Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 3, 2022 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 55.6 °F 52.2 °F 54.1 °F
Σημείο Δρόσου: 50.7 °F 48.4 °F 49.6 °F
Υγρασία: 88% 82% 84%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph 0mph 0.7mph
Ριπές Ανέμου: 7mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 30.3 in 30.2 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 3, 2022
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 54 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   1 mph 82% 0 in 0 W/m2
00:16 54.1 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     83% 0 in 0 W/m2
00:31 54 °F 48.9 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
00:46 53.8 °F 49.1 °F 30.2 in SW 1 mph 3 mph 84% 0 in 0 W/m2
01:01 53.8 °F 49.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 84% 0 in 0 W/m2
01:16 53.8 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   2 mph 83% 0 in 0 W/m2
01:31 53.6 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 83% 0 in 0 W/m2
01:46 53.8 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   2 mph 83% 0 in 0 W/m2
02:01 53.8 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   2 mph 83% 0 in 0 W/m2
02:16 54 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 82% 0 in 0 W/m2
02:31 54.1 °F 48.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 83% 0 in 0 W/m2
02:46 54.1 °F 49.1 °F 30.2 in Calm     83% 0 in 0 W/m2
03:01 54 °F 48.9 °F 30.2 in WNW 1 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
03:16 53.8 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   3 mph 82% 0 in 0 W/m2
03:31 53.6 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   2 mph 82% 0 in 0 W/m2
03:46 53.4 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   1 mph 83% 0 in 0 W/m2
04:01 53.4 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   3 mph 83% 0 in 0 W/m2
04:16 53.4 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 84% 0 in 0 W/m2
04:31 53.6 °F 48.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 84% 0 in 0 W/m2
04:46 53.6 °F 48.9 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 84% 0 in 0 W/m2
05:01 53.2 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   3 mph 84% 0 in 0 W/m2
05:16 53.1 °F 48.6 °F 30.2 in SSW 1 mph 2 mph 85% 0 in 0 W/m2
05:31 52.9 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   2 mph 85% 0 in 0 W/m2
05:46 52.7 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   3 mph 86% 0 in 0 W/m2
06:01 52.5 °F 48.6 °F 30.2 in South 1 mph 2 mph 86% 0 in 0 W/m2
06:16 52.5 °F 48.7 °F 30.2 in South 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
06:31 52.5 °F 48.7 °F 30.2 in South 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
06:46 52.3 °F 48.9 °F 30.2 in Calm   3 mph 88% 0 in 0 W/m2
07:01 52.3 °F 48.6 °F 30.2 in ESE 1 mph 5 mph 87% 0 in 0 W/m2
07:16 52.2 °F 48.4 °F 30.2 in East 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
07:31 52.2 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   3 mph 87% 0 in 0 W/m2
07:46 52.2 °F 48.4 °F 30.2 in East 1 mph 2 mph 87% 0 in 11 W/m2
08:01 52.2 °F 48.4 °F 30.2 in Calm   2 mph 87% 0 in 28 W/m2
08:16 52.2 °F 48.4 °F 30.2 in East 1 mph 3 mph 87% 0 in 42 W/m2
08:31 52.3 °F 48.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 87% 0 in 62 W/m2
08:46 52.5 °F 48.9 °F 30.2 in Calm     87% 0 in 69 W/m2
09:01 52.9 °F 48.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 86% 0 in 88 W/m2
09:16 53.2 °F 48.7 °F 30.3 in Calm   3 mph 85% 0 in 125 W/m2
09:31 53.8 °F 49.3 °F 30.3 in Calm   1 mph 85% 0 in 127 W/m2
09:46 54.3 °F 49.8 °F 30.3 in Calm   1 mph 85% 0 in 149 W/m2
10:01 54.9 °F 49.6 °F 30.3 in SSW 2 mph 4 mph 83% 0 in 130 W/m2
10:16 55 °F 49.6 °F 30.3 in SW 1 mph 3 mph 82% 0 in 134 W/m2
10:31 55.2 °F 49.8 °F 30.3 in SSW 1 mph 4 mph 82% 0 in 248 W/m2
10:46 55.6 °F 50.7 °F 30.3 in Calm   5 mph 84% 0 in 229 W/m2
11:01 55.6 °F 50.7 °F 30.3 in SSW 1 mph 4 mph 84% 0 in 246 W/m2
11:16 55.6 °F 50.7 °F 30.3 in SSW 3 mph 5 mph 84% 0 in 192 W/m2
11:31 55.6 °F 50.7 °F 30.3 in WSW 1 mph 5 mph 84% 0 in 199 W/m2
11:46 55.6 °F 50.7 °F 30.3 in SW 3 mph 4 mph 84% 0 in 167 W/m2
12:01 55.2 °F 50.5 °F 30.3 in SW 1 mph 5 mph 84% 0 in 142 W/m2
12:16 55 °F 50.4 °F 30.3 in SW 3 mph 4 mph 84% 0 in 135 W/m2
12:31 55 °F 50.4 °F 30.2 in SSW 2 mph 5 mph 84% 0 in 144 W/m2
12:46 55 °F 50.4 °F 30.2 in SSW 2 mph 4 mph 84% 0 in 128 W/m2
13:01 55 °F 50.4 °F 30.2 in SSW 2 mph 6 mph 84% 0 in 90 W/m2
13:16 55 °F 50.4 °F 30.2 in SW 3 mph 7 mph 84% 0 in 137 W/m2
13:31 55.4 °F 50.5 °F 30.2 in WSW 2 mph 4 mph 84% 0 in 186 W/m2
13:46 55.2 °F 49.8 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 82% 0 in 104 W/m2
14:01 55.4 °F 50 °F 30.2 in Calm   4 mph 82% 0 in 88 W/m2
14:16 55.6 °F 50.2 °F 30.2 in South 2 mph 4 mph 82% 0 in 53 W/m2
14:31 55.4 °F 50.4 °F 30.2 in SSW 1 mph 4 mph 83% 0 in 60 W/m2
14:46 55.4 °F 50 °F 30.2 in SSW 2 mph 5 mph 82% 0 in 79 W/m2
15:01 55.2 °F 50.2 °F 30.2 in SSE 1 mph 4 mph 83% 0 in 72 W/m2
15:16 55 °F 49.8 °F 30.2 in ESE 1 mph 5 mph 83% 0 in 88 W/m2
15:31 55 °F 50 °F 30.2 in Calm   4 mph 83% 0 in 54 W/m2
15:46 55.2 °F 50.2 °F 30.2 in SSE 1 mph 4 mph 83% 0 in 46 W/m2
16:01 55.2 °F 50.2 °F 30.2 in South 3 mph 4 mph 83% 0 in 28 W/m2
16:16 55.2 °F 50.2 °F 30.2 in SSW 2 mph 4 mph 83% 0 in 16 W/m2
16:31 55.2 °F 50.2 °F 30.2 in SW 3 mph 4 mph 83% 0 in 9 W/m2
16:46 55 °F 50 °F 30.2 in SW 2 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
17:01 55 °F 50 °F 30.3 in SSW 1 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
17:16 55 °F 50 °F 30.3 in West 1 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
17:31 55 °F 50 °F 30.3 in Calm   3 mph 83% 0 in 0 W/m2
17:46 55 °F 50 °F 30.3 in Calm   3 mph 83% 0 in 0 W/m2
18:01 55 °F 49.8 °F 30.3 in Calm   3 mph 83% 0 in 0 W/m2
18:16 54.9 °F 49.8 °F 30.3 in WSW 1 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
18:31 54.9 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   2 mph 84% 0 in 0 W/m2
18:46 54.9 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   5 mph 84% 0 in 0 W/m2
19:01 54.9 °F 50.2 °F 30.3 in West 1 mph 3 mph 84% 0 in 0 W/m2
19:16 54.7 °F 49.8 °F 30.3 in Calm   3 mph 84% 0 in 0 W/m2
19:31 54.5 °F 49.8 °F 30.3 in NW 1 mph 3 mph 84% 0 in 0 W/m2
19:46 54.3 °F 49.6 °F 30.3 in Calm   3 mph 84% 0 in 0 W/m2
20:01 54.3 °F 49.6 °F 30.3 in Calm   1 mph 84% 0 in 0 W/m2
20:16 54.5 °F 50.2 °F 30.3 in NW 1 mph 2 mph 85% 0 in 0 W/m2
20:31 54.7 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   2 mph 85% 0 in 0 W/m2
20:46 54.7 °F 50.2 °F 30.3 in SSE 1 mph 3 mph 85% 0 in 0 W/m2
21:01 54.3 °F 49.8 °F 30.3 in Calm   4 mph 85% 0 in 0 W/m2
21:16 54.1 °F 49.8 °F 30.3 in South 1 mph 3 mph 85% 0 in 0 W/m2
21:31 54.3 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   3 mph 86% 0 in 0 W/m2
21:46 54.1 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   2 mph 86% 0 in 0 W/m2
22:01 54.1 °F 50.2 °F 30.3 in Calm   3 mph 86% 0 in 0 W/m2
22:16 54.3 °F 50.5 °F 30.3 in SSW 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
22:31 54.3 °F 50.5 °F 30.3 in Calm   2 mph 87% 0 in 0 W/m2
22:46 54.3 °F 50.5 °F 30.3 in South 1 mph 3 mph 87% 0 in 0 W/m2
23:01 54.3 °F 50.5 °F 30.3 in Calm   1 mph 87% 0 in 0 W/m2
23:16 54.1 °F 50.4 °F 30.3 in Calm   1 mph 87% 0 in 0 W/m2
23:31 54.3 °F 50.5 °F 30.3 in Calm   1 mph 87% 0 in 0 W/m2
23:46 54.1 °F 50.4 °F 30.3 in Calm   2 mph 87% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb