Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 10, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 55.9 °F 50.4 °F 52.5 °F
Σημείο Δρόσου: 50.5 °F 45.1 °F 48 °F
Υγρασία: 90% 77% 85%
Ταχύτητα Ανέμου: 23mph 0mph 4.7mph
Ριπές Ανέμου: 41mph - -
Ανεμος- - ESE
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0.19 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 10, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 54.1 °F 48.4 °F 29.9 in Calm   2 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:15 52.7 °F 47.1 °F 29.9 in South 1 mph 3 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:30 52.5 °F 46.9 °F 29.9 in Calm   3 mph 81% 0 in 0 W/m2
00:45 53.1 °F 47.5 °F 29.9 in Calm     81% 0 in 0 W/m2
01:00 53.1 °F 47.5 °F 29.9 in SSE 1 mph 3 mph 81% 0 in 0 W/m2
01:15 52.3 °F 46.9 °F 29.9 in Calm   4 mph 82% 0 in 0 W/m2
01:30 52.2 °F 47.5 °F 29.9 in Calm   2 mph 84% 0 in 0 W/m2
01:45 52 °F 47.7 °F 29.9 in SSE 2 mph 4 mph 85% 0 in 0 W/m2
02:00 52 °F 47.7 °F 29.9 in Calm   4 mph 85% 0 in 0 W/m2
02:15 51.8 °F 48 °F 29.9 in Calm   2 mph 87% 0 in 0 W/m2
02:30 51.8 °F 48 °F 29.9 in Calm   2 mph 87% 0 in 0 W/m2
02:45 51.6 °F 47.7 °F 29.9 in Calm     86% 0 in 0 W/m2
03:00 51.4 °F 47.5 °F 29.9 in Calm   2 mph 86% 0 in 0 W/m2
03:15 51.4 °F 47.5 °F 29.8 in Calm   1 mph 86% 0 in 0 W/m2
03:30 51.1 °F 47.1 °F 29.8 in SE 1 mph 3 mph 86% 0 in 0 W/m2
03:45 50.7 °F 46.8 °F 29.8 in ESE 3 mph 5 mph 86% 0 in 0 W/m2
04:00 50.7 °F 46.8 °F 29.8 in ENE 2 mph 6 mph 86% 0 in 0 W/m2
04:15 50.7 °F 46.6 °F 29.8 in ENE 1 mph 4 mph 85% 0 in 0 W/m2
04:30 50.7 °F 46.8 °F 29.8 in East 1 mph 5 mph 86% 0 in 0 W/m2
04:45 51.1 °F 47.7 °F 29.8 in East 1 mph 3 mph 88% 0 in 0 W/m2
05:00 51.1 °F 47.3 °F 29.8 in East 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
05:15 51.3 °F 47.8 °F 29.8 in WSW 1 mph 4 mph 88% 0 in 0 W/m2
05:30 51.1 °F 47.7 °F 29.8 in Calm   2 mph 88% 0 in 0 W/m2
05:45 51.4 °F 47.7 °F 29.8 in Calm   2 mph 87% 0 in 0 W/m2
06:00 50.9 °F 47.1 °F 29.8 in SSW 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
06:15 50.7 °F 47.5 °F 29.8 in SSW 2 mph 3 mph 88% 0 in 0 W/m2
06:30 50.4 °F 46.9 °F 29.8 in SSW 1 mph 4 mph 88% 0 in 0 W/m2
06:45 50.5 °F 47.5 °F 29.8 in Calm   3 mph 89% 0 in 0 W/m2
07:00 51.3 °F 47.8 °F 29.8 in ENE 1 mph 4 mph 88% 0 in 0 W/m2
07:15 50.7 °F 47.5 °F 29.8 in Calm   5 mph 89% 0 in 0 W/m2
07:30 50.7 °F 47.7 °F 29.8 in ESE 2 mph 4 mph 89% 0 in 0 W/m2
07:45 50.5 °F 47.5 °F 29.8 in ESE 3 mph 4 mph 89% 0 in 0 W/m2
08:00 50.5 °F 47.8 °F 29.8 in ESE 1 mph 3 mph 90% 0 in 5 W/m2
08:15 50.7 °F 47.5 °F 29.8 in ESE 1 mph 3 mph 89% 0 in 5 W/m2
08:30 51.1 °F 48.2 °F 29.8 in Calm   3 mph 90% 0 in 11 W/m2
08:45 51.3 °F 48 °F 29.8 in SE 2 mph 4 mph 89% 0.01 in 11 W/m2
09:00 50.9 °F 48 °F 29.8 in SSE 1 mph 3 mph 90% 0 in 18 W/m2
09:15 51.6 °F 48.9 °F 29.8 in Calm   2 mph 90% 0 in 33 W/m2
09:30 51.8 °F 48.9 °F 29.8 in SSW 1 mph 5 mph 90% 0 in 44 W/m2
09:45 51.6 °F 48.6 °F 29.8 in SSW 1 mph 4 mph 89% 0 in 25 W/m2
10:00 52 °F 48.7 °F 29.8 in SSW 2 mph 4 mph 89% 0 in 42 W/m2
10:15 51.8 °F 48.9 °F 29.8 in SSW 1 mph 5 mph 90% 0 in 49 W/m2
10:30 51.8 °F 48.6 °F 29.8 in SSW 1 mph 4 mph 89% 0 in 47 W/m2
10:45 52 °F 48.9 °F 29.8 in Calm   3 mph 89% 0 in 62 W/m2
11:00 52.3 °F 49.3 °F 29.8 in SSW 1 mph 3 mph 89% 0 in 128 W/m2
11:15 52.7 °F 49.6 °F 29.8 in SSW 1 mph 4 mph 89% 0 in 98 W/m2
11:30 52.3 °F 49.3 °F 29.8 in SSE 2 mph 5 mph 89% 0 in 33 W/m2
11:45 52.2 °F 48.9 °F 29.8 in SE 2 mph 5 mph 89% 0.01 in 25 W/m2
12:00 52.2 °F 49.3 °F 29.8 in SSE 2 mph 4 mph 90% 0 in 37 W/m2
12:15 52.5 °F 49.8 °F 29.8 in Calm   3 mph 90% 0 in 69 W/m2
12:30 53.2 °F 50 °F 29.8 in SSE 1 mph 3 mph 89% 0 in 70 W/m2
12:45 53.8 °F 50.2 °F 29.8 in SSE 1 mph 3 mph 88% 0 in 62 W/m2
13:00 54.1 °F 50.4 °F 29.8 in SSE 1 mph 3 mph 87% 0 in 51 W/m2
13:15 54.7 °F 50.4 °F 29.8 in Calm   2 mph 86% 0 in 67 W/m2
13:30 54.9 °F 50.4 °F 29.8 in Calm   2 mph 85% 0 in 63 W/m2
13:45 55 °F 50.4 °F 29.8 in Calm     84% 0 in 76 W/m2
14:00 55.4 °F 50.4 °F 29.8 in East 1 mph 3 mph 83% 0 in 113 W/m2
14:15 55.9 °F 50.5 °F 29.8 in Calm   6 mph 82% 0 in 72 W/m2
14:30 55.9 °F 49.5 °F 29.8 in NNE 2 mph 5 mph 79% 0 in 42 W/m2
14:45 55.8 °F 49.3 °F 29.8 in ENE 6 mph 10 mph 79% 0 in 21 W/m2
15:00 55.8 °F 49.6 °F 29.8 in NE 5 mph 12 mph 80% 0 in 19 W/m2
15:15 55.6 °F 49.3 °F 29.8 in NE 6 mph 12 mph 79% 0 in 19 W/m2
15:30 55.2 °F 48.7 °F 29.8 in NE 5 mph 15 mph 79% 0 in 18 W/m2
15:45 54.5 °F 49.1 °F 29.8 in NE 6 mph 17 mph 82% 0.01 in 9 W/m2
16:00 54 °F 48.9 °F 29.8 in ENE 2 mph 14 mph 83% 0.02 in 9 W/m2
16:15 54 °F 49.3 °F 29.8 in Calm   10 mph 84% 0.01 in 11 W/m2
16:30 54.3 °F 49.5 °F 29.8 in West 5 mph 8 mph 84% 0.02 in 5 W/m2
16:45 53.8 °F 48.9 °F 29.8 in NNW 3 mph 7 mph 84% 0.01 in 0 W/m2
17:00 53.4 °F 48.7 °F 29.8 in Calm   7 mph 84% 0.01 in 0 W/m2
17:15 53.4 °F 48.9 °F 29.8 in SSW 2 mph 6 mph 85% 0.01 in 0 W/m2
17:30 53.4 °F 48.9 °F 29.8 in NE 6 mph 10 mph 85% 0.02 in 0 W/m2
17:45 53.4 °F 48.9 °F 29.8 in NE 2 mph 12 mph 85% 0.02 in 0 W/m2
18:00 53.4 °F 48.7 °F 29.8 in NE 2 mph 15 mph 84% 0.02 in 0 W/m2
18:15 53.2 °F 48.6 °F 29.8 in NE 8 mph 20 mph 84% 0.01 in 0 W/m2
18:30 53.1 °F 48.4 °F 29.8 in NE 13 mph 23 mph 84% 0.01 in 0 W/m2
18:45 53.2 °F 48.6 °F 29.8 in NE 15 mph 24 mph 84% 0.01 in 0 W/m2
19:00 53.2 °F 48.2 °F 29.8 in NE 15 mph 35 mph 83% 0 in 0 W/m2
19:15 52.9 °F 47.7 °F 29.8 in NE 16 mph 31 mph 82% 0.02 in 0 W/m2
19:30 52.7 °F 47.7 °F 29.8 in NE 12 mph 32 mph 83% 0.01 in 0 W/m2
19:45 52.7 °F 47.3 °F 29.8 in NE 13 mph 32 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:00 52.5 °F 47.1 °F 29.8 in NNE 14 mph 29 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:15 52.3 °F 46.8 °F 29.8 in NE 15 mph 32 mph 81% 0 in 0 W/m2
20:30 52.3 °F 46.8 °F 29.8 in NE 15 mph 32 mph 81% 0 in 0 W/m2
20:45 52 °F 46.4 °F 29.8 in NNE 17 mph 29 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:00 52 °F 46.2 °F 29.8 in NE 16 mph 30 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:15 52 °F 46.2 °F 29.8 in NE 14 mph 29 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:30 52 °F 46 °F 29.8 in NNE 18 mph 31 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:45 52 °F 45.7 °F 29.8 in NE 18 mph 35 mph 79% 0 in 0 W/m2
22:00 51.6 °F 45.7 °F 29.8 in NE 18 mph 32 mph 80% 0 in 0 W/m2
22:15 51.4 °F 45.5 °F 29.8 in NE 16 mph 32 mph 80% 0 in 0 W/m2
22:30 51.4 °F 45.9 °F 29.8 in NE 16 mph 32 mph 81% 0.01 in 0 W/m2
22:45 51.8 °F 45.9 °F 29.8 in NE 17 mph 37 mph 80% 0 in 0 W/m2
23:00 51.8 °F 45.5 °F 29.8 in NE 16 mph 30 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:15 51.8 °F 45.5 °F 29.8 in NNE 13 mph 33 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:30 52.2 °F 45.1 °F 29.8 in NE 18 mph 38 mph 77% 0 in 0 W/m2
23:45 52.3 °F 45.3 °F 29.8 in NE 23 mph 41 mph 77% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb