Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Μάϊος 8, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 64 °F 58.8 °F 61.9 °F
Σημείο Δρόσου: 54.9 °F 52.3 °F 53.4 °F
Υγρασία: 81% 68% 74%
Ταχύτητα Ανέμου: 14mph 0mph 6.2mph
Ριπές Ανέμου: 40mph - -
Ανεμος- - ENE
Πίεση: 30 in 30 in -
Υετός: 0.09 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Μάϊος 8, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 64 °F 54.3 °F 30 in ESE 7 mph 13 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:15 64 °F 54.3 °F 30 in ESE 5 mph 18 mph 71% 0 in 0 W/m2
00:30 64 °F 54.9 °F 30 in East 8 mph 13 mph 72% 0 in 0 W/m2
00:45 63.9 °F 54.7 °F 30 in ESE 2 mph 18 mph 72% 0 in 0 W/m2
01:00 63.7 °F 54.1 °F 30 in East 3 mph 14 mph 71% 0 in 0 W/m2
01:15 63.5 °F 54 °F 30 in ENE 7 mph 32 mph 71% 0 in 0 W/m2
01:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in ENE 7 mph 26 mph 71% 0 in 0 W/m2
01:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in East 3 mph 21 mph 71% 0 in 0 W/m2
02:00 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 14 mph 71% 0 in 0 W/m2
02:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:00 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:15 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
03:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:00 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:15 63.3 °F 53.6 °F 30 in ENE 9 mph 24 mph 70.5% 0 in 0 W/m2
04:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:00 63.3 °F 53.4 °F 30 in NE 11 mph 33 mph 70% 0 in 0 W/m2
05:15 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:00 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:15 63.1 °F 52.9 °F 30 in NE 10 mph 40 mph 69.5% 0 in 0 W/m2
06:30 63.1 °F 52.9 °F 30 in NE 9.5 mph 30 mph 69.5% 0 in 0 W/m2
06:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
07:00 63.1 °F 52.7 °F 30 in NE 13 mph 32 mph 69% 0 in 0 W/m2
07:15 63.1 °F 52.9 °F 30 in NE 8 mph 34 mph 69% 0 in 0 W/m2
07:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
07:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
08:00 63 °F 52.5 °F 30 in NE 13.5 mph 34 mph 68.5% 0 in 0 W/m2
08:15 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
08:30 63 °F 52.3 °F 30 in NE 11.5 mph 30 mph 68.5% 0 in 0 W/m2
08:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
09:00 63.1 °F 52.3 °F 30 in NE 11.5 mph 32 mph 68% 0 in 0 W/m2
09:15 63.1 °F 52.3 °F 30 in NE 11 mph 31 mph 68% 0 in 0 W/m2
09:30 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
09:45 63.1 °F 52.5 °F 30 in NE 13 mph 33 mph 68.5% 0 in 0 W/m2
10:00 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
10:15 61.7 °F 53.2 °F 30 in NE 9 mph 32 mph 74% 0.02 in 0 W/m2
10:30 61.5 °F 53.2 °F 30 in NE 12 mph 29 mph 74% 0 in 0 W/m2
10:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
11:00 60.8 °F 53.4 °F 30 in NE 14 mph 29 mph 77% 0.01 in 7 W/m2
11:15 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
11:30 61.5 °F 53.4 °F 30 in NE 10 mph 32 mph 75% 0 in 9 W/m2
11:45 61.5 °F 53.2 °F 30 in NE 12 mph 29 mph 74.5% 0 in 18 W/m2
12:00 61.5 °F 53.2 °F 30 in NE 11 mph 34 mph 74% 0 in 23 W/m2
12:15 61.7 °F 53.1 °F 30 in NE 11.5 mph 32 mph 73.5% 0 in 18 W/m2
12:30 61.5 °F 53.2 °F 30 in NE 7.5 mph 31 mph 74% 0 in 16 W/m2
12:45 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
13:00 61.3 °F 53.1 °F 30 in NNE 11.5 mph 28 mph 74.5% 0 in 32 W/m2
13:15 63.3 °F 53.8 °F 30 in NE 6 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
13:30 61.3 °F 53.2 °F 30 in NE 11.5 mph 31 mph 74.5% 0 in 69 W/m2
13:45 60.6 °F 53.2 °F 30 in NNE 10 mph 29 mph 77% 0.02 in 43 W/m2
14:00 61.3 °F 53.2 °F 30 in NE 9 mph 28 mph 75% 0 in 44 W/m2
14:15 61.3 °F 53.1 °F 30 in NE 9.5 mph 30 mph 74.5% 0 in 46 W/m2
14:30 61.3 °F 53.1 °F 30 in NE 10.5 mph 28 mph 74.5% 0 in 35 W/m2
14:45 60.6 °F 53.1 °F 30 in NNE 10 mph 28 mph 76.3% 0 in 37 W/m2
15:00 61.2 °F 53.2 °F 30 in NE 10 mph 27 mph 75.5% 0.01 in 25 W/m2
15:15 61 °F 53.2 °F 30 in NE 12 mph 33 mph 76% 0.01 in 44 W/m2
15:30 61 °F 53.6 °F 30 in NE 9 mph 28 mph 77% 0.01 in 256 W/m2
15:45 58.8 °F 53.1 °F 30 in NNE 12 mph 27 mph 81% 0 in 58 W/m2
16:00 59.4 °F 53.4 °F 30 in NE 3 mph 29 mph 81% 0 in 111 W/m2
16:15 59.7 °F 53.6 °F 30 in ESE 2 mph 17 mph 80% 0 in 72 W/m2
16:30 60.3 °F 53.4 °F 30 in ENE 5.5 mph 23 mph 78% 0 in 88 W/m2
16:45 60.1 °F 53.2 °F 30 in NE 3.5 mph 21 mph 78% 0 in 90 W/m2
17:00 60.6 °F 53.6 °F 30 in NNE 4 mph 23 mph 77.5% 0 in 88 W/m2
17:15 60.8 °F 53.2 °F 30 in Calm   7 mph 76% 0 in 23 W/m2
17:30 60.4 °F 53.6 °F 30 in South 5.5 mph 11 mph 78% 0 in 51 W/m2
17:45 60.4 °F 53.6 °F 30 in Calm   10 mph 78% 0 in 23 W/m2
18:00 60.6 °F 53.2 °F 30 in ESE 3.5 mph 11 mph 76.5% 0 in 47 W/m2
18:15 60.8 °F 53.2 °F 30 in NE 2 mph 10 mph 76% 0 in 9 W/m2
18:30 60.8 °F 53.4 °F 30 in ENE 5.5 mph 12 mph 76.5% 0 in 70 W/m2
18:45 60.6 °F 53.4 °F 30 in NE 3 mph 12 mph 77% 0 in 90 W/m2
19:00 60.8 °F 53.2 °F 30 in NNE 6 mph 17 mph 76.5% 0 in 56 W/m2
19:15 60.4 °F 53.1 °F 30 in East 1 mph 17 mph 76.5% 0 in 23 W/m2
19:30 60.1 °F 53.2 °F 30 in East 3 mph 12 mph 78% 0 in 30 W/m2
19:45 60.3 °F 53.2 °F 30 in East 1 mph 10 mph 77.5% 0 in 23 W/m2
20:00 60.3 °F 53.1 °F 30 in SW 2 mph 6 mph 77% 0 in 0 W/m2
20:15 60.4 °F 52.9 °F 30 in NE 0.5 mph 10 mph 76% 0 in 9 W/m2
20:30 60.6 °F 53.1 °F 30 in NNE 4.5 mph 10 mph 76% 0 in 0 W/m2
20:45 60.8 °F 53.2 °F 30 in NNE 5 mph 12 mph 76.5% 0 in 0 W/m2
21:00 60.8 °F 53.2 °F 30 in Calm   6 mph 76% 0 in 0 W/m2
21:15 60.6 °F 53.1 °F 30 in East 1.5 mph 17 mph 76% 0 in 0 W/m2
21:30 60.4 °F 53.2 °F 30 in SE 1.5 mph 12 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:45 60.6 °F 53.2 °F 30 in SE 1.5 mph 8 mph 76.5% 0 in 0 W/m2
22:00 60.6 °F 53.2 °F 30 in SSW 2.5 mph 7 mph 76.5% 0 in 0 W/m2
22:15 60.6 °F 53.1 °F 30 in Calm   8 mph 76% 0 in 0 W/m2
22:30 60.8 °F 53.2 °F 30 in WNW 1.5 mph 10 mph 76% 0 in 0 W/m2
22:45 61 °F 53.2 °F 30 in SSE 2 mph 14 mph 75.5% 0 in 0 W/m2
23:00 61.2 °F 53.2 °F 30 in NE 1 mph 9 mph 75% 0 in 0 W/m2
23:15 61.3 °F 53.1 °F 30 in ENE 0.5 mph 13 mph 74.5% 0 in 0 W/m2
23:30 61.2 °F 53.6 °F 30 in Calm   9 mph 76% 0 in 0 W/m2
23:45 61.2 °F 53.4 °F 30 in South 2 mph 5 mph 76% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb