Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 1, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 69.3 °F 63.9 °F 66.2 °F
Σημείο Δρόσου: 56.5 °F 48.7 °F 53.1 °F
Υγρασία: 73% 53% 63%
Ταχύτητα Ανέμου: 7mph 0mph 2.2mph
Ριπές Ανέμου: 13mph - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.2 in 30.2 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 1, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:15 66 °F 56.5 °F 30.2 in Calm   2 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:30 66.4 °F 55.8 °F 30.2 in Calm   2 mph 69% 0 in 0 W/m2
00:45 66.4 °F 55 °F 30.2 in Calm     67% 0 in 0 W/m2
01:00 66.7 °F 55.4 °F 30.2 in Calm   2 mph 67% 0 in 0 W/m2
01:15 66.6 °F 54 °F 30.2 in Calm   2 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:30 66.6 °F 54 °F 30.2 in Calm   2 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:45 66.6 °F 55.2 °F 30.2 in NNE 1 mph 2 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:00 66 °F 55.6 °F 30.2 in ENE 2 mph 5 mph 69% 0 in 0 W/m2
02:15 65.5 °F 55.4 °F 30.2 in ESE 2 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
02:30 65.5 °F 55.8 °F 30.2 in ESE 1 mph 4 mph 71% 0 in 0 W/m2
02:45 65.1 °F 55.6 °F 30.2 in ESE 1 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:00 65.5 °F 56.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:15 65.5 °F 55.8 °F 30.2 in Calm   3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:30 65.8 °F 53.8 °F 30.2 in ESE 3 mph 9 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:45 66 °F 53.1 °F 30.2 in East 2 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:00 65.7 °F 52.9 °F 30.2 in East 5 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:15 65.5 °F 52 °F 30.2 in East 2 mph 7 mph 62% 0 in 0 W/m2
04:30 65.3 °F 52 °F 30.2 in ENE 6 mph 10 mph 62% 0 in 0 W/m2
04:45 64.9 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 5 mph 12 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:00 64.8 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 6 mph 10 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:15 64.6 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 6 mph 12 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:30 64.8 °F 51.8 °F 30.2 in East 3 mph 12 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:45 64.8 °F 51.4 °F 30.2 in East 7 mph 13 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:00 64.9 °F 52 °F 30.2 in ENE 2 mph 9 mph 63% 0 in 0 W/m2
06:15 64.6 °F 52.2 °F 30.2 in East 1 mph 8 mph 64% 0 in 0 W/m2
06:30 64.8 °F 52.3 °F 30.2 in NE 1 mph 4 mph 64% 0 in 0 W/m2
06:45 64.4 °F 52 °F 30.2 in ENE 1 mph 6 mph 64% 0 in 0 W/m2
07:15 64.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 1 mph 6 mph 65% 0 in 0 W/m2
07:30 64.2 °F 52.2 °F 30.2 in East 2 mph 12 mph 65% 0 in 5 W/m2
07:45 64.2 °F 52.2 °F 30.2 in East 1 mph 7 mph 65% 0 in 12 W/m2
08:00 64 °F 52 °F 30.2 in Calm   6 mph 65% 0 in 12 W/m2
08:15 64.2 °F 52.3 °F 30.2 in ENE 2 mph 7 mph 65% 0 in 25 W/m2
08:30 64.2 °F 52.2 °F 30.2 in Calm   5 mph 65% 0 in 35 W/m2
08:45 64.8 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 1 mph 3 mph 64% 0 in 60 W/m2
09:00 64.9 °F 51.6 °F 30.2 in NE 1 mph 7 mph 62% 0 in 79 W/m2
09:15 64.9 °F 52 °F 30.2 in NE 2 mph 9 mph 63% 0 in 72 W/m2
09:30 64.8 °F 52.3 °F 30.2 in NE 5 mph 10 mph 64% 0 in 114 W/m2
09:45 65.5 °F 52 °F 30.2 in NNE 5 mph 9 mph 62% 0 in 121 W/m2
10:00 65.7 °F 52.2 °F 30.2 in NE 5 mph 9 mph 62% 0 in 120 W/m2
10:15 65.5 °F 52.2 °F 30.2 in NNE 3 mph 10 mph 62% 0 in 109 W/m2
10:30 65.8 °F 52.5 °F 30.2 in ENE 2 mph 10 mph 62% 0 in 171 W/m2
10:45 66 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 2 mph 9 mph 59% 0 in 123 W/m2
11:00 66.4 °F 51.1 °F 30.2 in ENE 5 mph 7 mph 58% 0 in 153 W/m2
11:15 66 °F 51.4 °F 30.2 in NE 2 mph 7 mph 59% 0 in 200 W/m2
11:30 66.7 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 3 mph 7 mph 58% 0 in 241 W/m2
11:45 66.9 °F 50.7 °F 30.2 in ENE 1 mph 6 mph 56% 0 in 295 W/m2
12:00 66.9 °F 50.2 °F 30.2 in ESE 1 mph 4 mph 55% 0 in 190 W/m2
12:15 66.6 °F 52.2 °F 30.2 in Calm   4 mph 60% 0 in 174 W/m2
12:30 66.7 °F 52 °F 30.2 in SSW 1 mph 5 mph 59% 0 in 125 W/m2
12:45 66.4 °F 52 °F 30.2 in Calm   4 mph 60% 0 in 144 W/m2
13:00 66.7 °F 51.1 °F 30.2 in Calm   3 mph 57% 0 in 200 W/m2
13:15 67.5 °F 52.7 °F 30.2 in West 1 mph 4 mph 59% 0 in 237 W/m2
13:30 67.5 °F 52.7 °F 30.2 in Calm   5 mph 59% 0 in 214 W/m2
13:45 67.3 °F 52 °F 30.2 in SSW 1 mph 6 mph 58% 0 in 285 W/m2
14:00 67.6 °F 52.9 °F 30.2 in WSW 3 mph 7 mph 59% 0 in 385 W/m2
14:15 68 °F 53.2 °F 30.2 in SW 2 mph 7 mph 59% 0 in 417 W/m2
14:30 68.4 °F 52.5 °F 30.2 in WSW 5 mph 10 mph 57% 0 in 332 W/m2
14:45 68.2 °F 52.7 °F 30.2 in SW 3 mph 8 mph 58% 0 in 251 W/m2
15:00 68 °F 52.2 °F 30.2 in WSW 5 mph 9 mph 57% 0 in 248 W/m2
15:15 68.5 °F 50.7 °F 30.2 in West 3 mph 10 mph 53% 0 in 269 W/m2
15:30 68.9 °F 52 °F 30.2 in WNW 3 mph 10 mph 55% 0 in 290 W/m2
15:45 68.7 °F 51.3 °F 30.2 in WNW 5 mph 9 mph 54% 0 in 278 W/m2
16:00 69.3 °F 51.4 °F 30.2 in North 3 mph 7 mph 53% 0 in 258 W/m2
16:15 69.3 °F 51.3 °F 30.2 in WNW 2 mph 10 mph 53% 0 in 394 W/m2
16:30 69.3 °F 52.3 °F 30.2 in WNW 2 mph 10 mph 55% 0 in 279 W/m2
16:45 68.7 °F 52.9 °F 30.2 in West 3 mph 10 mph 57% 0 in 234 W/m2
17:00 68.5 °F 53.6 °F 30.2 in West 3 mph 9 mph 59% 0 in 265 W/m2
17:15 69.1 °F 53.6 °F 30.2 in West 5 mph 9 mph 58% 0 in 311 W/m2
17:30 69.3 °F 52.3 °F 30.2 in West 6 mph 10 mph 55% 0 in 200 W/m2
17:45 69.1 °F 51.6 °F 30.2 in WNW 1 mph 9 mph 54% 0 in 132 W/m2
18:00 68.5 °F 52.2 °F 30.2 in West 6 mph 12 mph 56% 0 in 91 W/m2
18:15 68.2 °F 53.8 °F 30.2 in WSW 5 mph 11 mph 60% 0 in 70 W/m2
18:30 67.5 °F 53.6 °F 30.2 in West 3 mph 9 mph 61% 0 in 54 W/m2
18:45 67.3 °F 54.7 °F 30.2 in West 2 mph 9 mph 64% 0 in 42 W/m2
19:00 66.9 °F 55.2 °F 30.2 in WSW 3 mph 8 mph 66% 0 in 21 W/m2
19:15 66.4 °F 55.6 °F 30.2 in West 5 mph 8 mph 68% 0 in 0 W/m2
19:30 66.2 °F 55.8 °F 30.2 in WSW 1 mph 9 mph 69% 0 in 0 W/m2
19:45 65.8 °F 55.9 °F 30.2 in West 2 mph 8 mph 70% 0 in 0 W/m2
20:00 65.7 °F 55.6 °F 30.2 in WNW 3 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
20:15 65.7 °F 56.5 °F 30.2 in WNW 2 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
20:30 65.5 °F 56.5 °F 30.2 in West 1 mph 7 mph 73% 0 in 0 W/m2
20:45 65.5 °F 55.8 °F 30.2 in NW 3 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
21:00 65.3 °F 55.6 °F 30.2 in NNW 1 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
21:15 65.5 °F 55.2 °F 30.2 in NW 1 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
21:30 65.5 °F 55.4 °F 30.2 in NNW 2 mph 4 mph 70% 0 in 0 W/m2
21:45 65.5 °F 55 °F 30.2 in NNW 2 mph 3 mph 69% 0 in 0 W/m2
22:00 64.9 °F 55.4 °F 30.2 in NE 1 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
22:15 64.9 °F 55.2 °F 30.2 in ENE 1 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
22:30 64.6 °F 55.2 °F 30.2 in ENE 2 mph 3 mph 72% 0 in 0 W/m2
22:45 64.4 °F 54.3 °F 30.2 in NE 2 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
23:00 64.2 °F 52.3 °F 30.2 in Calm   5 mph 65% 0 in 0 W/m2
23:15 63.9 °F 51.4 °F 30.2 in ESE 2 mph 6 mph 64% 0 in 0 W/m2
23:30 63.9 °F 50.5 °F 30.2 in Calm   5 mph 62% 0 in 0 W/m2
23:45 63.9 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   3 mph 58% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb