Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάρτιος 6, 2020 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 31.8 °C 20.4 °C 26.9 °C
Σημείο Δρόσου: 23 °C 17.6 °C 20.2 °C
Υγρασία: 87% 54% 68%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.9km/h 0km/h 6.6km/h
Ριπές Ανέμου: 24.1km/h - -
Ανεμος- - West
Πίεση: 1009.7 hPa 1001.7 hPa -
Υετός: 14.2 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάρτιος 6, 2020
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 24.9 °C 17.6 °C 1008.7 hPa NNW 4.8 km/h 24.1 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 25.3 °C 17.8 °C 1008.7 hPa NNW 9.7 km/h 14.5 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 25.1 °C 18 °C 1008.6 hPa WNW 1.6 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 24.9 °C 18.8 °C 1008.6 hPa SW 12.9 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 24 °C 19.6 °C 1008.6 hPa West 4.8 km/h 14.5 km/h 76% 0.6 mm 0 W/m2
01:15 23 °C 19.2 °C 1008.6 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.6 mm 0 W/m2
01:30 22.9 °C 18.8 °C 1008.7 hPa West 4.8 km/h 16.1 km/h 78% 0.6 mm 0 W/m2
01:45 22.3 °C 18.9 °C 1008.3 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 81% 2.8 mm 0 W/m2
02:00 22.4 °C 19.1 °C 1008.3 hPa NNW 8 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 22.4 °C 19.2 °C 1008.5 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 22.2 °C 18.9 °C 1009.2 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
02:45 21.7 °C 18.2 °C 1009.5 hPa WSW 11.3 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 21.5 °C 18.1 °C 1009.5 hPa NW 4.8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 21.1 °C 18.4 °C 1009.3 hPa WNW 8 km/h 11.3 km/h 85% 7.6 mm 0 W/m2
03:45 20.4 °C 18.2 °C 1009.5 hPa Calm   9.7 km/h 87% 1.8 mm 0 W/m2
04:00 20.6 °C 18.3 °C 1009.7 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
04:15 20.7 °C 18.4 °C 1009.6 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 20.8 °C 18.6 °C 1008.8 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 20.8 °C 18.6 °C 1009.0 hPa NW 3.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 20.8 °C 18.4 °C 1009.0 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 20.9 °C 18.3 °C 1008.6 hPa NNW 9.7 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 19 W/m2
06:45 20.8 °C 18.3 °C 1008.3 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 32 W/m2
07:15 21.3 °C 18.6 °C 1008.0 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 98 W/m2
07:45 22.2 °C 18.6 °C 1007.8 hPa North 3.2 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm 156 W/m2
08:00 22.3 °C 18.7 °C 1007.7 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 81 W/m2
08:15 22.2 °C 18.6 °C 1007.6 hPa WNW 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm 311 W/m2
09:15 24.4 °C 19.2 °C 1007.1 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 346 W/m2
09:30 24.5 °C 19.1 °C 1007.1 hPa NW 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm 570 W/m2
10:00 24.9 °C 19.8 °C 1007.0 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 629 W/m2
10:15 25.7 °C 19.8 °C 1006.8 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm 596 W/m2
10:45 26.7 °C 20.3 °C 1006.7 hPa WNW 4.8 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm 666 W/m2
11:00 26.8 °C 19.9 °C 1006.7 hPa NW 12.9 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm 666 W/m2
11:30 27.7 °C 20 °C 1006.6 hPa WNW 8 km/h 20.9 km/h 63% 0.0 mm 613 W/m2
12:00 28.2 °C 20.2 °C 1006.3 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 812 W/m2
12:30 28.3 °C 20.9 °C 1006.1 hPa WSW 12.9 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm 846 W/m2
12:45 28.4 °C 21.2 °C 1005.8 hPa WSW 12.9 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm 911 W/m2
13:00 28.5 °C 21.3 °C 1005.6 hPa WSW 8 km/h 20.9 km/h 65% 0.0 mm 388 W/m2
13:15 28.3 °C 21.6 °C 1005.5 hPa SW 9.7 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm 930 W/m2
13:30 28.7 °C 21.8 °C 1005.1 hPa WSW 9.7 km/h 22.5 km/h 66% 0.0 mm 960 W/m2
13:45 29.2 °C 22.2 °C 1005.0 hPa WSW 8 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm 250 W/m2
14:15 29.7 °C 22.4 °C 1004.7 hPa WSW 11.3 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm 947 W/m2
15:00 30 °C 22.4 °C 1004.2 hPa SW 9.7 km/h 16.1 km/h 64% 0.0 mm 953 W/m2
15:15 30.2 °C 22.6 °C 1004.0 hPa SW 4.8 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm 652 W/m2
15:30 30.2 °C 22.6 °C 1003.9 hPa WSW 9.7 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm 745 W/m2
15:45 31.2 °C 23 °C 1003.6 hPa SW 8 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 320 W/m2
16:00 30.6 °C 22.4 °C 1003.3 hPa WSW 11.3 km/h 19.3 km/h 62% 0.0 mm 861 W/m2
16:30 31.6 °C 22.3 °C 1002.9 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm 773 W/m2
16:45 31.2 °C 22.2 °C 1002.7 hPa WSW 12.9 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm 615 W/m2
17:00 31.8 °C 21.9 °C 1002.5 hPa WSW 8 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm 413 W/m2
17:15 31.8 °C 22.5 °C 1002.3 hPa WSW 12.9 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 461 W/m2
17:30 31.4 °C 22.4 °C 1002.2 hPa WSW 9.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm 575 W/m2
17:45 31.4 °C 22.4 °C 1002.1 hPa SW 9.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm 529 W/m2
18:00 31 °C 22.1 °C 1002.0 hPa WSW 9.7 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm 135 W/m2
18:15 31.4 °C 21.3 °C 1001.7 hPa WSW 11.3 km/h 22.5 km/h 55% 0.0 mm 466 W/m2
18:30 31.8 °C 21.3 °C 1001.9 hPa WSW 9.7 km/h 22.5 km/h 54% 0.0 mm 411 W/m2
18:45 31.2 °C 22 °C 1001.9 hPa WSW 9.7 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm 339 W/m2
19:00 30.9 °C 21.7 °C 1002.0 hPa WSW 4.8 km/h 16.1 km/h 58% 0.0 mm 77 W/m2
19:15 31 °C 21.8 °C 1002.1 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm 69 W/m2
19:30 30.7 °C 22 °C 1002.3 hPa WSW 9.7 km/h 16.1 km/h 60% 0.0 mm 53 W/m2
19:45 30.4 °C 21.4 °C 1002.3 hPa West 1.6 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm 40 W/m2
20:00 30.9 °C 20.8 °C 1002.2 hPa Calm   4.8 km/h 55% 0.0 mm 28 W/m2
20:15 30.8 °C 20.4 °C 1002.2 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm 16 W/m2
20:30 30.8 °C 20.4 °C 1002.3 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 54% 0.0 mm 7 W/m2
21:00 30.3 °C 21.4 °C 1002.3 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 30 °C 20.8 °C 1002.4 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 30 °C 20.8 °C 1002.4 hPa NE 3.2 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 29.4 °C 19.7 °C 1002.6 hPa NW 3.2 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 29.3 °C 19.6 °C 1002.9 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 29.3 °C 19.9 °C 1002.9 hPa North 1.6 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 29.1 °C 20.2 °C 1002.8 hPa Calm   9.7 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 28.6 °C 19.8 °C 1002.8 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 28.3 °C 19.8 °C 1002.6 hPa NNW 1.6 km/h 12.9 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 27.3 °C 19.6 °C 1002.6 hPa WNW 8 km/h 16.1 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 27.2 °C 19.8 °C 1002.4 hPa WNW 4.8 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb