Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 12, 2019 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 23.7 °C 20.1 °C 21.7 °C
Σημείο Δρόσου: 18.4 °C 15.3 °C 16.8 °C
Υγρασία: 82% 68% 74%
Ταχύτητα Ανέμου: 11.3km/h 0km/h 3.2km/h
Ριπές Ανέμου: 19.3km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 1025.6 hPa 1023.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 12, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 21.8 °C 17.6 °C 1023.2 hPa Calm   3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 21.4 °C 18.2 °C 1023.2 hPa Calm   8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 21.4 °C 18.2 °C 1023.3 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 21.2 °C 17.6 °C 1023.2 hPa Calm   3.2 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 21.5 °C 17.5 °C 1023.3 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 21.5 °C 17.3 °C 1023.4 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 21.5 °C 17.1 °C 1023.5 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 21.7 °C 17 °C 1023.5 hPa North 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 21.7 °C 16.2 °C 1023.5 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 21.7 °C 16.2 °C 1023.5 hPa Calm   6.4 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 21.4 °C 16.2 °C 1023.5 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 21.3 °C 16.3 °C 1023.5 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 21.1 °C 16.3 °C 1023.5 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 20.9 °C 16.3 °C 1023.6 hPa Calm   6.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 20.9 °C 16.3 °C 1023.6 hPa Calm   4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 20.8 °C 16.1 °C 1023.6 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 20.8 °C 16.2 °C 1023.6 hPa Calm   1.6 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 20.8 °C 16.2 °C 1023.5 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 20.6 °C 16.2 °C 1023.7 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 20.3 °C 16.2 °C 1023.9 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 20.4 °C 16.2 °C 1024.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 20.2 °C 16.3 °C 1024.0 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 20.1 °C 15.9 °C 1024.0 hPa Calm   3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 20.1 °C 15.9 °C 1024.0 hPa Calm   1.6 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 20.2 °C 16.1 °C 1024.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 20.3 °C 16.2 °C 1024.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 20.6 °C 16.2 °C 1024.1 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
06:45 20.8 °C 16.2 °C 1024.1 hPa Calm     75% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 20.7 °C 16.5 °C 1024.0 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 20.6 °C 16.4 °C 1024.1 hPa Calm     77% 0.0 mm 0 W/m2
07:30 20.4 °C 16.5 °C 1024.0 hPa Calm     78% 0.0 mm 0 W/m2
07:45 20.2 °C 16.2 °C 1024.1 hPa Calm     78% 0.0 mm 9 W/m2
08:00 20.1 °C 16.3 °C 1024.2 hPa Calm     79% 0.0 mm 21 W/m2
08:15 20.3 °C 16.4 °C 1024.2 hPa Calm     78% 0.0 mm 42 W/m2
08:30 20.3 °C 16.4 °C 1024.5 hPa Calm     78% 0.0 mm 63 W/m2
08:45 20.8 °C 16.6 °C 1024.6 hPa Calm   8 km/h 77% 0.0 mm 88 W/m2
09:00 20.9 °C 16.6 °C 1024.9 hPa Calm   6.4 km/h 76% 0.0 mm 77 W/m2
09:15 21.3 °C 16.4 °C 1024.9 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm 91 W/m2
09:30 21.5 °C 16.4 °C 1025.1 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 216 W/m2
09:45 21.9 °C 16.4 °C 1025.1 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 269 W/m2
10:00 22.3 °C 16.5 °C 1025.1 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 311 W/m2
10:15 22.6 °C 16.8 °C 1025.2 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 341 W/m2
10:30 23.2 °C 16.9 °C 1025.3 hPa ENE 1.6 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm 381 W/m2
10:45 22.5 °C 17.4 °C 1025.5 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 413 W/m2
11:00 22.3 °C 17.6 °C 1025.6 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 471 W/m2
11:15 22.9 °C 17.6 °C 1025.5 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 559 W/m2
11:30 22.3 °C 17.7 °C 1025.5 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm 283 W/m2
11:45 22.2 °C 17.6 °C 1025.6 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm 223 W/m2
12:00 22.5 °C 17.6 °C 1025.6 hPa SSW 3.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm 236 W/m2
12:15 22.8 °C 17.7 °C 1025.6 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 227 W/m2
12:30 22.7 °C 17.7 °C 1025.6 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 214 W/m2
12:45 22.7 °C 17.3 °C 1025.6 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 288 W/m2
13:00 22.9 °C 17.3 °C 1025.6 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm 313 W/m2
13:15 22.8 °C 17.5 °C 1025.5 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 629 W/m2
13:30 22.9 °C 18.3 °C 1025.4 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 480 W/m2
13:45 22.6 °C 17.9 °C 1025.1 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 462 W/m2
14:00 23 °C 17.9 °C 1025.0 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 740 W/m2
14:15 23.2 °C 17.7 °C 1025.0 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 698 W/m2
14:30 23.3 °C 18.2 °C 1024.7 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 628 W/m2
14:45 23.7 °C 18.3 °C 1024.6 hPa SW 8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 559 W/m2
15:00 23.6 °C 18.4 °C 1024.5 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm 554 W/m2
15:15 23.4 °C 18.1 °C 1024.3 hPa SSW 9.7 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 533 W/m2
15:30 23.7 °C 18.3 °C 1024.2 hPa SSW 8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm 466 W/m2
15:45 23.4 °C 18.1 °C 1024.1 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 443 W/m2
16:00 23.3 °C 18.2 °C 1024.0 hPa SSW 8 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm 396 W/m2
16:15 23.3 °C 18 °C 1024.0 hPa SSW 9.7 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 366 W/m2
16:30 23.2 °C 17.4 °C 1024.0 hPa SSW 11.3 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 322 W/m2
16:45 23.5 °C 17.7 °C 1024.0 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 283 W/m2
17:00 23.2 °C 17.4 °C 1023.9 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 246 W/m2
17:15 23.1 °C 17.3 °C 1023.9 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm 200 W/m2
17:30 22.8 °C 17.6 °C 1023.6 hPa SSW 8 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 160 W/m2
17:45 22.7 °C 17.4 °C 1023.5 hPa SSW 8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 116 W/m2
18:00 22.6 °C 17.5 °C 1023.5 hPa SSW 4.8 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 77 W/m2
18:15 22.4 °C 17.1 °C 1023.5 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 44 W/m2
18:30 22.3 °C 17.1 °C 1023.4 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 21 W/m2
18:45 22.1 °C 16.6 °C 1023.3 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 9 W/m2
19:00 22.1 °C 16.6 °C 1023.2 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
19:30 21.9 °C 16.4 °C 1023.5 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
19:45 21.9 °C 16.2 °C 1023.5 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 21.8 °C 15.9 °C 1023.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
20:15 21.8 °C 15.8 °C 1023.5 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 21.7 °C 16 °C 1023.6 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
20:45 21.4 °C 16.2 °C 1023.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 21.3 °C 16.1 °C 1023.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 21.3 °C 16 °C 1023.8 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 21.1 °C 16 °C 1023.8 hPa Calm   4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 20.9 °C 15.9 °C 1023.9 hPa Calm   4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 20.9 °C 15.9 °C 1023.8 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 20.8 °C 15.8 °C 1023.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 20.6 °C 15.6 °C 1023.8 hPa Calm   3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 20.5 °C 15.5 °C 1023.7 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 20.4 °C 15.4 °C 1023.8 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 20.4 °C 15.4 °C 1023.8 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 20.3 °C 15.3 °C 1023.8 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 20.4 °C 15.4 °C 1023.8 hPa Calm   4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb