Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 3, 2022 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 13.1 °C 11.2 °C 12.3 °C
Σημείο Δρόσου: 10.4 °C 9.1 °C 9.8 °C
Υγρασία: 88% 82% 84%
Ταχύτητα Ανέμου: 4.8km/h 0km/h 1.1km/h
Ριπές Ανέμου: 11.3km/h - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 1025.8 hPa 1022.7 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 3, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 12.2 °C 9.2 °C 1022.7 hPa Calm   1.6 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 12.3 °C 9.5 °C 1022.8 hPa Calm     83% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 12.2 °C 9.4 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 12.1 °C 9.5 °C 1023.2 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 12.1 °C 9.5 °C 1023.0 hPa Calm   3.2 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 12.1 °C 9.3 °C 1022.8 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 12 °C 9.2 °C 1022.7 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 12.1 °C 9.3 °C 1022.7 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 12.1 °C 9.3 °C 1022.7 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 12.2 °C 9.2 °C 1022.9 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 12.3 °C 9.4 °C 1023.0 hPa Calm   3.2 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 12.3 °C 9.5 °C 1023.1 hPa Calm     83% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 12.2 °C 9.4 °C 1023.2 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 12.1 °C 9.1 °C 1023.2 hPa Calm   4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 12 °C 9.1 °C 1023.2 hPa Calm   3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 11.9 °C 9.2 °C 1023.1 hPa Calm   1.6 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 11.9 °C 9.2 °C 1023.2 hPa Calm   4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 11.9 °C 9.3 °C 1023.1 hPa Calm   1.6 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 12 °C 9.4 °C 1023.0 hPa Calm   1.6 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 12 °C 9.4 °C 1023.0 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 11.8 °C 9.1 °C 1022.9 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 11.7 °C 9.2 °C 1022.8 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 11.6 °C 9.1 °C 1022.8 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 11.5 °C 9.2 °C 1022.9 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 11.4 °C 9.2 °C 1023.0 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 11.4 °C 9.3 °C 1023.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 11.4 °C 9.3 °C 1023.2 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 11.3 °C 9.4 °C 1023.2 hPa Calm   4.8 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 11.3 °C 9.2 °C 1023.2 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 11.2 °C 9.1 °C 1023.4 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 11.2 °C 9.1 °C 1023.5 hPa Calm   4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
07:46 11.2 °C 9.1 °C 1023.6 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 87% 0.0 mm 11 W/m2
08:01 11.2 °C 9.1 °C 1023.7 hPa Calm   3.2 km/h 87% 0.0 mm 28 W/m2
08:16 11.2 °C 9.1 °C 1023.9 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 42 W/m2
08:31 11.3 °C 9.2 °C 1024.0 hPa Calm   3.2 km/h 87% 0.0 mm 62 W/m2
08:46 11.4 °C 9.4 °C 1024.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 69 W/m2
09:01 11.6 °C 9.3 °C 1024.2 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm 88 W/m2
09:16 11.8 °C 9.3 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm 125 W/m2
09:31 12.1 °C 9.6 °C 1024.5 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 127 W/m2
09:46 12.4 °C 9.9 °C 1024.5 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 149 W/m2
10:01 12.7 °C 9.8 °C 1024.6 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 130 W/m2
10:16 12.8 °C 9.8 °C 1024.5 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 134 W/m2
10:31 12.9 °C 9.9 °C 1024.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 248 W/m2
10:46 13.1 °C 10.4 °C 1024.8 hPa Calm   8 km/h 84% 0.0 mm 229 W/m2
11:01 13.1 °C 10.4 °C 1024.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 246 W/m2
11:16 13.1 °C 10.4 °C 1024.8 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 192 W/m2
11:31 13.1 °C 10.4 °C 1024.7 hPa WSW 1.6 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 199 W/m2
11:46 13.1 °C 10.4 °C 1024.4 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 167 W/m2
12:01 12.9 °C 10.3 °C 1024.3 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 142 W/m2
12:16 12.8 °C 10.2 °C 1024.3 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 135 W/m2
12:31 12.8 °C 10.2 °C 1024.2 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 144 W/m2
12:46 12.8 °C 10.2 °C 1024.2 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 128 W/m2
13:01 12.8 °C 10.2 °C 1024.2 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 90 W/m2
13:16 12.8 °C 10.2 °C 1024.1 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 137 W/m2
13:31 13 °C 10.3 °C 1023.9 hPa WSW 3.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 186 W/m2
13:46 12.9 °C 9.9 °C 1023.9 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 104 W/m2
14:01 13 °C 10 °C 1023.8 hPa Calm   6.4 km/h 82% 0.0 mm 88 W/m2
14:16 13.1 °C 10.1 °C 1023.8 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 53 W/m2
14:31 13 °C 10.2 °C 1023.8 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 60 W/m2
14:46 13 °C 10 °C 1023.7 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 79 W/m2
15:01 12.9 °C 10.1 °C 1023.7 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 72 W/m2
15:16 12.8 °C 9.9 °C 1023.7 hPa ESE 1.6 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm 88 W/m2
15:31 12.8 °C 10 °C 1023.7 hPa Calm   6.4 km/h 83% 0.0 mm 54 W/m2
15:46 12.9 °C 10.1 °C 1023.7 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 46 W/m2
16:01 12.9 °C 10.1 °C 1023.7 hPa South 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 28 W/m2
16:16 12.9 °C 10.1 °C 1023.8 hPa SSW 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 16 W/m2
16:31 12.9 °C 10.1 °C 1023.9 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 9 W/m2
16:46 12.8 °C 10 °C 1024.2 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
17:01 12.8 °C 10 °C 1024.3 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
17:16 12.8 °C 10 °C 1024.3 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 12.8 °C 10 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
17:46 12.8 °C 10 °C 1024.3 hPa Calm   4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 12.8 °C 9.9 °C 1024.4 hPa Calm   4.8 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
18:16 12.7 °C 9.9 °C 1024.6 hPa WSW 1.6 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 12.7 °C 10.1 °C 1024.7 hPa Calm   3.2 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
18:46 12.7 °C 10.1 °C 1024.8 hPa Calm   8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 12.7 °C 10.1 °C 1024.8 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 12.6 °C 9.9 °C 1024.8 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 12.5 °C 9.9 °C 1024.9 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 12.4 °C 9.8 °C 1024.9 hPa Calm   4.8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 12.4 °C 9.8 °C 1024.9 hPa Calm   1.6 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 12.5 °C 10.1 °C 1024.9 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 12.6 °C 10.1 °C 1025.2 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 12.6 °C 10.1 °C 1025.3 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 12.4 °C 9.9 °C 1025.3 hPa Calm   6.4 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 12.3 °C 9.9 °C 1025.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 12.4 °C 10.1 °C 1025.4 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 12.3 °C 10.1 °C 1025.5 hPa Calm   3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 12.3 °C 10.1 °C 1025.5 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 12.4 °C 10.3 °C 1025.7 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 12.4 °C 10.3 °C 1025.8 hPa Calm   3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 12.4 °C 10.3 °C 1025.6 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 12.4 °C 10.3 °C 1025.6 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 12.3 °C 10.2 °C 1025.6 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 12.4 °C 10.3 °C 1025.6 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 12.3 °C 10.2 °C 1025.5 hPa Calm   3.2 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb