Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 14, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 8.7 °C 4.6 °C 6.2 °C
Σημείο Δρόσου: 3.7 °C 1.7 °C 2.7 °C
Υγρασία: 86% 69% 78%
Ταχύτητα Ανέμου: 12.9km/h 1.6km/h 6.1km/h
Ριπές Ανέμου: 24.1km/h - -
Ανεμος- - West
Πίεση: 1020.2 hPa 1017.0 hPa -
Υετός: 5.8 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 14, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:01 4.7 °C 2.4 °C 1017.6 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 85% 0.8 mm 0 W/m2
00:16 4.8 °C 2.4 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.4 mm 0 W/m2
00:31 4.8 °C 2.5 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
00:46 4.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 20.9 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
01:01 4.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 9.7 km/h 16.1 km/h 85% 0.4 mm 0 W/m2
01:16 4.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 85% 0.4 mm 0 W/m2
01:31 4.6 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 85% 0.4 mm 0 W/m2
01:46 4.6 °C 2.4 °C 1017.5 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
02:01 4.6 °C 2.4 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
02:16 4.7 °C 2.5 °C 1017.6 hPa North 1.6 km/h 14.5 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
02:31 4.7 °C 2.4 °C 1017.7 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
02:46 4.8 °C 2.4 °C 1017.6 hPa NNW 1.6 km/h 12.9 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
03:01 4.8 °C 2.4 °C 1017.7 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
03:16 4.8 °C 2.3 °C 1017.7 hPa NNW 3.2 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:31 4.8 °C 2.3 °C 1017.6 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
03:46 4.6 °C 2.1 °C 1017.5 hPa NNE 8 km/h 22.5 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
04:01 4.6 °C 2.2 °C 1017.5 hPa NNW 8 km/h 24.1 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
04:16 4.7 °C 2.3 °C 1017.5 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
04:31 4.7 °C 2.4 °C 1017.4 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 85% 0.2 mm 0 W/m2
04:46 4.8 °C 2.5 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
05:01 4.7 °C 2.2 °C 1017.7 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:16 4.7 °C 2.2 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
05:31 4.7 °C 2.2 °C 1017.6 hPa North 3.2 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
05:46 4.6 °C 2.1 °C 1017.4 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:01 4.7 °C 2.2 °C 1017.6 hPa North 4.8 km/h 12.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:16 4.8 °C 2.3 °C 1017.7 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
06:31 4.8 °C 2.2 °C 1017.7 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
06:46 4.9 °C 2.1 °C 1017.7 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
07:01 4.9 °C 2.1 °C 1017.6 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
07:16 4.9 °C 2.1 °C 1017.6 hPa NNE 9.7 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
07:31 4.9 °C 1.7 °C 1017.7 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
07:46 5.1 °C 1.9 °C 1017.7 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
08:01 5.3 °C 2.1 °C 1017.8 hPa NNW 1.6 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm 5 W/m2
08:16 5.5 °C 2.2 °C 1017.9 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm 11 W/m2
08:31 5.6 °C 1.8 °C 1018.0 hPa North 9.7 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 23 W/m2
08:46 5.6 °C 2 °C 1018.1 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 78% 0.0 mm 23 W/m2
09:01 5.5 °C 1.8 °C 1018.1 hPa North 11.3 km/h 20.9 km/h 77% 0.0 mm 30 W/m2
09:16 5.8 °C 2.1 °C 1018.2 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm 26 W/m2
09:31 5.9 °C 2.1 °C 1018.4 hPa North 9.7 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 58 W/m2
09:46 6 °C 2.1 °C 1018.3 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 76% 0.2 mm 60 W/m2
10:01 6.1 °C 2.2 °C 1018.4 hPa NNE 3.2 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 47 W/m2
10:16 6.2 °C 2.1 °C 1018.6 hPa NNE 8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm 60 W/m2
10:31 6.2 °C 2.1 °C 1018.6 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm 134 W/m2
10:46 6.5 °C 2.3 °C 1018.4 hPa North 4.8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm 195 W/m2
11:01 7.2 °C 2.7 °C 1018.1 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm 445 W/m2
11:16 7.3 °C 2.6 °C 1018.0 hPa North 8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 559 W/m2
11:31 7.7 °C 2.8 °C 1017.8 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 200 W/m2
11:46 7.4 °C 2.7 °C 1017.7 hPa NNW 3.2 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm 116 W/m2
12:01 7.5 °C 2.8 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm 185 W/m2
12:16 7.7 °C 3 °C 1017.6 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 149 W/m2
12:31 7.6 °C 2.9 °C 1017.6 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 104 W/m2
12:46 7.8 °C 3.1 °C 1017.6 hPa NNE 9.7 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm 162 W/m2
13:01 7.8 °C 3.1 °C 1017.5 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm 190 W/m2
13:16 8.2 °C 3.6 °C 1017.3 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 181 W/m2
13:31 8.7 °C 3.7 °C 1017.1 hPa North 1.6 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 107 W/m2
13:46 8.4 °C 3.4 °C 1017.1 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm 128 W/m2
14:01 8.3 °C 3.2 °C 1017.1 hPa NNW 9.7 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm 185 W/m2
14:16 8.3 °C 3.2 °C 1017.1 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 176 W/m2
14:31 8.5 °C 3.3 °C 1017.1 hPa NW 4.8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 149 W/m2
14:46 8.5 °C 3.1 °C 1017.0 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm 125 W/m2
15:01 8.3 °C 3.1 °C 1017.0 hPa NNW 11.3 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm 93 W/m2
15:16 8.2 °C 2.8 °C 1017.1 hPa NNW 11.3 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm 83 W/m2
15:31 8 °C 2.7 °C 1017.1 hPa NNW 11.3 km/h 20.9 km/h 69% 0.0 mm 54 W/m2
15:46 8 °C 2.7 °C 1017.1 hPa NNW 8 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm 40 W/m2
16:01 7.9 °C 2.6 °C 1017.1 hPa NNW 9.7 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm 47 W/m2
16:16 8 °C 2.8 °C 1017.2 hPa North 3.2 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 47 W/m2
16:31 7.9 °C 2.6 °C 1017.4 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm 35 W/m2
16:46 7.9 °C 2.8 °C 1017.6 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 28 W/m2
17:01 7.8 °C 2.7 °C 1017.6 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm 0 W/m2
17:16 7.7 °C 2.7 °C 1017.7 hPa North 4.8 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
17:31 7.6 °C 2.6 °C 1017.9 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 71% 0.0 mm 0 W/m2
17:46 7.3 °C 2.6 °C 1018.1 hPa North 12.9 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm 0 W/m2
18:01 7.3 °C 2.9 °C 1018.2 hPa NNW 4.8 km/h 22.5 km/h 74% 0.0 mm 0 W/m2
18:16 7 °C 2.9 °C 1018.4 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
18:31 6.9 °C 3.3 °C 1018.7 hPa North 3.2 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 0 W/m2
18:46 6.6 °C 3.4 °C 1018.7 hPa NNW 3.2 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
19:01 6.6 °C 3.5 °C 1018.7 hPa NNW 8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
19:16 6.3 °C 3.3 °C 1019.1 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
19:31 6.3 °C 3.3 °C 1019.1 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
19:46 6.3 °C 3.1 °C 1019.2 hPa NW 4.8 km/h 17.7 km/h 80% 0.2 mm 0 W/m2
20:01 6.3 °C 3.4 °C 1019.2 hPa North 4.8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
20:16 6.2 °C 3.6 °C 1019.3 hPa NNW 1.6 km/h 14.5 km/h 83% 0.2 mm 0 W/m2
20:31 6.2 °C 3.6 °C 1019.6 hPa North 1.6 km/h 11.3 km/h 83% 0.2 mm 0 W/m2
20:46 6.1 °C 3.4 °C 1019.7 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 83% 0.2 mm 0 W/m2
21:01 6.1 °C 3.4 °C 1019.7 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm 0 W/m2
21:16 6.2 °C 3.7 °C 1019.7 hPa NNW 3.2 km/h 16.1 km/h 84% 0.2 mm 0 W/m2
21:31 6.1 °C 3.6 °C 1019.7 hPa NW 4.8 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
21:46 6.1 °C 3.6 °C 1020.0 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
22:01 6.2 °C 3.6 °C 1019.8 hPa North 3.2 km/h 11.3 km/h 83% 0.2 mm 0 W/m2
22:16 6.1 °C 3.2 °C 1019.8 hPa North 3.2 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
22:31 6.1 °C 2.9 °C 1020.0 hPa NNW 4.8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm 0 W/m2
22:46 6.2 °C 2.8 °C 1020.0 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:01 6.3 °C 2.9 °C 1020.0 hPa NNW 4.8 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm 0 W/m2
23:16 6.4 °C 2.7 °C 1020.1 hPa NNW 4.8 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 0 W/m2
23:31 6.6 °C 2.7 °C 1020.2 hPa North 4.8 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 0 W/m2
23:46 6.6 °C 2.4 °C 1020.2 hPa North 8 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb