Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Νοέμβριος 24, 2019 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 16.2 °C 14.2 °C 15.3 °C
Σημείο Δρόσου: 11.8 °C 9.9 °C 10.8 °C
Υγρασία: 79% 71% 75%
Ταχύτητα Ανέμου: 24.1km/h 0km/h 6.8km/h
Ριπές Ανέμου: 56.3km/h - -
Ανεμος- - East
Πίεση: 1018.9 hPa 1012.2 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Νοέμβριος 24, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 15.3 °C 11.3 °C 1018.9 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 15.2 °C 11.2 °C 1018.9 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 15.1 °C 11.1 °C 1018.8 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 14.9 °C 10.9 °C 1018.5 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 14.8 °C 11.1 °C 1018.4 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 15.1 °C 11.2 °C 1018.4 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 14.9 °C 10.9 °C 1018.4 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
01:45 14.6 °C 10.8 °C 1018.2 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 14.7 °C 10.7 °C 1018.1 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 14.4 °C 10.3 °C 1018.0 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 14.2 °C 10 °C 1018.0 hPa Calm   8 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 14.4 °C 10.1 °C 1017.9 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:00 14.5 °C 10.1 °C 1017.9 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 14.7 °C 10.2 °C 1017.9 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 14.8 °C 10.1 °C 1017.8 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
03:45 15 °C 10.2 °C 1017.9 hPa Calm   1.6 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 15 °C 10.2 °C 1017.7 hPa Calm   3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
04:15 15.1 °C 10.1 °C 1017.6 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 15 °C 10 °C 1017.8 hPa Calm   3.2 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 14.8 °C 10.1 °C 1017.8 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 14.7 °C 9.9 °C 1017.8 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:15 14.7 °C 10.1 °C 1017.8 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 14.8 °C 10 °C 1017.8 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 14.7 °C 10.1 °C 1017.7 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 14.7 °C 10.3 °C 1017.6 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 14.7 °C 10.1 °C 1017.6 hPa Calm   4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 14.7 °C 10.3 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
06:45 14.9 °C 10.3 °C 1017.7 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
07:00 15 °C 10.4 °C 1017.7 hPa Calm   6.4 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 14.7 °C 10.3 °C 1017.5 hPa NNW 3.2 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
07:30 14.7 °C 10.6 °C 1017.5 hPa Calm   3.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
07:45 14.6 °C 10.4 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm 9 W/m2
08:00 14.7 °C 10.7 °C 1017.8 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 16 W/m2
08:15 14.8 °C 10.4 °C 1017.7 hPa Calm   8 km/h 75% 0.0 mm 32 W/m2
08:30 14.8 °C 10.2 °C 1017.9 hPa Calm   4.8 km/h 74% 0.0 mm 70 W/m2
08:45 14.9 °C 10.1 °C 1017.9 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 58 W/m2
09:00 14.9 °C 10.1 °C 1017.9 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 86 W/m2
09:15 15.3 °C 10.3 °C 1017.8 hPa Calm   3.2 km/h 72% 0.0 mm 90 W/m2
09:30 15.5 °C 10.4 °C 1017.9 hPa East 1.6 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm 105 W/m2
09:45 15.8 °C 10.5 °C 1017.9 hPa ESE 3.2 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm 109 W/m2
10:00 15.7 °C 10.6 °C 1017.9 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 70 W/m2
10:15 15.7 °C 10.4 °C 1018.0 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 71% 0.0 mm 79 W/m2
10:30 15.7 °C 10.7 °C 1018.1 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 76 W/m2
10:45 15.7 °C 10.6 °C 1018.2 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 98 W/m2
11:00 15.6 °C 10.8 °C 1018.1 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 98 W/m2
11:15 15.7 °C 10.6 °C 1018.0 hPa ESE 3.2 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 69 W/m2
11:30 15.9 °C 10.7 °C 1017.9 hPa Calm   3.2 km/h 71% 0.0 mm 95 W/m2
11:45 16 °C 10.8 °C 1017.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 160 W/m2
12:00 15.8 °C 11 °C 1017.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 123 W/m2
12:15 15.9 °C 11.1 °C 1017.4 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 123 W/m2
12:30 15.7 °C 10.9 °C 1017.2 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm 163 W/m2
13:00 15.9 °C 11.1 °C 1016.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 91 W/m2
13:30 16.1 °C 11.2 °C 1016.4 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm 100 W/m2
13:45 15.8 °C 11.6 °C 1016.3 hPa ENE 3.2 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm 125 W/m2
14:00 15.8 °C 11.8 °C 1016.0 hPa NE 4.8 km/h 16.1 km/h 77% 0.0 mm 95 W/m2
14:15 15.7 °C 11.4 °C 1015.8 hPa NE 9.7 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 44 W/m2
14:30 15.8 °C 11.6 °C 1015.8 hPa ENE 4.8 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 58 W/m2
14:45 15.8 °C 11.4 °C 1015.8 hPa East 8 km/h 24.1 km/h 75% 0.0 mm 37 W/m2
15:00 15.9 °C 11.3 °C 1015.7 hPa ENE 3.2 km/h 24.1 km/h 74% 0.0 mm 26 W/m2
15:15 16.2 °C 11.5 °C 1015.6 hPa East 3.2 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm 40 W/m2
15:30 16.2 °C 11.5 °C 1015.5 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm 35 W/m2
15:45 15.8 °C 11.4 °C 1015.3 hPa NE 1.6 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 26 W/m2
16:00 15.6 °C 11.7 °C 1015.2 hPa ESE 1.6 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm 32 W/m2
16:30 15.6 °C 11.3 °C 1014.7 hPa ENE 16.1 km/h 29 km/h 76% 0.0 mm 14 W/m2
16:45 15.6 °C 11.2 °C 1014.5 hPa NE 14.5 km/h 29 km/h 75% 0.0 mm 5 W/m2
17:00 15.6 °C 11.2 °C 1014.4 hPa NE 12.9 km/h 32.2 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
17:30 15.4 °C 11.1 °C 1014.2 hPa NE 19.3 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
17:45 15.4 °C 11.1 °C 1014.2 hPa ENE 14.5 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
18:00 15.6 °C 10.9 °C 1014.2 hPa NE 14.5 km/h 33.8 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
18:15 15.7 °C 10.8 °C 1014.3 hPa ENE 14.5 km/h 29 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
18:30 15.7 °C 10.9 °C 1014.2 hPa ENE 12.9 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
18:45 15.7 °C 10.8 °C 1014.0 hPa NE 16.1 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
19:00 15.7 °C 10.9 °C 1013.9 hPa ENE 11.3 km/h 35.4 km/h 73% 0.0 mm 0 W/m2
19:15 15.7 °C 11.1 °C 1013.9 hPa NE 14.5 km/h 37 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
19:30 15.6 °C 11.2 °C 1014.1 hPa ENE 19.3 km/h 35.4 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
19:45 15.6 °C 11.6 °C 1013.9 hPa NE 16.1 km/h 33.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:00 15.3 °C 11.7 °C 1013.8 hPa NE 19.3 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
20:15 15.3 °C 11.2 °C 1013.7 hPa NE 14.5 km/h 32.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:30 15.2 °C 11.2 °C 1013.5 hPa NE 20.9 km/h 41.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
20:45 15.3 °C 11.1 °C 1013.4 hPa NE 20.9 km/h 40.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 15.3 °C 11.1 °C 1013.2 hPa NE 16.1 km/h 38.6 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 15.3 °C 11.3 °C 1013.1 hPa NE 20.9 km/h 37 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 15.3 °C 11.3 °C 1013.1 hPa NE 19.3 km/h 40.2 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 15.1 °C 11.3 °C 1012.8 hPa NE 16.1 km/h 38.6 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 15.1 °C 11.2 °C 1012.7 hPa NE 19.3 km/h 41.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 15.2 °C 11.3 °C 1012.6 hPa NE 12.9 km/h 41.8 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 15.2 °C 11.4 °C 1012.6 hPa NE 19.3 km/h 35.4 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 15.4 °C 11.3 °C 1012.5 hPa NE 12.9 km/h 41.8 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 15.4 °C 11.2 °C 1012.4 hPa NE 14.5 km/h 40.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 15.4 °C 11.4 °C 1012.3 hPa NE 24.1 km/h 56.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 15.4 °C 11.2 °C 1012.2 hPa ENE 22.5 km/h 45.1 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 15.3 °C 11.2 °C 1012.2 hPa NE 16.1 km/h 40.2 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb