Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 24, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 91.8 °F 79.2 °F 84.4 °F
Σημείο Δρόσου: 70.3 °F 56.7 °F 61.5 °F
Υγρασία: 74% 34% 47%
Ταχύτητα Ανέμου: 10mph 1mph 5mph
Ριπές Ανέμου: 20mph - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 30 in 29.9 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 24, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 85.3 °F 57.6 °F 29.9 in North 6 mph 14 mph 39% 0 in 0 W/m2
00:15 84.9 °F 57.2 °F 29.9 in North 7 mph 14 mph 39% 0 in 0 W/m2
00:30 84.6 °F 57.6 °F 29.9 in North 6 mph 12 mph 40% 0 in 0 W/m2
00:45 84 °F 57.9 °F 29.9 in North 7 mph 17 mph 41% 0 in 0 W/m2
01:00 84.4 °F 57.9 °F 29.9 in North 7 mph 14 mph 41% 0 in 0 W/m2
01:15 84.4 °F 58.1 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 41% 0 in 0 W/m2
01:30 83.8 °F 58.5 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 42% 0 in 0 W/m2
01:45 83.5 °F 57.9 °F 29.9 in North 3 mph 7 mph 42% 0 in 0 W/m2
02:00 83.5 °F 57.9 °F 29.9 in North 3 mph 8 mph 42% 0 in 0 W/m2
02:15 83.3 °F 57.7 °F 29.9 in North 3 mph 8 mph 42% 0 in 0 W/m2
02:30 82.9 °F 58.3 °F 29.9 in North 5 mph 7 mph 43% 0 in 0 W/m2
02:45 82.8 °F 57.9 °F 29.9 in North 3 mph 7 mph 43% 0 in 0 W/m2
03:00 82.8 °F 57.9 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 43% 0 in 0 W/m2
03:15 82.2 °F 57.6 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 43% 0 in 0 W/m2
03:30 82 °F 57.4 °F 29.9 in NNE 3 mph 9 mph 43% 0 in 0 W/m2
03:45 81.7 °F 57.6 °F 29.9 in North 1 mph 8 mph 44% 0 in 0 W/m2
04:00 81.3 °F 57.4 °F 29.9 in NNE 2 mph 6 mph 44% 0 in 0 W/m2
04:15 81 °F 57 °F 29.9 in NNE 3 mph 5 mph 44% 0 in 0 W/m2
04:30 80.8 °F 56.8 °F 29.9 in NNE 5 mph 8 mph 44% 0 in 0 W/m2
04:45 80.6 °F 57.4 °F 29.9 in North 2 mph 7 mph 45% 0 in 0 W/m2
05:00 80.8 °F 56.8 °F 29.9 in North 6 mph 10 mph 44% 0 in 0 W/m2
05:15 80.4 °F 56.7 °F 29.9 in NNE 5 mph 12 mph 44% 0 in 0 W/m2
05:30 80.2 °F 56.8 °F 29.9 in North 7 mph 10 mph 45% 0 in 0 W/m2
05:45 79.7 °F 57 °F 29.9 in North 3 mph 11 mph 46% 0 in 0 W/m2
06:00 79.5 °F 57 °F 29.9 in NNE 5 mph 9 mph 46% 0 in 0 W/m2
06:15 79.7 °F 57 °F 29.9 in NNE 5 mph 8 mph 46% 0 in 0 W/m2
06:30 80.1 °F 57.6 °F 29.9 in NNE 3 mph 12 mph 46% 0 in 9 W/m2
06:45 80.2 °F 57.6 °F 29.9 in North 3 mph 10 mph 46% 0 in 18 W/m2
07:00 80.4 °F 58.5 °F 29.9 in North 5 mph 8 mph 47% 0 in 42 W/m2
07:15 81 °F 58.8 °F 29.9 in NNW 3 mph 12 mph 47% 0 in 74 W/m2
07:30 81.3 °F 58.5 °F 29.9 in NNW 5 mph 12 mph 46% 0 in 111 W/m2
07:45 81.1 °F 59 °F 29.9 in North 3 mph 13 mph 47% 0 in 91 W/m2
08:00 81.7 °F 59.5 °F 29.9 in NNW 6 mph 12 mph 47% 0 in 186 W/m2
08:15 82.2 °F 59.4 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 46% 0 in 243 W/m2
08:30 82.6 °F 59.5 °F 29.9 in NNW 5 mph 12 mph 46% 0 in 315 W/m2
08:45 83.5 °F 60.4 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 46% 0 in 299 W/m2
09:00 83.5 °F 60.4 °F 29.9 in North 5 mph 8 mph 46% 0 in 118 W/m2
09:15 83.1 °F 60.8 °F 29.9 in NNW 3 mph 12 mph 47% 0 in 137 W/m2
09:30 84.7 °F 61.2 °F 29.9 in North 6 mph 13 mph 45% 0 in 598 W/m2
09:45 84.6 °F 61 °F 29.9 in NNE 7 mph 13 mph 45% 0 in 585 W/m2
10:00 84.6 °F 61 °F 29.9 in North 7 mph 17 mph 45% 0 in 232 W/m2
10:15 85.5 °F 61 °F 29.9 in North 9 mph 20 mph 44% 0 in 770 W/m2
10:30 86.4 °F 61.3 °F 29.9 in NW 9 mph 20 mph 43% 0 in 751 W/m2
10:45 85.8 °F 60.8 °F 29.9 in NNW 10 mph 16 mph 43% 0 in 230 W/m2
11:00 86 °F 61 °F 29.9 in NW 9 mph 18 mph 43% 0 in 306 W/m2
11:15 87.4 °F 61 °F 29.9 in NW 7 mph 17 mph 41% 0 in 675 W/m2
11:30 88 °F 60.4 °F 29.9 in NW 7 mph 20 mph 40% 0 in 828 W/m2
11:45 88.3 °F 61 °F 29.9 in NW 7 mph 18 mph 40% 0 in 902 W/m2
12:00 88.9 °F 61.5 °F 29.9 in NNW 5 mph 18 mph 40% 0 in 1009 W/m2
12:15 88.3 °F 61 °F 29.9 in NW 8 mph 16 mph 40% 0 in 394 W/m2
12:30 90.3 °F 59.7 °F 29.9 in North 7 mph 14 mph 36% 0 in 976 W/m2
12:45 91 °F 59.5 °F 29.9 in North 6 mph 12 mph 35% 0 in 969 W/m2
13:00 89.2 °F 59.5 °F 29.9 in NW 5 mph 14 mph 37% 0 in 190 W/m2
13:15 91 °F 59.5 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 35% 0 in 1032 W/m2
13:30 89.2 °F 58.8 °F 29.9 in NNE 7 mph 15 mph 36% 0 in 241 W/m2
13:45 89.1 °F 60.3 °F 29.9 in NE 6 mph 12 mph 38% 0 in 114 W/m2
14:00 88.7 °F 59.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 38% 0 in 304 W/m2
14:15 90.1 °F 60.3 °F 29.9 in NNE 3 mph 9 mph 37% 0 in 374 W/m2
14:30 89.8 °F 60.1 °F 29.9 in NE 5 mph 13 mph 37% 0 in 323 W/m2
14:45 89.4 °F 59.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 10 mph 37% 0 in 325 W/m2
15:00 88.9 °F 59.9 °F 29.9 in North 3 mph 13 mph 38% 0 in 345 W/m2
15:15 90 °F 60.1 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 37% 0 in 385 W/m2
15:30 90.9 °F 59.5 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 35% 0 in 366 W/m2
15:45 90.7 °F 59.4 °F 29.9 in NNW 2 mph 9 mph 35% 0 in 366 W/m2
16:00 91 °F 59.5 °F 29.9 in North 6 mph 10 mph 35% 0 in 882 W/m2
16:15 90.9 °F 59.5 °F 29.9 in NNW 5 mph 10 mph 35% 0 in 374 W/m2
16:30 91.4 °F 59.2 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 34% 0 in 258 W/m2
16:45 91.8 °F 60.3 °F 29.9 in NNE 1 mph 12 mph 35% 0 in 823 W/m2
17:00 90.3 °F 59 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 35% 0 in 213 W/m2
17:15 88.3 °F 66.7 °F 29.9 in ESE 6 mph 14 mph 49% 0 in 149 W/m2
17:30 86.2 °F 67.6 °F 29.9 in SE 8 mph 16 mph 54% 0 in 269 W/m2
17:45 86.5 °F 67.5 °F 29.9 in ESE 8 mph 17 mph 53% 0 in 220 W/m2
18:00 86.4 °F 66.6 °F 29.9 in ESE 8 mph 17 mph 52% 0 in 81 W/m2
18:15 85.6 °F 67.6 °F 29.9 in SE 7 mph 14 mph 55% 0 in 134 W/m2
18:30 85.3 °F 67.6 °F 29.9 in SE 8 mph 15 mph 56% 0 in 380 W/m2
18:45 85.3 °F 68.2 °F 29.9 in SE 6 mph 14 mph 57% 0 in 258 W/m2
19:00 84.7 °F 68.4 °F 29.9 in SE 8 mph 14 mph 58% 0 in 98 W/m2
19:15 84.9 °F 69.1 °F 29.9 in SE 6 mph 13 mph 59% 0 in 229 W/m2
19:30 84.4 °F 68.5 °F 29.9 in SE 5 mph 14 mph 59% 0 in 142 W/m2
19:45 83.8 °F 67.8 °F 29.9 in SE 6 mph 14 mph 59% 0 in 144 W/m2
20:00 83.7 °F 68.7 °F 29.9 in SSE 6 mph 12 mph 61% 0 in 86 W/m2
20:15 83.1 °F 68.7 °F 29.9 in SSE 8 mph 12 mph 62% 0 in 44 W/m2
20:30 81.9 °F 70 °F 29.9 in South 7 mph 15 mph 67% 0 in 21 W/m2
20:45 80.8 °F 70 °F 29.9 in South 7 mph 12 mph 70% 0 in 11 W/m2
21:00 80.6 °F 69.4 °F 29.9 in SSE 5 mph 12 mph 69% 0 in 0 W/m2
21:15 80.1 °F 70.2 °F 29.9 in South 6 mph 12 mph 72% 0 in 0 W/m2
21:30 80.1 °F 69.8 °F 30 in South 7 mph 10 mph 71% 0 in 0 W/m2
21:45 79.2 °F 70.2 °F 30 in South 6 mph 13 mph 74% 0 in 0 W/m2
22:00 79.3 °F 70.3 °F 30 in South 3 mph 10 mph 74% 0 in 0 W/m2
22:15 79.5 °F 68 °F 30 in SE 5 mph 10 mph 68% 0 in 0 W/m2
22:30 79.9 °F 67.5 °F 30 in SE 3 mph 8 mph 66% 0 in 0 W/m2
22:45 79.5 °F 67.1 °F 30 in SSE 2 mph 9 mph 66% 0 in 0 W/m2
23:00 79.5 °F 66.4 °F 30 in ESE 2 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
23:15 79.5 °F 65.8 °F 30 in ESE 5 mph 7 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:30 79.2 °F 66.4 °F 30 in ESE 3 mph 9 mph 65% 0 in 0 W/m2
23:45 79.5 °F 66.7 °F 30 in East 2 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb