Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 19, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 91.2 °F 73.4 °F 80.6 °F
Σημείο Δρόσου: 68.2 °F 60.1 °F 64 °F
Υγρασία: 80% 38% 59%
Ταχύτητα Ανέμου: 12mph 0mph 3.8mph
Ριπές Ανέμου: 26mph - -
Ανεμος- - WSW
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 19, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 77.4 °F 65.1 °F 29.9 in West 1 mph 10 mph 66% 0 in 0 W/m2
00:15 77.4 °F 65.5 °F 29.9 in WSW 1 mph 4 mph 67% 0 in 0 W/m2
00:30 76.3 °F 66.2 °F 29.9 in SW 1 mph 4 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:45 76.3 °F 66.9 °F 29.9 in SW 3 mph 5 mph 73% 0 in 0 W/m2
01:00 75.6 °F 67.1 °F 29.9 in Calm   5 mph 75% 0 in 0 W/m2
01:15 76.5 °F 67.5 °F 29.9 in Calm   3 mph 74% 0 in 0 W/m2
01:30 76.1 °F 67.6 °F 29.9 in SW 2 mph 4 mph 75% 0 in 0 W/m2
01:45 75.9 °F 67.5 °F 29.9 in Calm   5 mph 75% 0 in 0 W/m2
02:00 75.7 °F 67.6 °F 29.9 in WSW 1 mph 4 mph 76% 0 in 0 W/m2
02:15 75.2 °F 67.8 °F 29.9 in SW 2 mph 5 mph 78% 0 in 0 W/m2
02:30 74.7 °F 68.2 °F 29.9 in SW 3 mph 6 mph 80% 0 in 0 W/m2
02:45 74.5 °F 66.7 °F 29.9 in Calm   5 mph 77% 0 in 0 W/m2
03:00 73.9 °F 66.6 °F 29.9 in Calm   3 mph 78% 0 in 0 W/m2
03:15 74.7 °F 66.9 °F 29.9 in SSW 1 mph 3 mph 77% 0 in 0 W/m2
03:30 74.7 °F 67.3 °F 29.9 in Calm   3 mph 78% 0 in 0 W/m2
03:45 74.5 °F 67.1 °F 29.9 in SSW 1 mph 3 mph 78% 0 in 0 W/m2
04:00 74.8 °F 67.1 °F 29.9 in Calm   2 mph 77% 0 in 0 W/m2
04:15 75 °F 66.9 °F 29.9 in Calm   2 mph 76% 0 in 0 W/m2
04:30 73.8 °F 67.1 °F 29.9 in SSW 3 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
04:45 73.4 °F 66.6 °F 29.9 in Calm   4 mph 79% 0 in 0 W/m2
05:00 73.8 °F 67.3 °F 29.9 in SSW 2 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
05:15 73.8 °F 66.4 °F 29.9 in Calm   3 mph 78% 0 in 0 W/m2
05:30 74.1 °F 66.7 °F 29.9 in Calm   1 mph 78% 0 in 0 W/m2
05:45 73.6 °F 66.7 °F 29.9 in South 1 mph 4 mph 79% 0 in 0 W/m2
06:00 73.6 °F 65.8 °F 29.9 in Calm   3 mph 77% 0 in 0 W/m2
06:15 73.6 °F 65.5 °F 29.9 in South 1 mph 3 mph 76% 0 in 12 W/m2
06:30 73.4 °F 64.9 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 75% 0 in 26 W/m2
06:45 73.6 °F 66.4 °F 29.9 in Calm   3 mph 78% 0 in 37 W/m2
07:00 73.6 °F 65.5 °F 29.9 in Calm   3 mph 76% 0 in 79 W/m2
07:15 74.7 °F 63.7 °F 29.9 in SW 3 mph 5 mph 69% 0 in 120 W/m2
07:30 73.6 °F 64.9 °F 29.9 in SW 1 mph 6 mph 75% 0 in 171 W/m2
07:45 73.4 °F 64.6 °F 29.9 in SW 2 mph 5 mph 74% 0 in 162 W/m2
08:00 73.4 °F 64.6 °F 29.9 in SSW 3 mph 6 mph 74% 0 in 243 W/m2
08:15 75 °F 63.7 °F 29.9 in SW 5 mph 7 mph 68% 0 in 290 W/m2
08:30 75.2 °F 63.5 °F 29.9 in SW 5 mph 7 mph 67% 0 in 86 W/m2
08:45 75 °F 63.3 °F 29.9 in SSW 2 mph 6 mph 67% 0 in 396 W/m2
09:00 75.6 °F 64.2 °F 29.9 in South 3 mph 6 mph 68% 0 in 457 W/m2
09:15 76.8 °F 65.1 °F 29.9 in SSW 3 mph 7 mph 67% 0 in 496 W/m2
09:30 77.4 °F 64.6 °F 29.9 in Calm   6 mph 65% 0 in 536 W/m2
09:45 81.3 °F 63.7 °F 29.9 in NW 5 mph 12 mph 55% 0 in 575 W/m2
10:00 82.4 °F 63 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 52% 0 in 647 W/m2
10:15 83.3 °F 63.3 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 51% 0 in 373 W/m2
10:30 83.3 °F 62.8 °F 29.9 in NNW 7 mph 17 mph 50% 0 in 652 W/m2
10:45 84 °F 62.2 °F 29.9 in NW 6 mph 20 mph 48% 0 in 359 W/m2
11:00 84.6 °F 62.1 °F 29.9 in North 5 mph 17 mph 47% 0 in 689 W/m2
11:15 85.6 °F 61.9 °F 29.9 in NNW 8 mph 17 mph 45% 0 in 835 W/m2
11:30 86.4 °F 61.9 °F 29.9 in NW 8 mph 20 mph 44% 0 in 216 W/m2
11:45 86.2 °F 61.9 °F 29.9 in NW 3 mph 17 mph 44% 0 in 1028 W/m2
12:00 86.4 °F 61.2 °F 29.9 in NW 10 mph 16 mph 43% 0 in 469 W/m2
12:15 86.2 °F 61.5 °F 29.9 in NNW 5 mph 13 mph 44% 0 in 613 W/m2
12:30 85.8 °F 61.3 °F 29.9 in NW 8 mph 20 mph 44% 0 in 612 W/m2
12:45 87.1 °F 62.6 °F 29.9 in North 6 mph 17 mph 44% 0 in 283 W/m2
13:00 87.3 °F 62.6 °F 29.8 in West 8 mph 16 mph 44% 0 in 1005 W/m2
13:15 87.4 °F 63 °F 29.8 in NW 8 mph 21 mph 44% 0 in 1016 W/m2
13:30 87.4 °F 63.5 °F 29.8 in NW 5 mph 14 mph 45% 0 in 278 W/m2
13:45 88.2 °F 63 °F 29.8 in NW 8 mph 15 mph 43% 0 in 554 W/m2
14:00 88.2 °F 62.8 °F 29.8 in WNW 8 mph 14 mph 43% 0 in 715 W/m2
14:15 88.2 °F 62.2 °F 29.8 in NW 6 mph 14 mph 42% 0 in 578 W/m2
14:30 89.4 °F 61.2 °F 29.8 in NW 3 mph 15 mph 39% 0 in 925 W/m2
14:45 90.1 °F 61.2 °F 29.8 in WNW 5 mph 12 mph 38% 0 in 914 W/m2
15:00 90 °F 61.7 °F 29.8 in NNW 7 mph 15 mph 39% 0 in 912 W/m2
15:15 90.1 °F 61.9 °F 29.8 in NW 5 mph 16 mph 39% 0 in 944 W/m2
15:30 91.2 °F 62.1 °F 29.8 in WNW 6 mph 15 mph 38% 0 in 925 W/m2
15:45 90.9 °F 61.7 °F 29.8 in NW 7 mph 18 mph 38% 0 in 775 W/m2
16:00 90.1 °F 61.9 °F 29.8 in NW 5 mph 21 mph 39% 0 in 461 W/m2
16:15 89.4 °F 62.8 °F 29.8 in NW 12 mph 20 mph 41% 0 in 250 W/m2
16:30 85.6 °F 64.9 °F 29.8 in NNW 9 mph 22 mph 50% 0 in 334 W/m2
16:45 87.1 °F 63.1 °F 29.8 in NNW 8 mph 21 mph 45% 0 in 390 W/m2
17:00 86.9 °F 62.2 °F 29.8 in NNW 8 mph 21 mph 44% 0 in 265 W/m2
17:15 86.5 °F 60.1 °F 29.8 in WNW 7 mph 20 mph 41% 0 in 244 W/m2
17:30 85.8 °F 60.1 °F 29.8 in NW 9 mph 25 mph 42% 0 in 343 W/m2
17:45 86.4 °F 61.2 °F 29.8 in NNW 10 mph 26 mph 43% 0 in 292 W/m2
18:00 84.9 °F 61.9 °F 29.8 in NNW 9 mph 20 mph 46% 0 in 330 W/m2
18:15 84.4 °F 61.9 °F 29.8 in WNW 8 mph 17 mph 47% 0 in 204 W/m2
18:30 83.3 °F 62.8 °F 29.8 in NNW 8 mph 17 mph 50% 0 in 185 W/m2
18:45 83.5 °F 63.3 °F 29.8 in NNW 7 mph 16 mph 51% 0 in 241 W/m2
19:00 84.4 °F 63.7 °F 29.8 in North 5 mph 13 mph 50% 0 in 221 W/m2
19:15 84 °F 63.9 °F 29.8 in NW 3 mph 13 mph 51% 0 in 171 W/m2
19:30 84 °F 62.8 °F 29.8 in WNW 7 mph 16 mph 49% 0 in 88 W/m2
19:45 83.5 °F 62.2 °F 29.8 in NW 5 mph 13 mph 49% 0 in 49 W/m2
20:00 83.1 °F 62.1 °F 29.8 in NNW 6 mph 14 mph 49% 0 in 30 W/m2
20:15 82.9 °F 61.2 °F 29.8 in NW 7 mph 14 mph 48% 0 in 23 W/m2
20:30 82.2 °F 61.2 °F 29.8 in North 7 mph 15 mph 49% 0 in 19 W/m2
20:45 81.9 °F 61.3 °F 29.8 in NNW 2 mph 9 mph 50% 0 in 9 W/m2
21:00 80.8 °F 64.6 °F 29.8 in NE 3 mph 10 mph 58% 0 in 0 W/m2
21:15 80.1 °F 64.4 °F 29.8 in NE 3 mph 8 mph 59% 0 in 0 W/m2
21:30 79.9 °F 64.8 °F 29.8 in North 1 mph 5 mph 60% 0 in 0 W/m2
21:45 79.3 °F 64.2 °F 29.9 in Calm   5 mph 60% 0 in 0 W/m2
22:00 79.2 °F 64.6 °F 29.9 in NNE 2 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
22:15 78.6 °F 64.9 °F 29.9 in North 1 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
22:30 78.8 °F 64.6 °F 29.9 in Calm   2 mph 62% 0 in 0 W/m2
22:45 79.2 °F 64.9 °F 29.9 in Calm   4 mph 62% 0 in 0 W/m2
23:00 78.4 °F 64.2 °F 29.9 in NNE 1 mph 4 mph 62% 0 in 0 W/m2
23:15 78.6 °F 64 °F 29.9 in Calm   3 mph 61% 0 in 0 W/m2
23:30 78.6 °F 64 °F 29.9 in North 1 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
23:45 78.4 °F 63.9 °F 29.9 in NW 1 mph 6 mph 61% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb