Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 20, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 83.8 °F 74.3 °F 78.4 °F
Σημείο Δρόσου: 71.4 °F 61.7 °F 66.2 °F
Υγρασία: 80% 49% 66%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph 0mph 3.9mph
Ριπές Ανέμου: 16mph - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 20, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 78.4 °F 64 °F 29.9 in NNW 1 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:15 79 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 2 mph 8 mph 60% 0 in 0 W/m2
00:30 78.4 °F 63.9 °F 29.9 in NW 2 mph 8 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:45 78.4 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 5 mph 9 mph 61% 0 in 0 W/m2
01:00 76.8 °F 65.5 °F 29.9 in WSW 1 mph 6 mph 68% 0 in 0 W/m2
01:15 76.8 °F 64.9 °F 29.9 in West 3 mph 5 mph 67% 0 in 0 W/m2
01:30 77.2 °F 64.4 °F 29.9 in WNW 1 mph 7 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:45 76.8 °F 64.2 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:00 76.5 °F 64.8 °F 29.8 in NNW 1 mph 6 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:15 76.3 °F 64.9 °F 29.8 in WNW 3 mph 6 mph 68% 0 in 0 W/m2
02:30 76.3 °F 64.4 °F 29.8 in NNW 2 mph 8 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:45 76.1 °F 63.9 °F 29.8 in NNE 5 mph 9 mph 66% 0 in 0 W/m2
03:00 76.3 °F 63.1 °F 29.8 in NNE 5 mph 13 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:15 76.3 °F 63.1 °F 29.8 in North 3 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:30 76.5 °F 63.3 °F 29.8 in North 1 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:45 76.1 °F 63 °F 29.8 in North 2 mph 7 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:00 75.7 °F 63.1 °F 29.8 in NNE 2 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
04:15 75.7 °F 63.1 °F 29.8 in NNE 1 mph 3 mph 65% 0 in 0 W/m2
04:30 75.4 °F 63.1 °F 29.8 in North 2 mph 5 mph 66% 0 in 0 W/m2
04:45 75 °F 63.3 °F 29.8 in North 5 mph 9 mph 67% 0 in 0 W/m2
05:00 74.8 °F 63.1 °F 29.8 in NNE 3 mph 8 mph 67% 0 in 0 W/m2
05:15 74.7 °F 63 °F 29.8 in Calm   8 mph 67% 0 in 0 W/m2
05:30 74.5 °F 62.2 °F 29.8 in NNE 5 mph 7 mph 66% 0 in 0 W/m2
05:45 74.3 °F 62.2 °F 29.8 in NNE 2 mph 9 mph 66% 0 in 0 W/m2
06:00 74.3 °F 62.2 °F 29.8 in NNE 1 mph 5 mph 66% 0 in 5 W/m2
06:15 74.5 °F 62.2 °F 29.8 in Calm   6 mph 66% 0 in 12 W/m2
06:30 74.7 °F 62.1 °F 29.8 in North 3 mph 6 mph 65% 0 in 18 W/m2
06:45 74.5 °F 61.9 °F 29.8 in North 3 mph 8 mph 65% 0 in 47 W/m2
07:00 74.8 °F 62.2 °F 29.8 in Calm   6 mph 65% 0 in 77 W/m2
07:15 75.6 °F 62.4 °F 29.8 in North 2 mph 4 mph 64% 0 in 123 W/m2
07:30 75.9 °F 63 °F 29.8 in NW 2 mph 6 mph 64% 0 in 171 W/m2
07:45 75.9 °F 62.4 °F 29.8 in NNE 5 mph 10 mph 63% 0 in 213 W/m2
08:00 77 °F 63 °F 29.8 in North 1 mph 8 mph 62% 0 in 246 W/m2
08:15 77.9 °F 63 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 60% 0 in 301 W/m2
08:30 78.4 °F 63 °F 29.9 in North 2 mph 8 mph 59% 0 in 343 W/m2
08:45 79.2 °F 62.8 °F 29.9 in North 2 mph 7 mph 57% 0 in 390 W/m2
09:00 79.3 °F 62.8 °F 29.9 in North 3 mph 7 mph 57% 0 in 462 W/m2
09:15 80.1 °F 62.4 °F 29.9 in NNW 5 mph 8 mph 55% 0 in 478 W/m2
09:30 80.8 °F 62.6 °F 29.9 in NNW 2 mph 10 mph 54% 0 in 515 W/m2
09:45 80.8 °F 63 °F 29.9 in WNW 3 mph 9 mph 55% 0 in 557 W/m2
10:00 81.7 °F 62.8 °F 29.9 in NW 2 mph 9 mph 53% 0 in 596 W/m2
10:15 82 °F 62.8 °F 29.9 in NW 3 mph 6 mph 52% 0 in 635 W/m2
10:30 82.9 °F 62.4 °F 29.8 in NW 3 mph 6 mph 50% 0 in 635 W/m2
10:45 82.9 °F 61.7 °F 29.8 in NW 2 mph 8 mph 49% 0 in 582 W/m2
11:00 79.3 °F 67.1 °F 29.8 in SW 7 mph 10 mph 66% 0 in 592 W/m2
11:15 80.2 °F 67.5 °F 29.8 in SW 5 mph 10 mph 65% 0 in 991 W/m2
11:30 79.7 °F 66.4 °F 29.8 in SSW 5 mph 12 mph 64% 0 in 462 W/m2
11:45 79 °F 66.6 °F 29.8 in SW 6 mph 12 mph 66% 0 in 350 W/m2
12:00 79.2 °F 67.6 °F 29.8 in SSE 5 mph 7 mph 68% 0 in 863 W/m2
12:15 80.8 °F 67.8 °F 29.8 in SE 5 mph 8 mph 65% 0 in 886 W/m2
12:30 80.8 °F 67.5 °F 29.8 in SSE 3 mph 10 mph 64% 0 in 468 W/m2
12:45 81 °F 67.1 °F 29.8 in South 3 mph 7 mph 63% 0 in 387 W/m2
13:00 80.2 °F 66.9 °F 29.8 in South 7 mph 8 mph 64% 0 in 939 W/m2
13:15 82 °F 66.7 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 60% 0 in 394 W/m2
13:30 80.8 °F 66.6 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 62% 0 in 359 W/m2
13:45 81 °F 66.4 °F 29.8 in South 6 mph 12 mph 61% 0 in 738 W/m2
14:00 82.4 °F 67.6 °F 29.8 in South 6 mph 13 mph 61% 0 in 921 W/m2
14:15 83.8 °F 67.5 °F 29.8 in South 8 mph 12 mph 58% 0 in 925 W/m2
14:30 82 °F 67.8 °F 29.8 in South 8 mph 13 mph 62% 0 in 174 W/m2
14:45 81.9 °F 69.8 °F 29.8 in SSE 6 mph 12 mph 67% 0 in 963 W/m2
15:00 82.8 °F 68.7 °F 29.8 in SSE 8 mph 12 mph 63% 0 in 1025 W/m2
15:15 82 °F 68.7 °F 29.8 in SSE 7 mph 14 mph 64% 0 in 269 W/m2
15:30 82 °F 68.7 °F 29.8 in SSE 8 mph 14 mph 64% 0 in 461 W/m2
15:45 82 °F 67.8 °F 29.8 in SSE 8 mph 16 mph 62% 0 in 302 W/m2
16:00 82 °F 69.1 °F 29.8 in South 8 mph 15 mph 65% 0 in 881 W/m2
16:15 82.2 °F 68.4 °F 29.8 in South 8 mph 14 mph 63% 0 in 287 W/m2
16:30 83.5 °F 68.7 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 61% 0 in 851 W/m2
16:45 82.2 °F 70.2 °F 29.8 in South 7 mph 15 mph 67% 0 in 144 W/m2
17:00 80.2 °F 69.6 °F 29.8 in South 6 mph 14 mph 70% 0 in 165 W/m2
17:15 80.1 °F 70.2 °F 29.8 in SSW 6 mph 14 mph 72% 0 in 107 W/m2
17:30 80.4 °F 70.2 °F 29.8 in SSW 3 mph 12 mph 71% 0 in 60 W/m2
17:45 79.2 °F 70.5 °F 29.8 in SSW 3 mph 9 mph 75% 0 in 243 W/m2
18:00 80.4 °F 70.7 °F 29.8 in SSE 3 mph 9 mph 72% 0 in 480 W/m2
18:15 80.6 °F 70.3 °F 29.8 in SSW 1 mph 8 mph 71% 0 in 255 W/m2
18:30 80.1 °F 71.4 °F 29.8 in SSW 1 mph 7 mph 75% 0 in 83 W/m2
18:45 81.9 °F 69.8 °F 29.8 in SSE 8 mph 12 mph 67% 0 in 236 W/m2
19:00 82 °F 69.4 °F 29.8 in SE 5 mph 12 mph 66% 0 in 257 W/m2
19:15 82 °F 69.1 °F 29.8 in SSE 5 mph 12 mph 65% 0 in 218 W/m2
19:30 82 °F 68.5 °F 29.8 in SSE 5 mph 12 mph 64% 0 in 174 W/m2
19:45 79.7 °F 70.3 °F 29.8 in SSW 6 mph 11 mph 73% 0 in 128 W/m2
20:00 79.3 °F 70 °F 29.8 in SSW 7 mph 12 mph 73% 0 in 84 W/m2
20:15 78.6 °F 70.9 °F 29.8 in SSW 5 mph 10 mph 77% 0 in 39 W/m2
20:30 77.4 °F 69.6 °F 29.8 in SSW 6 mph 12 mph 77% 0 in 26 W/m2
20:45 77 °F 70 °F 29.8 in South 5 mph 11 mph 79% 0 in 12 W/m2
21:00 76.5 °F 69.4 °F 29.8 in South 7 mph 9 mph 79% 0 in 0 W/m2
21:15 76.6 °F 69.3 °F 29.8 in SSW 2 mph 9 mph 78% 0 in 0 W/m2
21:30 76.3 °F 68.5 °F 29.8 in SSE 3 mph 8 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:45 76.1 °F 69.1 °F 29.8 in SSW 5 mph 8 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:00 75.7 °F 68.4 °F 29.8 in South 3 mph 10 mph 78% 0 in 0 W/m2
22:15 75.6 °F 68.5 °F 29.8 in SSW 3 mph 8 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:30 75.4 °F 68.4 °F 29.8 in South 3 mph 6 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:45 75.4 °F 68.4 °F 29.9 in SSW 2 mph 7 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:00 75 °F 68.5 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 80% 0 in 0 W/m2
23:15 75.6 °F 68.2 °F 29.9 in SE 2 mph 4 mph 78% 0 in 0 W/m2
23:30 75.4 °F 68.2 °F 29.9 in East 1 mph 6 mph 78% 0 in 0 W/m2
23:45 75.6 °F 67.8 °F 29.9 in East 3 mph 5 mph 77% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb