Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιανουάριος 6, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 97.9 °F 83.8 °F 91.2 °F
Σημείο Δρόσου: 71.4 °F 50.7 °F 60.3 °F
Υγρασία: 65% 21% 38%
Ταχύτητα Ανέμου: 12mph 0mph 4.5mph
Ριπές Ανέμου: 22mph - -
Ανεμος- - West
Πίεση: 29.7 in 29.5 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιανουάριος 6, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 91.8 °F 68.7 °F 29.6 in NW 1 mph 5 mph 47% 0 in 0 W/m2
00:15 91.9 °F 68.2 °F 29.6 in Calm   2 mph 46% 0 in 0 W/m2
00:30 91.6 °F 66.6 °F 29.6 in Calm   2 mph 44% 0 in 0 W/m2
00:45 91.6 °F 63.1 °F 29.6 in NE 2 mph 3 mph 39% 0 in 0 W/m2
01:00 91.6 °F 62.4 °F 29.6 in East 1 mph 4 mph 38% 0 in 0 W/m2
01:15 91.6 °F 61.5 °F 29.6 in East 1 mph 3 mph 37% 0 in 0 W/m2
01:30 91.2 °F 62.1 °F 29.6 in East 1 mph 3 mph 38% 0 in 0 W/m2
02:00 89.4 °F 67.8 °F 29.6 in NW 2 mph 5 mph 49% 0 in 0 W/m2
02:15 89.2 °F 66.9 °F 29.6 in NW 1 mph 5 mph 48% 0 in 0 W/m2
02:30 89.4 °F 67.3 °F 29.6 in NW 1 mph 3 mph 48% 0 in 0 W/m2
03:15 87.8 °F 69.6 °F 29.6 in ESE 1 mph 4 mph 55% 0 in 0 W/m2
03:30 87.4 °F 68.7 °F 29.6 in West 1 mph 4 mph 54% 0 in 0 W/m2
04:00 87.3 °F 68 °F 29.6 in Calm   3 mph 53% 0 in 0 W/m2
04:30 86.9 °F 70.3 °F 29.6 in NW 1 mph 3 mph 58% 0 in 0 W/m2
04:45 86.9 °F 68.4 °F 29.6 in Calm   3 mph 54% 0 in 0 W/m2
05:00 87.6 °F 66.2 °F 29.6 in Calm   3 mph 49% 0 in 0 W/m2
05:30 84.9 °F 71.1 °F 29.6 in Calm   3 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:45 85.5 °F 69.6 °F 29.6 in ESE 1 mph 3 mph 59% 0 in 0 W/m2
06:00 86.4 °F 68.2 °F 29.6 in Calm   3 mph 55% 0 in 0 W/m2
06:15 86.2 °F 66.6 °F 29.6 in East 2 mph 6 mph 52% 0 in 0 W/m2
06:30 86.7 °F 66.4 °F 29.6 in West 1 mph 5 mph 51% 0 in 0 W/m2
07:15 85.6 °F 67.1 °F 29.6 in SW 3 mph 7 mph 54% 0 in 33 W/m2
07:30 85.3 °F 67.6 °F 29.6 in WSW 1 mph 7 mph 56% 0 in 51 W/m2
07:45 83.8 °F 69.1 °F 29.6 in SW 5 mph 6 mph 61% 0 in 107 W/m2
08:15 84.9 °F 68.4 °F 29.6 in West 1 mph 4 mph 58% 0 in 132 W/m2
08:30 84 °F 69.6 °F 29.6 in SE 1 mph 5 mph 62% 0 in 246 W/m2
08:45 84.7 °F 70 °F 29.6 in South 2 mph 5 mph 61% 0 in 229 W/m2
09:15 84.7 °F 70.9 °F 29.6 in SSW 2.5 mph 7 mph 63% 0 in 349 W/m2
09:30 84.6 °F 71.4 °F 29.6 in SSW 3 mph 7 mph 65% 0 in 431 W/m2
09:45 88.2 °F 65.5 °F 29.6 in NNW 3 mph 9 mph 47% 0 in 462 W/m2
10:00 90.1 °F 63.1 °F 29.6 in NW 5 mph 12 mph 41% 0 in 585 W/m2
10:15 90.3 °F 62.8 °F 29.6 in NW 3 mph 12 mph 40% 0 in 258 W/m2
10:30 90.5 °F 64.9 °F 29.6 in NW 5 mph 10 mph 43% 0 in 425 W/m2
10:45 90.3 °F 61.3 °F 29.6 in NW 5 mph 12 mph 38% 0 in 357 W/m2
11:00 91.4 °F 59.9 °F 29.6 in WNW 5 mph 15 mph 35% 0 in 508 W/m2
11:15 91.2 °F 59 °F 29.6 in NW 6 mph 13 mph 34% 0 in 366 W/m2
11:30 91.6 °F 58.3 °F 29.6 in WNW 5 mph 14 mph 33% 0 in 299 W/m2
11:45 91.9 °F 58.6 °F 29.6 in WNW 6 mph 13 mph 33% 0 in 425 W/m2
12:00 92.7 °F 58.5 °F 29.6 in NW 6 mph 16 mph 32% 0 in 911 W/m2
12:15 92.5 °F 58.3 °F 29.6 in WNW 6 mph 12 mph 32% 0 in 420 W/m2
12:30 92.5 °F 57.6 °F 29.6 in West 5 mph 12 mph 31% 0 in 636 W/m2
12:45 93 °F 57.9 °F 29.6 in West 6 mph 12 mph 31% 0 in 587 W/m2
13:00 93.2 °F 58.1 °F 29.6 in WNW 2 mph 13 mph 31% 0 in 591 W/m2
13:15 91 °F 66 °F 29.6 in WSW 5 mph 13 mph 44% 0 in 661 W/m2
13:30 91.4 °F 67.6 °F 29.6 in SW 9 mph 17 mph 46% 0 in 891 W/m2
13:45 91.6 °F 63.9 °F 29.6 in WSW 9 mph 20 mph 40% 0 in 847 W/m2
14:00 92.3 °F 64.6 °F 29.6 in WSW 8 mph 17 mph 40% 0 in 842 W/m2
14:15 92.8 °F 64.9 °F 29.6 in WSW 8 mph 14 mph 40% 0 in 842 W/m2
14:30 92.8 °F 64.2 °F 29.6 in WSW 6 mph 15 mph 39% 0 in 823 W/m2
14:45 94.5 °F 56.1 °F 29.6 in WSW 6 mph 18 mph 28% 0 in 824 W/m2
15:00 96.6 °F 52.7 °F 29.6 in NNW 7 mph 15 mph 23% 0 in 809 W/m2
15:15 96.6 °F 51.4 °F 29.6 in WNW 6 mph 16 mph 22% 0 in 793 W/m2
15:30 97.9 °F 52.5 °F 29.5 in NNW 8 mph 18 mph 22% 0 in 768 W/m2
15:45 97.2 °F 50.7 °F 29.5 in WNW 5 mph 17 mph 21% 0 in 742 W/m2
16:00 97.2 °F 50.7 °F 29.5 in West 6 mph 15 mph 21% 0 in 708 W/m2
16:15 97.3 °F 53.4 °F 29.5 in WNW 5 mph 17 mph 23% 0 in 679 W/m2
16:30 97.2 °F 55.6 °F 29.5 in WSW 7 mph 13 mph 25% 0 in 640 W/m2
16:45 97.5 °F 54.7 °F 29.6 in WNW 6 mph 17 mph 24% 0 in 606 W/m2
17:00 97.5 °F 54.7 °F 29.6 in NW 2 mph 15 mph 24% 0 in 587 W/m2
17:15 97.3 °F 55.8 °F 29.6 in WNW 6 mph 13 mph 25% 0 in 148 W/m2
17:30 96.8 °F 56.3 °F 29.6 in NW 7 mph 17 mph 26% 0 in 550 W/m2
17:45 97.2 °F 56.7 °F 29.6 in WNW 6 mph 17 mph 26% 0 in 450 W/m2
18:00 96.6 °F 56.1 °F 29.6 in NW 8 mph 20 mph 26% 0 in 385 W/m2
18:15 96.6 °F 56.1 °F 29.6 in NW 9 mph 20 mph 26% 0 in 336 W/m2
18:30 96.1 °F 55.8 °F 29.6 in NNE 8 mph 18 mph 26% 0 in 294 W/m2
18:45 95.5 °F 55 °F 29.6 in NNW 12 mph 17 mph 26% 0 in 91 W/m2
19:00 95 °F 54.7 °F 29.6 in North 7 mph 20 mph 26% 0 in 199 W/m2
19:15 95 °F 54.7 °F 29.6 in NNW 10 mph 20 mph 26% 0 in 163 W/m2
19:30 94.5 °F 53.2 °F 29.6 in NNW 10 mph 22 mph 25% 0 in 107 W/m2
19:45 93.9 °F 52.9 °F 29.6 in NNW 9 mph 22 mph 25% 0 in 70 W/m2
20:00 93.6 °F 52.3 °F 29.6 in NNW 9 mph 20 mph 25% 0 in 44 W/m2
20:15 93 °F 52.2 °F 29.6 in North 7 mph 21 mph 25% 0 in 23 W/m2
20:30 92.7 °F 52.9 °F 29.6 in NNW 8 mph 16 mph 26% 0 in 9 W/m2
20:45 92.3 °F 52.3 °F 29.6 in NNW 6 mph 17 mph 26% 0 in 0 W/m2
21:00 91.8 °F 53.1 °F 29.6 in NW 6 mph 15 mph 27% 0 in 0 W/m2
21:15 91.4 °F 52.7 °F 29.6 in NNW 7 mph 16 mph 27% 0 in 0 W/m2
21:30 90.9 °F 53.2 °F 29.6 in North 5 mph 18 mph 28% 0 in 0 W/m2
21:45 90.5 °F 52.9 °F 29.6 in North 3 mph 16 mph 28% 0 in 0 W/m2
22:00 90 °F 53.4 °F 29.6 in NNW 8 mph 15 mph 29% 0 in 0 W/m2
22:15 89.8 °F 53.2 °F 29.7 in North 6 mph 13 mph 29% 0 in 0 W/m2
22:30 89.2 °F 53.8 °F 29.7 in North 5 mph 12 mph 30% 0 in 0 W/m2
22:45 88.7 °F 52.3 °F 29.7 in North 5 mph 12 mph 29% 0 in 0 W/m2
23:00 88.5 °F 51.3 °F 29.7 in NNW 5 mph 12 mph 28% 0 in 0 W/m2
23:15 88.2 °F 50.9 °F 29.7 in NNE 3 mph 10 mph 28% 0 in 0 W/m2
23:30 87.6 °F 51.4 °F 29.7 in NE 3 mph 8 mph 29% 0 in 0 W/m2
23:45 87.3 °F 51.1 °F 29.7 in NE 5 mph 8 mph 29% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb