017.4 hPa Calm   4.8 km/h 66% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 23.7 °C 16.7 °C 1017.6 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 23.6 °C 16.4 °C 1017.6 hPa Calm   4.8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 23.6 °C 16.4 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 23.7 °C 16.4 °C 1017.9 hPa Calm   1.6 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 23.6 °C 16.6 °C 1018.1 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 23.4 °C 16.4 °C 1018.2 hPa Calm   4.8 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb