Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 19, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 54 °F 50.4 °F 51.8 °F
Σημείο Δρόσου: 46.9 °F 44.2 °F 45.7 °F
Υγρασία: 83% 76% 80%
Ταχύτητα Ανέμου: 3mph 0mph 1.4mph
Ριπές Ανέμου: 8mph - -
Ανεμος- - WNW
Πίεση: 30.4 in 30.3 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 19, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 52 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
00:15 51.6 °F 45.3 °F 30.4 in WNW 2 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
00:30 52.2 °F 45.9 °F 30.4 in NNW 2 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
00:45 52.3 °F 45.9 °F 30.4 in NW 2 mph 4 mph 79% 0 in 0 W/m2
01:00 52.3 °F 46 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
01:15 52.3 °F 46 °F 30.4 in NNW 3 mph 6 mph 79% 0 in 0 W/m2
01:30 52.5 °F 46 °F 30.4 in NNW 1 mph 7 mph 79% 0 in 0 W/m2
01:45 52 °F 46 °F 30.4 in NW 3 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
02:00 52.2 °F 46 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
02:15 52.5 °F 46.6 °F 30.4 in NNW 1 mph 4 mph 80% 0 in 0 W/m2
02:30 52.9 °F 46.6 °F 30.4 in Calm   3 mph 79% 0 in 0 W/m2
02:45 52.5 °F 46.2 °F 30.4 in Calm   4 mph 79% 0 in 0 W/m2
03:00 51.6 °F 45.7 °F 30.4 in West 2 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
03:15 51.1 °F 45.5 °F 30.4 in Calm   4 mph 81% 0 in 0 W/m2
03:30 51.4 °F 46 °F 30.4 in West 1 mph 3 mph 82% 0 in 0 W/m2
03:45 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in West 1 mph 2 mph 81% 0 in 0 W/m2
04:00 51.4 °F 45.9 °F 30.4 in West 1 mph 3 mph 81% 0 in 0 W/m2
04:15 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in West 1 mph 2 mph 81% 0 in 0 W/m2
04:30 52.2 °F 46 °F 30.4 in Calm   2 mph 80% 0 in 0 W/m2
04:45 51.4 °F 45.9 °F 30.4 in West 1 mph 4 mph 81% 0 in 0 W/m2
05:00 50.9 °F 45.3 °F 30.4 in West 2 mph 4 mph 81% 0 in 0 W/m2
05:15 50.5 °F 45.1 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 82% 0 in 0 W/m2
05:30 50.4 °F 45.3 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 83% 0 in 0 W/m2
05:45 50.4 °F 45.5 °F 30.4 in NW 2 mph 3 mph 83% 0 in 0 W/m2
06:00 50.4 °F 45.3 °F 30.4 in Calm   3 mph 83% 0 in 0 W/m2
06:15 50.5 °F 45.3 °F 30.4 in NW 1 mph 2 mph 82% 0 in 0 W/m2
06:30 51.1 °F 45.9 °F 30.4 in Calm   4 mph 82% 0 in 0 W/m2
06:45 51.1 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 1 mph 3 mph 82% 0 in 0 W/m2
07:00 50.9 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 1 mph 3 mph 82% 0 in 0 W/m2
07:15 50.5 °F 45.1 °F 30.4 in Calm   3 mph 82% 0 in 0 W/m2
07:30 50.9 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 1 mph 3 mph 82% 0 in 0 W/m2
07:45 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 81% 0 in 0 W/m2
08:00 51.4 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 3 mph 81% 0 in 7 W/m2
08:15 51.4 °F 45.9 °F 30.4 in NW 1 mph 3 mph 81% 0 in 12 W/m2
08:30 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 3 mph 81% 0 in 18 W/m2
08:45 51.4 °F 45.3 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 80% 0 in 25 W/m2
09:00 51.4 °F 45.7 °F 30.4 in NW 2 mph 5 mph 81% 0 in 25 W/m2
09:15 51.4 °F 45.3 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 80% 0 in 32 W/m2
09:30 51.4 °F 45.5 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 80% 0 in 35 W/m2
09:45 52.2 °F 45.9 °F 30.4 in NNW 1 mph 3 mph 79% 0 in 39 W/m2
10:00 52 °F 46 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 80% 0 in 51 W/m2
10:15 52 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 79% 0 in 69 W/m2
10:30 52.3 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 1 mph 4 mph 78% 0 in 72 W/m2
10:45 52.3 °F 46 °F 30.4 in NW 1 mph 5 mph 79% 0 in 98 W/m2
11:00 52.7 °F 46 °F 30.4 in NNW 2 mph 4 mph 78% 0 in 97 W/m2
11:15 52.3 °F 45.7 °F 30.4 in NW 1 mph 4 mph 78% 0 in 116 W/m2
11:30 52.7 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 2 mph 4 mph 77% 0 in 114 W/m2
11:45 52.9 °F 45.9 °F 30.4 in West 2 mph 6 mph 77% 0 in 95 W/m2
12:00 52.9 °F 46 °F 30.4 in WSW 1 mph 6 mph 78% 0 in 100 W/m2
12:15 52.5 °F 45.7 °F 30.4 in West 3 mph 6 mph 77% 0 in 114 W/m2
12:30 52.9 °F 45.7 °F 30.4 in WSW 3 mph 7 mph 77% 0 in 83 W/m2
12:45 52.3 °F 45.3 °F 30.4 in WNW 2 mph 7 mph 77% 0 in 146 W/m2
13:00 52.9 °F 45.9 °F 30.4 in West 2 mph 6 mph 77% 0 in 118 W/m2
13:15 52.9 °F 45.9 °F 30.4 in West 2 mph 5 mph 77% 0 in 135 W/m2
13:30 54 °F 46.6 °F 30.4 in NNW 1 mph 5 mph 76% 0 in 104 W/m2
13:45 53.6 °F 46.2 °F 30.4 in West 3 mph 6 mph 76% 0 in 118 W/m2
14:00 53.4 °F 46 °F 30.4 in West 2 mph 6 mph 76% 0 in 135 W/m2
14:15 53.2 °F 45.9 °F 30.4 in West 3 mph 8 mph 76% 0 in 116 W/m2
14:30 53.1 °F 45.7 °F 30.4 in West 2 mph 7 mph 76% 0 in 100 W/m2
14:45 53.2 °F 45.9 °F 30.4 in WNW 2 mph 6 mph 76% 0 in 100 W/m2
15:00 53.1 °F 45.7 °F 30.4 in West 1 mph 7 mph 76% 0 in 69 W/m2
15:15 53.1 °F 45.9 °F 30.4 in WNW 2 mph 6 mph 76% 0 in 74 W/m2
15:30 53.2 °F 45.9 °F 30.4 in SW 3 mph 6 mph 76% 0 in 65 W/m2
15:45 53.2 °F 46.6 °F 30.4 in WSW 1 mph 6 mph 78% 0 in 53 W/m2
16:00 53.2 °F 46.6 °F 30.4 in SW 3 mph 6 mph 78% 0 in 33 W/m2
16:15 52.9 °F 46 °F 30.4 in WSW 3 mph 6 mph 78% 0 in 25 W/m2
16:30 52.5 °F 46.2 °F 30.4 in Calm   5 mph 79% 0 in 18 W/m2
16:45 52.5 °F 46 °F 30.4 in NW 2 mph 6 mph 79% 0 in 5 W/m2
17:00 52.9 °F 46.6 °F 30.3 in Calm   4 mph 79% 0 in 0 W/m2
17:15 53.2 °F 46.8 °F 30.3 in Calm   2 mph 79% 0 in 0 W/m2
17:30 53.2 °F 46.9 °F 30.3 in West 2 mph 4 mph 79% 0 in 0 W/m2
17:45 52.5 °F 46.6 °F 30.4 in WSW 3 mph 6 mph 80% 0 in 0 W/m2
18:00 52 °F 46.2 °F 30.4 in West 2 mph 7 mph 81% 0 in 0 W/m2
18:15 51.3 °F 45.7 °F 30.3 in WNW 3 mph 8 mph 81% 0 in 0 W/m2
18:30 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in WNW 3 mph 7 mph 81% 0 in 0 W/m2
18:45 51.1 °F 45.3 °F 30.4 in WNW 3 mph 6 mph 81% 0 in 0 W/m2
19:00 51.4 °F 45.9 °F 30.4 in NNW 1 mph 5 mph 81% 0 in 0 W/m2
19:15 51.3 °F 45.7 °F 30.4 in NW 2 mph 6 mph 81% 0 in 0 W/m2
19:30 51.3 °F 45.7 °F 30.3 in Calm   4 mph 81% 0 in 0 W/m2
19:45 51.3 °F 45.7 °F 30.3 in West 2 mph 6 mph 81% 0 in 0 W/m2
20:00 50.7 °F 45.3 °F 30.3 in West 2 mph 8 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:15 50.4 °F 45 °F 30.3 in NW 3 mph 6 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:30 50.4 °F 45 °F 30.3 in WNW 1 mph 5 mph 82% 0 in 0 W/m2
20:45 50.5 °F 45 °F 30.3 in West 2 mph 5 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:00 50.4 °F 44.8 °F 30.3 in WNW 3 mph 5 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:15 50.4 °F 44.8 °F 30.3 in NNW 2 mph 5 mph 81% 0 in 0 W/m2
21:30 50.4 °F 44.4 °F 30.3 in NNW 1 mph 3 mph 80% 0 in 0 W/m2
21:45 50.4 °F 44.4 °F 30.3 in NW 1 mph 5 mph 80% 0 in 0 W/m2
22:00 50.5 °F 44.8 °F 30.3 in NW 1 mph 3 mph 80% 0 in 0 W/m2
22:15 50.5 °F 45 °F 30.3 in Calm   3 mph 81% 0 in 0 W/m2
22:30 50.9 °F 45.3 °F 30.3 in NW 1 mph 3 mph 81% 0 in 0 W/m2
22:45 50.7 °F 45.1 °F 30.3 in Calm   5 mph 81% 0 in 0 W/m2
23:00 50.7 °F 45.1 °F 30.3 in Calm   4 mph 81% 0 in 0 W/m2
23:15 51.3 °F 45 °F 30.3 in West 1 mph 3 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:30 50.5 °F 44.4 °F 30.3 in West 1 mph 4 mph 79% 0 in 0 W/m2
23:45 50.5 °F 44.2 °F 30.3 in NNW 2 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb