Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 10, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 62.1 °F 59.2 °F 60.6 °F
Σημείο Δρόσου: 56.1 °F 53.1 °F 54.5 °F
Υγρασία: 87% 75% 80%
Ταχύτητα Ανέμου: 17mph 0mph 6.3mph
Ριπές Ανέμου: 35mph - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 30.1 in 30 in -
Υετός: 0.54 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 10, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 60.8 °F 53.6 °F 30.1 in ENE 7 mph 15 mph 77% 0 in 0 W/m2
00:15 61 °F 53.8 °F 30.1 in East 3 mph 17 mph 77% 0 in 0 W/m2
00:30 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 7 mph 16 mph 76% 0 in 0 W/m2
00:45 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 7 mph 15 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:00 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 8 mph 15 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:15 60.8 °F 53.2 °F 30.1 in NE 9 mph 20 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:30 61 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 6 mph 21 mph 76% 0 in 0 W/m2
01:45 60.8 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 12 mph 20 mph 76% 0 in 0 W/m2
02:45 61.3 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 9 mph 17 mph 75% 0 in 0 W/m2
03:00 61.2 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 8 mph 18 mph 75% 0 in 0 W/m2
03:15 61.2 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 9 mph 20 mph 75% 0 in 0 W/m2
03:30 61.2 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 8 mph 18 mph 75% 0 in 0 W/m2
03:45 61.2 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 8 mph 16 mph 75% 0 in 0 W/m2
04:00 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 9 mph 18 mph 76% 0 in 0 W/m2
04:15 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in NE 9 mph 16 mph 76% 0 in 0 W/m2
04:30 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 8 mph 22 mph 76% 0 in 0 W/m2
04:45 61 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 9 mph 21 mph 76% 0 in 0 W/m2
05:00 61 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 8 mph 22 mph 76% 0 in 0 W/m2
05:15 61 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 9 mph 18 mph 76% 0 in 0 W/m2
05:30 61.3 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 7 mph 16 mph 75% 0 in 0 W/m2
05:45 61.3 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 6 mph 20 mph 75% 0 in 0 W/m2
06:00 61.3 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 10 mph 19 mph 75% 0 in 0 W/m2
06:15 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 10 mph 21 mph 76% 0 in 0 W/m2
06:30 61 °F 53.4 °F 30.1 in NE 8 mph 25 mph 76% 0 in 0 W/m2
06:45 61.2 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 17 mph 25 mph 76% 0 in 0 W/m2
07:00 60.8 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 9 mph 26 mph 77% 0 in 0 W/m2
07:15 60.4 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 7 mph 20 mph 78% 0 in 0 W/m2
07:30 60.3 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 12 mph 21 mph 78% 0 in 0 W/m2
07:45 60.4 °F 53.2 °F 30.1 in ENE 8 mph 20 mph 77% 0 in 0 W/m2
08:00 60.6 °F 53.2 °F 30.1 in NE 12 mph 27 mph 77% 0 in 5 W/m2
08:15 60.6 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 10 mph 21 mph 76% 0 in 5 W/m2
08:30 60.6 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 7 mph 24 mph 77% 0 in 11 W/m2
08:45 60.3 °F 53.8 °F 30.1 in ENE 5 mph 25 mph 79% 0.01 in 11 W/m2
09:00 60.1 °F 53.2 °F 30.1 in East 6 mph 17 mph 78% 0 in 16 W/m2
09:15 60.1 °F 53.6 °F 30.1 in East 5 mph 13 mph 79% 0 in 16 W/m2
09:30 60.1 °F 53.6 °F 30.1 in East 5 mph 9 mph 79% 0 in 35 W/m2
09:45 59.7 °F 54 °F 30.1 in ENE 3 mph 10 mph 81% 0.01 in 30 W/m2
10:00 59.2 °F 53.8 °F 30.1 in East 2 mph 10 mph 82% 0 in 39 W/m2
10:15 59.5 °F 54.1 °F 30.1 in East 2 mph 12 mph 82% 0.01 in 18 W/m2
10:30 59.7 °F 53.8 °F 30.1 in NE 3 mph 8 mph 81% 0 in 19 W/m2
10:45 59.7 °F 53.6 °F 30.1 in East 7 mph 17 mph 80% 0 in 39 W/m2
11:00 60.1 °F 54.1 °F 30.1 in East 6 mph 16 mph 81% 0.01 in 26 W/m2
11:15 59.7 °F 54 °F 30.1 in East 5 mph 11 mph 81% 0 in 32 W/m2
11:30 59.7 °F 54.1 °F 30.1 in SE 6 mph 10 mph 82% 0.02 in 28 W/m2
11:45 59.4 °F 54.3 °F 30.1 in SE 7 mph 9 mph 83% 0.05 in 23 W/m2
12:00 59.5 °F 54.7 °F 30.1 in ENE 1 mph 9 mph 84% 0.06 in 42 W/m2
12:15 59.4 °F 55 °F 30.1 in NNE 1 mph 5 mph 86% 0.04 in 62 W/m2
12:30 59.4 °F 54.9 °F 30.1 in ENE 3 mph 13 mph 85% 0.05 in 47 W/m2
12:45 59.5 °F 55.4 °F 30.1 in ENE 5 mph 16 mph 86% 0.06 in 86 W/m2
13:00 59.7 °F 55.6 °F 30.1 in East 1 mph 13 mph 86% 0.04 in 67 W/m2
13:15 59.7 °F 55.9 °F 30.1 in Calm   4 mph 87% 0.01 in 74 W/m2
13:30 60.1 °F 55.6 °F 30.1 in NNE 3 mph 5 mph 85% 0.01 in 65 W/m2
13:45 60.3 °F 55.8 °F 30.1 in NNE 5 mph 7 mph 85% 0.01 in 83 W/m2
14:00 59.9 °F 55.4 °F 30.1 in NNE 3 mph 7 mph 85% 0.01 in 42 W/m2
14:15 60.3 °F 55.8 °F 30.1 in NE 3 mph 10 mph 85% 0.02 in 65 W/m2
14:30 59.7 °F 55.6 °F 30.1 in NNE 7 mph 9 mph 86% 0.02 in 60 W/m2
14:45 60.3 °F 55.8 °F 30.1 in NNE 5 mph 9 mph 85% 0.02 in 39 W/m2
15:00 60.4 °F 55.6 °F 30.1 in NNE 5 mph 13 mph 84% 0 in 62 W/m2
15:15 60.4 °F 55.6 °F 30.1 in NNE 6 mph 14 mph 84% 0 in 60 W/m2
15:30 60.4 °F 55.2 °F 30.1 in NE 6 mph 10 mph 83% 0.01 in 54 W/m2
15:45 61 °F 55.8 °F 30.1 in NNE 2 mph 10 mph 83% 0 in 74 W/m2
16:00 60.6 °F 55.2 °F 30.1 in ENE 5 mph 10 mph 82% 0 in 33 W/m2
16:15 60.4 °F 55.2 °F 30.1 in ENE 2 mph 12 mph 83% 0 in 26 W/m2
16:30 60.1 °F 55.2 °F 30.1 in NE 8 mph 12 mph 84% 0.01 in 35 W/m2
16:45 60.1 °F 55.9 °F 30.1 in NE 5 mph 10 mph 86% 0.02 in 30 W/m2
17:00 60.3 °F 55.9 °F 30.1 in NE 3 mph 8 mph 86% 0 in 25 W/m2
17:15 60.3 °F 55.9 °F 30.1 in ENE 2 mph 9 mph 86% 0.02 in 18 W/m2
17:30 60.6 °F 55.8 °F 30.1 in ENE 5 mph 13 mph 84% 0 in 18 W/m2
17:45 60.8 °F 55.6 °F 30.1 in ENE 5 mph 15 mph 83% 0 in 11 W/m2
18:15 61 °F 55.6 °F 30.1 in East 9 mph 15 mph 82% 0 in 5 W/m2
18:30 61.2 °F 55.6 °F 30.1 in East 5 mph 15 mph 82% 0 in 0 W/m2
18:45 61.3 °F 55.4 °F 30 in ENE 2 mph 13 mph 81% 0 in 0 W/m2
19:15 61.2 °F 55.8 °F 30 in ENE 6 mph 14 mph 82% 0 in 0 W/m2
19:30 61.2 °F 55.8 °F 30 in Calm   12 mph 82% 0 in 0 W/m2
19:45 61.2 °F 55.6 °F 30 in East 2 mph 18 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:00 61.2 °F 55.8 °F 30 in East 2 mph 21 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:15 61.2 °F 55.9 °F 30 in ESE 2 mph 14 mph 83% 0 in 0 W/m2
20:30 61.3 °F 56.1 °F 30 in ENE 2 mph 5 mph 83% 0 in 0 W/m2
20:45 61.3 °F 55.8 °F 30 in ENE 9 mph 15 mph 82% 0 in 0 W/m2
21:00 61.3 °F 55.6 °F 30 in East 10 mph 18 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:15 61.5 °F 55.8 °F 30 in East 5 mph 20 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:30 61.9 °F 55.6 °F 30 in ENE 12 mph 22 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:45 62.1 °F 55.4 °F 30 in ENE 8 mph 25 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:00 62.1 °F 55.4 °F 30 in ENE 10 mph 27 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:15 61.9 °F 55.2 °F 30 in ENE 10 mph 20 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:30 61.9 °F 55.2 °F 30 in ENE 9 mph 32 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:00 62.1 °F 55.4 °F 30 in East 7 mph 25 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:15 61.5 °F 55.8 °F 30 in ESE 5 mph 18 mph 81% 0.01 in 0 W/m2
23:30 61.2 °F 55.2 °F 30 in ENE 12 mph 25 mph 81% 0.02 in 0 W/m2
23:45 61.2 °F 55.6 °F 30 in ENE 10 mph 35 mph 82% 0.02 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb