Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Οκτώβριος 8, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 17.8 °C 14.9 °C 16.6 °C
Σημείο Δρόσου: 12.7 °C 11.3 °C 11.9 °C
Υγρασία: 81% 68% 74%
Ταχύτητα Ανέμου: 22.5km/h 0km/h 10km/h
Ριπές Ανέμου: 64.4km/h - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 1017.2 hPa 1015.8 hPa -
Υετός: 2.4 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Οκτώβριος 8, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 17.8 °C 12.4 °C 1017.2 hPa ESE 11.3 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 17.8 °C 12.4 °C 1017.1 hPa ESE 8 km/h 29 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 17.8 °C 12.7 °C 1017.1 hPa East 12.9 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 17.7 °C 12.6 °C 1016.8 hPa ESE 3.2 km/h 29 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 17.6 °C 12.3 °C 1016.7 hPa East 4.8 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 17.5 °C 12.2 °C 1016.4 hPa ENE 11.3 km/h 51.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa ENE 11.3 km/h 41.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa East 4.8 km/h 33.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 17.4 °C 12 °C 1016.3 hPa ENE 14.5 km/h 38.6 km/h 70.5% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 17.4 °C 11.9 °C 1016.3 hPa NE 17.7 km/h 53.1 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 17.3 °C 11.6 °C 1016.3 hPa NE 16.1 km/h 64.4 km/h 69.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 17.3 °C 11.6 °C 1016.3 hPa NE 15.3 km/h 48.3 km/h 69.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 17.3 °C 11.5 °C 1016.3 hPa NE 20.9 km/h 51.5 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 17.3 °C 11.6 °C 1016.3 hPa NE 12.9 km/h 54.7 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
07:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
07:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
08:00 17.2 °C 11.4 °C 1016.3 hPa NE 21.7 km/h 54.7 km/h 68.5% 0.0 mm 0 W/m2
08:15 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
08:30 17.2 °C 11.3 °C 1016.3 hPa NE 18.5 km/h 48.3 km/h 68.5% 0.0 mm 0 W/m2
08:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
09:00 17.3 °C 11.3 °C 1016.3 hPa NE 18.5 km/h 51.5 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
09:15 17.3 °C 11.3 °C 1016.3 hPa NE 17.7 km/h 49.9 km/h 68% 0.0 mm 0 W/m2
09:30 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
09:45 17.3 °C 11.4 °C 1016.3 hPa NE 20.9 km/h 53.1 km/h 68.5% 0.0 mm 0 W/m2
10:00 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
10:15 16.5 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 14.5 km/h 51.5 km/h 74% 0.4 mm 0 W/m2
10:30 16.4 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 19.3 km/h 46.7 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
10:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
11:00 16 °C 11.9 °C 1016.3 hPa NE 22.5 km/h 46.7 km/h 77% 0.2 mm 7 W/m2
11:15 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
11:30 16.4 °C 11.9 °C 1016.3 hPa NE 16.1 km/h 51.5 km/h 75% 0.0 mm 9 W/m2
11:45 16.4 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 19.3 km/h 46.7 km/h 74.5% 0.0 mm 18 W/m2
12:00 16.4 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 17.7 km/h 54.7 km/h 74% 0.0 mm 23 W/m2
12:15 16.5 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NE 18.5 km/h 51.5 km/h 73.5% 0.0 mm 18 W/m2
12:30 16.4 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 12.1 km/h 49.9 km/h 74% 0.0 mm 16 W/m2
12:45 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
13:00 16.3 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NNE 18.5 km/h 45.1 km/h 74.5% 0.0 mm 32 W/m2
13:15 17.4 °C 12.1 °C 1016.3 hPa NE 9.7 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
13:30 16.3 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 18.5 km/h 49.9 km/h 74.5% 0.0 mm 69 W/m2
13:45 15.9 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NNE 16.1 km/h 46.7 km/h 77% 0.4 mm 43 W/m2
14:00 16.3 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 14.5 km/h 45.1 km/h 75% 0.0 mm 44 W/m2
14:15 16.3 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NE 15.3 km/h 48.3 km/h 74.5% 0.0 mm 46 W/m2
14:30 16.3 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NE 16.9 km/h 45.1 km/h 74.5% 0.0 mm 35 W/m2
14:45 15.9 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NNE 16.1 km/h 45.1 km/h 76.3% 0.0 mm 37 W/m2
15:00 16.2 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 16.1 km/h 43.5 km/h 75.5% 0.2 mm 25 W/m2
15:15 16.1 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NE 19.3 km/h 53.1 km/h 76% 0.2 mm 44 W/m2
15:30 16.1 °C 12 °C 1016.3 hPa NE 14.5 km/h 45.1 km/h 77% 0.2 mm 256 W/m2
15:45 14.9 °C 11.7 °C 1015.8 hPa NNE 19.3 km/h 43.5 km/h 81% 0.0 mm 58 W/m2
16:00 15.2 °C 11.9 °C 1015.9 hPa NE 4.8 km/h 46.7 km/h 81% 0.0 mm 111 W/m2
16:15 15.4 °C 12 °C 1016.2 hPa ESE 3.2 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm 72 W/m2
16:30 15.7 °C 11.9 °C 1015.8 hPa ENE 8.8 km/h 37 km/h 78% 0.0 mm 88 W/m2
16:45 15.6 °C 11.8 °C 1015.8 hPa NE 5.6 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm 90 W/m2
17:00 15.9 °C 12 °C 1015.8 hPa NNE 6.4 km/h 37 km/h 77.5% 0.0 mm 88 W/m2
17:15 16 °C 11.8 °C 1015.9 hPa Calm   11.3 km/h 76% 0.0 mm 23 W/m2
17:30 15.8 °C 12 °C 1015.8 hPa South 8.9 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm 51 W/m2
17:45 15.8 °C 12 °C 1015.8 hPa Calm   16.1 km/h 78% 0.0 mm 23 W/m2
18:00 15.9 °C 11.8 °C 1016.0 hPa ESE 5.6 km/h 17.7 km/h 76.5% 0.0 mm 47 W/m2
18:15 16 °C 11.8 °C 1016.0 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 9 W/m2
18:30 16 °C 11.9 °C 1016.1 hPa ENE 8.9 km/h 19.3 km/h 76.5% 0.0 mm 70 W/m2
18:45 15.9 °C 11.9 °C 1016.2 hPa NE 4.8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 90 W/m2
19:00 16 °C 11.8 °C 1016.3 hPa NNE 9.7 km/h 27.4 km/h 76.5% 0.0 mm 56 W/m2
19:15 15.8 °C 11.7 °C 1016.3 hPa East 1.6 km/h 27.4 km/h 76.5% 0.0 mm 23 W/m2
19:30 15.6 °C 11.8 °C 1016.4 hPa East 4.8 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 30 W/m2
19:45 15.7 °C 11.8 °C 1016.5 hPa East 1.6 km/h 16.1 km/h 77.5% 0.0 mm 23 W/m2
20:00 15.7 °C 11.7 °C 1016.6 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:15 15.8 °C 11.6 °C 1016.4 hPa NE 0.8 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 9 W/m2
20:30 15.9 °C 11.7 °C 1016.3 hPa NNE 7.2 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
20:45 16 °C 11.8 °C 1016.5 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 76.5% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 16 °C 11.8 °C 1016.5 hPa Calm   9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 15.9 °C 11.7 °C 1016.7 hPa East 2.4 km/h 27.4 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 15.8 °C 11.8 °C 1016.6 hPa SE 2.4 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 15.9 °C 11.8 °C 1016.6 hPa SE 2.4 km/h 12.9 km/h 76.5% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 15.9 °C 11.8 °C 1016.6 hPa SSW 4 km/h 11.3 km/h 76.5% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 15.9 °C 11.7 °C 1016.7 hPa Calm   12.9 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 16 °C 11.8 °C 1016.7 hPa WNW 2.4 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 16.1 °C 11.8 °C 1016.8 hPa SSE 3.2 km/h 22.5 km/h 75.5% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 16.2 °C 11.8 °C 1016.8 hPa NE 1.6 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 16.3 °C 11.7 °C 1016.8 hPa ENE 0.8 km/h 20.9 km/h 74.5% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 16.2 °C 12 °C 1016.6 hPa Calm   14.5 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 16.2 °C 11.9 °C 1016.6 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb