Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Φεβρουάριος 25, 2021 Μονάδες:  Ολες    Αγγλικό   Μετρικό
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 52.2 °F /  11.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 45 °F /  7.2 °C
Σημείο Δρόσου: 41.5 °F /  5.3 °C 33.8 °F /  1 °C 37.9 °F /  3.3 °C
Υγρασία: 83% 66% 76%
Ταχύτητα Ανέμου: 2mph /  3.2km/h - 0.4mph /  0.7km/h
Ριπές Ανέμου: 5mph /  8km/h - -
Ανεμος- - SSE
Πίεση: 30.1 in /  1017.6 hPa 30 in /  1014.9 hPa -
Υετός: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Φεβρουάριος 25, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 41.9 °F /  5.5 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:16 42.3 °F /  5.7 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1017.3hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:31 41.5 °F /  5.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30in /  1017.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:46 41.7 °F /  5.4 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1017.1hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:01 41.9 °F /  5.5 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1017.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:16 41.9 °F /  5.5 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1016.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:31 41.5 °F /  5.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1016.6hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:46 41.5 °F /  5.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1016.6hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:01 41.5 °F /  5.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:16 41.2 °F /  5.1 °C 33.8 °F /  1 °C 30in /  1016.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:31 41.2 °F /  5.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1016.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:46 40.8 °F /  4.9 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1016.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:01 41.4 °F /  5.2 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.6hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:16 41.7 °F /  5.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:31 41.5 °F /  5.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1016.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:46 41.7 °F /  5.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:01 41.2 °F /  5.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1016.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:16 41.2 °F /  5.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1016.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:31 40.6 °F /  4.8 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1016.0hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:46 40.8 °F /  4.9 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:01 41.2 °F /  5.1 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1016.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:16 41 °F /  5 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:31 41.2 °F /  5.1 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:46 41.7 °F /  5.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1016.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:01 41.2 °F /  5.1 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:16 40.6 °F /  4.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.2hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:31 40.8 °F /  4.9 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:46 40.6 °F /  4.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1016.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:01 40.6 °F /  4.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1016.6hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:16 40.6 °F /  4.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1016.6hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:31 40.5 °F /  4.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1016.6hPa East 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:46 39.9 °F /  4.4 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1016.6hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:01 40.5 °F /  4.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1016.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:16 41.4 °F /  5.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1017.1hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 30 W/m2
08:31 40.8 °F /  4.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1017.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 33 W/m2
08:46 40.8 °F /  4.9 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1017.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 42 W/m2
09:01 40.3 °F /  4.6 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1017.2hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 62 W/m2
09:16 40.3 °F /  4.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1017.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 86 W/m2
09:31 40.3 °F /  4.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 174 W/m2
09:46 40.5 °F /  4.7 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 172 W/m2
10:01 40.8 °F /  4.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm 269 W/m2
10:16 41.7 °F /  5.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 287 W/m2
10:31 43 °F /  6.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm   4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 241 W/m2
10:46 42.1 °F /  5.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.1in /  1017.6hPa SSW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm 236 W/m2
11:01 43 °F /  6.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1017.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 294 W/m2
11:16 43.3 °F /  6.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1017.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 230 W/m2
11:31 42.6 °F /  5.9 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1017.1hPa SSW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 355 W/m2
11:46 43.5 °F /  6.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1017.1hPa SSW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 341 W/m2
12:01 45 °F /  7.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1017.0hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 75% 0in /  0.0mm 348 W/m2
12:16 45.1 °F /  7.3 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1016.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 343 W/m2
12:31 45.3 °F /  7.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1016.6hPa South 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 269 W/m2
12:46 45.9 °F /  7.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1016.4hPa South 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 76% 0in /  0.0mm 283 W/m2
13:01 46.6 °F /  8.1 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30in /  1016.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 323 W/m2
13:16 47.1 °F /  8.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1016.0hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 346 W/m2
13:31 46.9 °F /  8.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30in /  1016.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 302 W/m2
13:46 48.6 °F /  9.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1015.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 243 W/m2
14:01 48.4 °F /  9.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30in /  1015.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 285 W/m2
14:16 48.6 °F /  9.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30in /  1015.5hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm 290 W/m2
14:31 49.8 °F /  9.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1015.4hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm 246 W/m2
14:46 50.5 °F /  10.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30in /  1015.3hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 241 W/m2
15:01 50.2 °F /  10.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30in /  1015.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm 98 W/m2
15:16 51.3 °F /  10.7 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 68% 0in /  0.0mm 179 W/m2
15:31 51.3 °F /  10.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1014.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 148 W/m2
15:46 52.2 °F /  11.2 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 66% 0in /  0.0mm 125 W/m2
16:01 50.5 °F /  10.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 90 W/m2
16:16 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 56 W/m2
16:31 50.5 °F /  10.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 37 W/m2
16:46 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 18 W/m2
17:01 49.8 °F /  9.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 71% 0in /  0.0mm 5 W/m2
17:16 49.8 °F /  9.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1015.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 70% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:31 49.6 °F /  9.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
17:46 49.6 °F /  9.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:01 49.6 °F /  9.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.5hPa Calm     72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:16 49.8 °F /  9.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:31 49.6 °F /  9.8 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
18:46 49.6 °F /  9.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.5hPa Calm     72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:01 49.8 °F /  9.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.6hPa Calm     72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:16 49.3 °F /  9.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.8hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:31 48.7 °F /  9.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.5hPa Calm     74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
19:46 48.4 °F /  9.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:01 48.2 °F /  9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1015.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:16 49.1 °F /  9.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1015.6hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:31 49.3 °F /  9.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
20:46 48.9 °F /  9.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.5hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:01 48 °F /  8.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.5hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:16 47.8 °F /  8.8 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:31 47.5 °F /  8.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30in /  1015.5hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
21:46 48.4 °F /  9.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:01 48.2 °F /  9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:16 48.2 °F /  9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30in /  1015.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:31 47.7 °F /  8.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30in /  1015.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
22:46 46.9 °F /  8.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30in /  1015.2hPa South 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:01 46.8 °F /  8.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30in /  1015.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:16 46.8 °F /  8.2 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:31 46.6 °F /  8.1 °C 41 °F /  5 °C 30in /  1015.0hPa Calm     81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
23:46 46.9 °F /  8.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30in /  1015.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb