Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούνιος 8, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 11.2 °C 5.9 °C 8.1 °C
Σημείο Δρόσου: 2.6 °C -0.8 °C 0.7 °C
Υγρασία: 67% 52% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 25.7km/h 0km/h 9.6km/h
Ριπές Ανέμου: 53.1km/h - -
Ανεμος- - West
Πίεση: 1012.8 hPa 1001.9 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούνιος 8, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 6.4 °C -0.2 °C 1001.9 hPa NNW 19.3 km/h 41.8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
00:16 6.3 °C -0.2 °C 1002.1 hPa North 14.5 km/h 45.1 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
00:31 6.2 °C -0.3 °C 1002.0 hPa NNW 11.3 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
00:46 6.3 °C -0.3 °C 1002.2 hPa NNW 14.5 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
01:01 6.2 °C -0.5 °C 1002.3 hPa North 25.7 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
01:16 6.3 °C -0.5 °C 1002.3 hPa North 24.1 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
01:31 6.3 °C -0.5 °C 1002.6 hPa North 24.1 km/h 49.9 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
01:46 6.3 °C -0.5 °C 1002.8 hPa North 16.1 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:01 6.3 °C -0.5 °C 1002.9 hPa NNW 20.9 km/h 40.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:16 6.2 °C -0.5 °C 1002.8 hPa NNW 20.9 km/h 48.3 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:31 6.3 °C -0.5 °C 1003.3 hPa NNW 16.1 km/h 46.7 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
02:46 6.2 °C -0.3 °C 1003.2 hPa NNW 14.5 km/h 37 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
03:01 6.3 °C -0.5 °C 1003.4 hPa NNW 19.3 km/h 43.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:16 6.2 °C -0.5 °C 1003.5 hPa North 16.1 km/h 35.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 6.2 °C -0.3 °C 1003.9 hPa NNW 9.7 km/h 38.6 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 6.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa North 20.9 km/h 40.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:01 6.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa North 12.9 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:16 6.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa NNW 14.5 km/h 43.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:31 6.1 °C -0.6 °C 1004.2 hPa North 16.1 km/h 53.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
04:46 6.1 °C -0.7 °C 1004.3 hPa NNW 20.9 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 6.1 °C -0.7 °C 1004.4 hPa NNW 12.9 km/h 45.1 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 6.1 °C -0.7 °C 1004.7 hPa NNW 16.1 km/h 32.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:31 6 °C -0.7 °C 1005.0 hPa North 14.5 km/h 37 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 5.9 °C -0.6 °C 1005.4 hPa NNW 9.7 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 5.9 °C -0.8 °C 1005.5 hPa NNW 22.5 km/h 43.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 5.9 °C -0.8 °C 1005.6 hPa NNW 19.3 km/h 43.5 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 6.1 °C -0.7 °C 1006.1 hPa NNW 16.1 km/h 37 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 6.1 °C -0.7 °C 1006.5 hPa NNW 14.5 km/h 40.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 6.1 °C -0.7 °C 1006.6 hPa NNW 16.1 km/h 40.2 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 6 °C -0.5 °C 1007.0 hPa North 14.5 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 6.1 °C -0.5 °C 1007.1 hPa North 9.7 km/h 29 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
07:46 6 °C -0.5 °C 1007.1 hPa North 14.5 km/h 35.4 km/h 63% 0.0 mm 5 W/m2
08:01 6.1 °C -0.2 °C 1007.2 hPa NNW 8 km/h 32.2 km/h 64% 0.0 mm 11 W/m2
08:16 6.2 °C -0.3 °C 1007.3 hPa North 3.2 km/h 38.6 km/h 63% 0.0 mm 28 W/m2
08:31 6.4 °C -0.2 °C 1007.5 hPa North 9.7 km/h 45.1 km/h 63% 0.0 mm 58 W/m2
08:46 6.6 °C 0.1 °C 1007.5 hPa North 16.1 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm 88 W/m2
09:01 6.8 °C 0.3 °C 1007.6 hPa North 12.9 km/h 33.8 km/h 63% 0.0 mm 125 W/m2
09:16 6.9 °C 0.2 °C 1008.1 hPa North 11.3 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm 163 W/m2
09:31 7.1 °C 0.1 °C 1008.1 hPa NNW 12.9 km/h 27.4 km/h 61% 0.0 mm 200 W/m2
09:46 7.3 °C 0.2 °C 1008.6 hPa NNW 9.7 km/h 33.8 km/h 61% 0.0 mm 232 W/m2
10:01 7.6 °C 0.3 °C 1008.8 hPa NNW 11.3 km/h 27.4 km/h 60% 0.0 mm 260 W/m2
10:16 7.7 °C 0.2 °C 1008.9 hPa NNW 16.1 km/h 45.1 km/h 59% 0.0 mm 290 W/m2
10:31 8.1 °C 0.3 °C 1009.1 hPa North 9.7 km/h 37 km/h 58% 0.0 mm 315 W/m2
10:46 8.3 °C 0.4 °C 1008.8 hPa NNW 16.1 km/h 33.8 km/h 58% 0.0 mm 336 W/m2
11:01 8.4 °C 0.1 °C 1009.2 hPa NNW 20.9 km/h 41.8 km/h 56% 0.0 mm 359 W/m2
11:16 8.6 °C 0.3 °C 1009.2 hPa North 11.3 km/h 46.7 km/h 56% 0.0 mm 374 W/m2
11:31 8.6 °C 0.3 °C 1009.2 hPa NNW 14.5 km/h 40.2 km/h 56% 0.0 mm 387 W/m2
11:46 8.9 °C 0.6 °C 1009.2 hPa NNW 16.1 km/h 37 km/h 56% 0.0 mm 399 W/m2
12:01 9.1 °C 0.5 °C 1009.1 hPa NNW 14.5 km/h 38.6 km/h 55% 0.0 mm 408 W/m2
12:16 9.4 °C 0.8 °C 1009.2 hPa NNW 11.3 km/h 25.7 km/h 55% 0.0 mm 410 W/m2
12:31 9.7 °C 1.1 °C 1009.1 hPa North 3.2 km/h 27.4 km/h 55% 0.0 mm 408 W/m2
12:46 9.7 °C 1.1 °C 1008.9 hPa North 12.9 km/h 29 km/h 55% 0.0 mm 408 W/m2
13:01 10.1 °C 1.2 °C 1009.0 hPa NNW 9.7 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 401 W/m2
13:16 10.2 °C 1.3 °C 1008.8 hPa NNW 11.3 km/h 29 km/h 54% 0.0 mm 390 W/m2
13:31 10.4 °C 1.4 °C 1009.1 hPa North 11.3 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm 373 W/m2
13:46 10.4 °C 1.5 °C 1008.8 hPa NNW 4.8 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm 357 W/m2
14:01 10.6 °C 1.3 °C 1008.7 hPa North 9.7 km/h 25.7 km/h 53% 0.0 mm 339 W/m2
14:16 10.9 °C 1.4 °C 1009.0 hPa North 3.2 km/h 22.5 km/h 52% 0.0 mm 316 W/m2
14:31 10.9 °C 1.7 °C 1009.1 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 294 W/m2
14:46 10.9 °C 1.7 °C 1009.2 hPa NW 9.7 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 264 W/m2
15:01 10.8 °C 1.6 °C 1009.3 hPa NW 9.7 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 230 W/m2
15:16 11.1 °C 1.6 °C 1009.5 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 195 W/m2
15:31 11.1 °C 1.6 °C 1009.5 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 155 W/m2
15:46 11.2 °C 1.7 °C 1009.6 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 114 W/m2
16:01 11.1 °C 1.6 °C 1009.6 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm 81 W/m2
16:16 10.9 °C 1.7 °C 1009.7 hPa NNE 4.8 km/h 19.3 km/h 53% 0.0 mm 46 W/m2
16:46 10.7 °C 1.7 °C 1010.2 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm 12 W/m2
17:01 10.4 °C 1.5 °C 1010.3 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
17:16 10.3 °C 1.7 °C 1010.3 hPa North 1.6 km/h 9.7 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 10.1 °C 1.4 °C 1010.3 hPa NNE 3.2 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
17:46 10 °C 1.6 °C 1010.3 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 9.9 °C 1.6 °C 1010.3 hPa Calm   8 km/h 56% 0.0 mm 0 W/m2
18:16 9.8 °C 1.7 °C 1010.7 hPa North 1.6 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 9.7 °C 1.6 °C 1010.8 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
18:46 9.6 °C 1.7 °C 1010.8 hPa Calm   8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 9.9 °C 1.7 °C 1011.1 hPa Calm   4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 9.9 °C 1.7 °C 1011.3 hPa Calm   4.8 km/h 57% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 9.4 °C 2.1 °C 1011.5 hPa Calm   6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 9.3 °C 1.9 °C 1011.4 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
20:01 9.4 °C 2.5 °C 1011.4 hPa Calm   6.4 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 9.1 °C 1.7 °C 1011.5 hPa Calm   3.2 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
20:31 9.1 °C 1.9 °C 1011.4 hPa Calm   4.8 km/h 61% 0.0 mm 0 W/m2
20:46 9 °C 1.7 °C 1011.8 hPa Calm   1.6 km/h 60% 0.0 mm 0 W/m2
21:01 8.9 °C 1.8 °C 1011.9 hPa Calm     61% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 8.8 °C 1.9 °C 1012.1 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 62% 0.0 mm 0 W/m2
21:31 8.6 °C 1.9 °C 1012.3 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 8.6 °C 1.9 °C 1012.4 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 8.6 °C 1.9 °C 1012.3 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
22:16 8.4 °C 1.9 °C 1012.4 hPa Calm   4.8 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 8.4 °C 1.8 °C 1012.5 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 8.6 °C 2.2 °C 1012.8 hPa Calm   3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 8.3 °C 1.9 °C 1012.8 hPa Calm   3.2 km/h 64% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 8.3 °C 2.6 °C 1012.8 hPa Calm   3.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 8.1 °C 2.3 °C 1012.8 hPa Calm     67% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 8.3 °C 2.5 °C 1012.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb