Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Απρίλιος 3, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 74.8 °F 63.1 °F 69.4 °F
Σημείο Δρόσου: 58.8 °F 52.3 °F 55.9 °F
Υγρασία: 74% 50% 63%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph 0mph 3.5mph
Ριπές Ανέμου: 16mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 29.9 in 29.9 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Απρίλιος 3, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 68.4 °F 55.2 °F 29.9 in NW 5 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
00:15 68.4 °F 55.6 °F 29.9 in NW 5 mph 12 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:30 67.8 °F 55.2 °F 29.9 in NNW 2 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:45 67.8 °F 54.9 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 63% 0 in 0 W/m2
01:00 67.6 °F 54.7 °F 29.9 in NNW 6 mph 13 mph 63% 0 in 0 W/m2
01:15 67.1 °F 55 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:30 66.7 °F 55 °F 29.9 in NNW 6 mph 9 mph 66% 0 in 0 W/m2
01:45 66.6 °F 54.9 °F 29.9 in North 5 mph 10 mph 66% 0 in 0 W/m2
02:00 66.7 °F 54.7 °F 29.9 in NNE 5 mph 10 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:15 66.4 °F 54.3 °F 29.9 in NNE 3 mph 9 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:30 66.6 °F 54.5 °F 29.9 in NNE 1 mph 6 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:45 66.7 °F 54.1 °F 29.9 in Calm   5 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:00 66.9 °F 54.3 °F 29.9 in NNW 1 mph 4 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:15 66.4 °F 54.1 °F 29.9 in West 2 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:30 65.1 °F 54.7 °F 29.9 in West 1 mph 7 mph 69% 0 in 0 W/m2
03:45 64.8 °F 54.7 °F 29.9 in NW 1 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:00 64.9 °F 54.9 °F 29.9 in NW 1 mph 3 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:15 64.9 °F 54.9 °F 29.9 in Calm   2 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:30 64.4 °F 54.9 °F 29.9 in NNW 2 mph 4 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:45 63.7 °F 54.5 °F 29.9 in ENE 1 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:00 63.5 °F 54.3 °F 29.9 in Calm   3 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:15 64 °F 54.9 °F 29.9 in Calm     72% 0 in 0 W/m2
05:30 63.7 °F 54.3 °F 29.9 in ENE 1 mph 3 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:45 63.3 °F 54.9 °F 29.9 in Calm   2 mph 74% 0 in 0 W/m2
06:00 63.3 °F 54.9 °F 29.9 in Calm     74% 0 in 0 W/m2
06:15 63.3 °F 54.7 °F 29.9 in Calm     73% 0 in 11 W/m2
06:30 63.1 °F 54.7 °F 29.9 in Calm     74% 0 in 19 W/m2
06:45 63.3 °F 55 °F 29.9 in ENE 1 mph 3 mph 74% 0 in 44 W/m2
07:00 64 °F 55 °F 29.9 in Calm   2 mph 73% 0 in 84 W/m2
07:15 64.9 °F 55.8 °F 29.9 in Calm     72% 0 in 123 W/m2
07:30 65.1 °F 55.6 °F 29.9 in ENE 1 mph 2 mph 71% 0 in 162 W/m2
07:45 65.5 °F 56.1 °F 29.9 in Calm   2 mph 72% 0 in 206 W/m2
08:00 65.5 °F 56.1 °F 29.9 in ENE 1 mph 5 mph 72% 0 in 207 W/m2
08:15 65.7 °F 56.7 °F 29.9 in SSE 3 mph 5 mph 73% 0 in 294 W/m2
08:30 65.3 °F 56.5 °F 29.9 in South 2 mph 6 mph 73% 0 in 338 W/m2
08:45 66.4 °F 56.3 °F 29.9 in SE 5 mph 7 mph 70% 0 in 290 W/m2
09:00 67.8 °F 56.1 °F 29.9 in SSW 2 mph 7 mph 66% 0 in 427 W/m2
09:15 67.5 °F 57.7 °F 29.9 in SSW 5 mph 6 mph 71% 0 in 471 W/m2
09:30 68.4 °F 57.4 °F 29.9 in SSW 5 mph 6 mph 68% 0 in 519 W/m2
09:45 69.3 °F 57.7 °F 29.9 in SW 2 mph 7 mph 67% 0 in 547 W/m2
10:00 69.6 °F 58.3 °F 29.9 in SW 6 mph 8 mph 67% 0 in 585 W/m2
10:15 69.4 °F 57.6 °F 29.9 in SW 6 mph 8 mph 66% 0 in 638 W/m2
10:30 69.4 °F 58.1 °F 29.9 in South 3 mph 7 mph 67% 0 in 677 W/m2
10:45 69.6 °F 58.5 °F 29.9 in SSW 2 mph 7 mph 68% 0 in 700 W/m2
11:00 70.5 °F 58.1 °F 29.9 in SW 6 mph 8 mph 65% 0 in 647 W/m2
11:15 70.9 °F 58.5 °F 29.9 in SW 6 mph 9 mph 65% 0 in 603 W/m2
11:30 70.3 °F 58.1 °F 29.9 in SW 6 mph 10 mph 65% 0 in 687 W/m2
11:45 71.4 °F 58.6 °F 29.9 in SSW 6 mph 10 mph 64% 0 in 828 W/m2
12:00 72.1 °F 58.8 °F 29.9 in SSW 5 mph 10 mph 63% 0 in 847 W/m2
12:15 72.7 °F 58.8 °F 29.9 in SSW 3 mph 8 mph 62% 0 in 874 W/m2
12:30 73.2 °F 58.8 °F 29.9 in SW 3 mph 9 mph 61% 0 in 877 W/m2
12:45 73 °F 57.4 °F 29.9 in SSW 3 mph 8 mph 58% 0 in 896 W/m2
13:00 73.2 °F 57.6 °F 29.9 in SSW 6 mph 9 mph 58% 0 in 907 W/m2
13:15 74.1 °F 57.9 °F 29.9 in SSW 5 mph 10 mph 57% 0 in 916 W/m2
13:30 73.6 °F 55.4 °F 29.9 in SW 7 mph 12 mph 53% 0 in 918 W/m2
13:45 73.8 °F 56.7 °F 29.9 in SW 6 mph 12 mph 55% 0 in 926 W/m2
14:00 74.5 °F 56.7 °F 29.9 in SW 6 mph 12 mph 54% 0 in 925 W/m2
14:15 74.1 °F 56.8 °F 29.9 in SSW 6 mph 14 mph 55% 0 in 919 W/m2
14:30 73.9 °F 57.2 °F 29.9 in South 5 mph 12 mph 56% 0 in 916 W/m2
14:45 74.8 °F 58.1 °F 29.9 in SSW 5 mph 10 mph 56% 0 in 928 W/m2
15:00 73.6 °F 58.8 °F 29.9 in SSW 7 mph 12 mph 60% 0 in 886 W/m2
15:15 73.2 °F 58.8 °F 29.9 in SSW 7 mph 16 mph 61% 0 in 898 W/m2
15:30 72.9 °F 56.1 °F 29.9 in SSW 7 mph 14 mph 56% 0 in 731 W/m2
15:45 72.9 °F 58.1 °F 29.9 in SW 6 mph 12 mph 60% 0 in 636 W/m2
16:00 72.7 °F 57 °F 29.9 in SW 5 mph 13 mph 58% 0 in 499 W/m2
16:15 73.8 °F 57 °F 29.9 in SSW 5 mph 10 mph 56% 0 in 691 W/m2
16:30 72.9 °F 58.3 °F 29.9 in SSW 5 mph 8 mph 60% 0 in 536 W/m2
16:45 74.5 °F 57.4 °F 29.9 in SSW 6 mph 9 mph 55% 0 in 744 W/m2
17:00 74.1 °F 56.8 °F 29.9 in WSW 5 mph 12 mph 55% 0 in 378 W/m2
17:15 73.2 °F 55.6 °F 29.9 in WNW 3 mph 9 mph 54% 0 in 230 W/m2
17:30 73.2 °F 55.6 °F 29.9 in WNW 3 mph 8 mph 54% 0 in 262 W/m2
17:45 73.4 °F 55.8 °F 29.9 in WSW 3 mph 9 mph 54% 0 in 229 W/m2
18:00 73.4 °F 54.7 °F 29.9 in WSW 5 mph 8 mph 52% 0 in 494 W/m2
18:15 73.6 °F 54.3 °F 29.9 in WSW 5 mph 10 mph 51% 0 in 529 W/m2
18:30 73.8 °F 54.7 °F 29.9 in WSW 6 mph 8 mph 51% 0 in 485 W/m2
18:45 73 °F 54.9 °F 29.9 in SSW 2 mph 8 mph 53% 0 in 167 W/m2
19:00 73 °F 55.9 °F 29.9 in WSW 6 mph 10 mph 55% 0 in 121 W/m2
19:15 72.7 °F 55.9 °F 29.9 in SW 6 mph 10 mph 56% 0 in 109 W/m2
19:30 72.7 °F 56.1 °F 29.9 in WSW 2 mph 9 mph 56% 0 in 72 W/m2
19:45 72.3 °F 55.8 °F 29.9 in WSW 5 mph 10 mph 56% 0 in 69 W/m2
20:00 72.3 °F 54.1 °F 29.9 in SW 7 mph 10 mph 53% 0 in 86 W/m2
20:15 72 °F 52.3 °F 29.9 in WSW 8 mph 12 mph 50% 0 in 58 W/m2
20:30 71.6 °F 52.5 °F 29.9 in WSW 5 mph 12 mph 51% 0 in 28 W/m2
20:45 71.2 °F 52.9 °F 29.9 in WSW 6 mph 12 mph 52% 0 in 11 W/m2
21:00 71.1 °F 52.5 °F 29.9 in WSW 5 mph 9 mph 52% 0 in 0 W/m2
21:15 71.1 °F 54 °F 29.9 in SW 5 mph 6 mph 55% 0 in 0 W/m2
21:30 70.5 °F 54.7 °F 29.9 in SSW 2 mph 8 mph 57% 0 in 0 W/m2
21:45 70.5 °F 54.5 °F 29.9 in SSW 3 mph 7 mph 57% 0 in 0 W/m2
22:00 70.2 °F 55.2 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 59% 0 in 0 W/m2
22:15 70.3 °F 54.9 °F 29.9 in SW 2 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
22:30 70.2 °F 55.2 °F 29.9 in WSW 3 mph 6 mph 59% 0 in 0 W/m2
22:45 70 °F 55.4 °F 29.9 in WSW 2 mph 6 mph 60% 0 in 0 W/m2
23:00 69.4 °F 56.3 °F 29.9 in WSW 1 mph 4 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:15 68.7 °F 57.4 °F 29.9 in South 1 mph 4 mph 67% 0 in 0 W/m2
23:30 68.7 °F 56.5 °F 29.9 in ESE 2 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
23:45 68.5 °F 55.9 °F 29.9 in ESE 1 mph 3 mph 64% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb