Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 18, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 86.9 °F 77.4 °F 82.6 °F
Σημείο Δρόσου: 76.1 °F 65.7 °F 71.2 °F
Υγρασία: 78% 55% 69%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph 0mph 2.9mph
Ριπές Ανέμου: 20mph - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 29.7 in 29.6 in -
Υετός: 0.64 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 18, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 84.4 °F 68.5 °F 29.6 in NNE 2 mph 6 mph 59% 0 in 0 W/m2
00:15 84.6 °F 68.7 °F 29.6 in North 2 mph 5 mph 59% 0 in 0 W/m2
00:30 84.6 °F 68.5 °F 29.6 in North 1 mph 5 mph 59% 0 in 0 W/m2
00:45 84.2 °F 68.4 °F 29.6 in Calm   5 mph 59% 0 in 0 W/m2
01:00 83.7 °F 67.8 °F 29.6 in NE 1 mph 3 mph 59% 0 in 0 W/m2
01:15 83.3 °F 67.5 °F 29.6 in NE 2 mph 3 mph 59% 0 in 0 W/m2
01:30 83.5 °F 67.1 °F 29.6 in Calm   3 mph 58% 0 in 0 W/m2
01:45 84 °F 67.3 °F 29.6 in NE 1 mph 2 mph 57% 0 in 0 W/m2
02:00 84.6 °F 67.1 °F 29.6 in Calm   4 mph 56% 0 in 0 W/m2
03:00 83.7 °F 66.2 °F 29.6 in Calm   8 mph 56% 0 in 0 W/m2
03:15 83.7 °F 65.8 °F 29.6 in East 1 mph 5 mph 55% 0 in 0 W/m2
03:30 83.5 °F 65.7 °F 29.6 in East 1 mph 2 mph 55% 0 in 0 W/m2
03:45 83.5 °F 68.5 °F 29.6 in SSE 2 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
04:00 82.6 °F 70.3 °F 29.6 in South 5 mph 7 mph 67% 0 in 0 W/m2
04:15 80.8 °F 71.2 °F 29.6 in SSW 2 mph 8 mph 73% 0 in 0 W/m2
04:30 80.8 °F 70.9 °F 29.6 in WSW 2 mph 6 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:45 79.5 °F 70.5 °F 29.6 in WSW 2 mph 6 mph 74% 0 in 0 W/m2
05:00 79.9 °F 70.3 °F 29.6 in Calm   4 mph 73% 0 in 0 W/m2
05:15 80.2 °F 70 °F 29.6 in West 1 mph 3 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:30 79.9 °F 68.7 °F 29.6 in SW 1 mph 4 mph 69% 0 in 0 W/m2
05:45 80.1 °F 68.5 °F 29.6 in Calm   3 mph 68% 0 in 0 W/m2
06:00 80.6 °F 69.1 °F 29.6 in SW 1 mph 2 mph 68% 0 in 0 W/m2
06:15 80.8 °F 69.6 °F 29.6 in SW 1 mph 3 mph 69% 0 in 0 W/m2
06:30 80.8 °F 70 °F 29.6 in Calm   2 mph 70% 0 in 12 W/m2
06:45 81 °F 70 °F 29.6 in Calm   2 mph 69% 0 in 25 W/m2
07:00 81.1 °F 70.5 °F 29.6 in Calm   3 mph 70% 0 in 44 W/m2
07:15 81.7 °F 70.5 °F 29.6 in SW 1 mph 3 mph 69% 0 in 74 W/m2
07:30 81.1 °F 70.9 °F 29.6 in Calm   4 mph 71% 0 in 109 W/m2
07:45 82 °F 71.2 °F 29.6 in Calm   2 mph 70% 0 in 146 W/m2
08:00 82.2 °F 71.4 °F 29.6 in Calm   4 mph 70% 0 in 90 W/m2
08:15 82 °F 70.2 °F 29.6 in Calm   4 mph 67% 0 in 144 W/m2
08:30 82.8 °F 71.1 °F 29.6 in South 2 mph 5 mph 68% 0 in 304 W/m2
08:45 82.9 °F 70.9 °F 29.6 in SW 2 mph 5 mph 67% 0 in 362 W/m2
09:00 82.2 °F 71.4 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 70% 0 in 373 W/m2
09:15 82.8 °F 73.2 °F 29.6 in SW 2 mph 6 mph 73% 0 in 387 W/m2
09:30 82.9 °F 71.8 °F 29.6 in SSW 5 mph 6 mph 69% 0 in 508 W/m2
09:45 82.6 °F 72.7 °F 29.6 in SSW 3 mph 9 mph 72% 0 in 216 W/m2
10:00 82.2 °F 72.7 °F 29.6 in South 3 mph 9 mph 73% 0 in 192 W/m2
10:15 82.8 °F 72 °F 29.6 in SSW 5 mph 8 mph 70% 0 in 211 W/m2
10:30 82.6 °F 72.1 °F 29.6 in SSW 5 mph 7 mph 71% 0 in 221 W/m2
10:45 83.5 °F 72.7 °F 29.6 in SSW 2 mph 8 mph 70% 0 in 376 W/m2
11:00 84.4 °F 72.7 °F 29.6 in SSW 6 mph 8 mph 68% 0 in 747 W/m2
11:15 84.7 °F 72.7 °F 29.6 in SW 7 mph 10 mph 67% 0 in 294 W/m2
11:30 84.6 °F 71.4 °F 29.6 in SW 6 mph 10 mph 65% 0 in 230 W/m2
11:45 85.1 °F 72 °F 29.6 in SW 6 mph 8 mph 65% 0 in 540 W/m2
12:00 84.2 °F 71.6 °F 29.6 in South 7 mph 12 mph 66% 0 in 229 W/m2
12:30 84.4 °F 72.1 °F 29.6 in South 7 mph 12 mph 67% 0 in 882 W/m2
12:45 84.9 °F 72.1 °F 29.6 in SSW 5 mph 9 mph 66% 0 in 844 W/m2
13:00 84.7 °F 72.5 °F 29.6 in SW 6 mph 8 mph 67% 0 in 844 W/m2
13:15 85.6 °F 73 °F 29.6 in SW 6 mph 9 mph 66% 0 in 851 W/m2
13:30 85.5 °F 73.2 °F 29.6 in SW 7 mph 9 mph 67% 0 in 856 W/m2
13:45 85.8 °F 74.1 °F 29.6 in SW 7 mph 10 mph 68% 0 in 847 W/m2
14:00 86.2 °F 73 °F 29.6 in SW 7 mph 10 mph 65% 0 in 281 W/m2
14:15 86.9 °F 74.1 °F 29.6 in SW 6 mph 12 mph 66% 0 in 1025 W/m2
14:30 86.2 °F 74.5 °F 29.6 in South 5 mph 10 mph 68% 0 in 392 W/m2
14:45 86.5 °F 73.8 °F 29.6 in SW 5 mph 10 mph 66% 0 in 366 W/m2
15:00 86.5 °F 74.8 °F 29.6 in South 5 mph 10 mph 68% 0 in 868 W/m2
15:15 86.7 °F 73.9 °F 29.6 in SSW 3 mph 10 mph 66% 0 in 853 W/m2
15:30 86 °F 73.8 °F 29.6 in South 5 mph 12 mph 67% 0 in 211 W/m2
15:45 85.3 °F 73.9 °F 29.6 in SW 3 mph 8 mph 69% 0 in 179 W/m2
16:00 84.9 °F 75 °F 29.6 in South 8 mph 12 mph 72% 0 in 146 W/m2
16:15 85.6 °F 75.2 °F 29.6 in South 6 mph 13 mph 71% 0 in 802 W/m2
16:30 86.5 °F 75.9 °F 29.6 in SW 3 mph 10 mph 71% 0 in 728 W/m2
16:45 86.2 °F 76.1 °F 29.6 in SW 7 mph 10 mph 72% 0 in 675 W/m2
17:00 86.2 °F 75.9 °F 29.6 in SW 7 mph 12 mph 72% 0 in 626 W/m2
17:15 85.8 °F 75.7 °F 29.6 in SW 5 mph 12 mph 72% 0 in 436 W/m2
17:30 84.9 °F 75.7 °F 29.6 in SSW 7 mph 12 mph 74% 0 in 508 W/m2
17:45 85.3 °F 75.6 °F 29.6 in SW 6 mph 12 mph 73% 0 in 403 W/m2
18:00 84.4 °F 75.6 °F 29.6 in SW 6 mph 13 mph 75% 0 in 165 W/m2
18:15 84 °F 75.2 °F 29.6 in SW 6 mph 14 mph 75% 0 in 146 W/m2
18:30 84 °F 75.2 °F 29.6 in WSW 7 mph 12 mph 75% 0 in 72 W/m2
18:45 83.8 °F 72.1 °F 29.6 in West 7 mph 12 mph 68% 0 in 230 W/m2
19:00 84 °F 72.3 °F 29.6 in West 3 mph 8 mph 68% 0 in 174 W/m2
19:15 83.5 °F 73 °F 29.6 in WNW 5 mph 9 mph 71% 0.02 in 105 W/m2
19:30 81 °F 73.4 °F 29.6 in NNW 2 mph 15 mph 78% 0.13 in 56 W/m2
19:45 77.4 °F 65.7 °F 29.6 in West 6 mph 20 mph 67% 0.46 in 44 W/m2
20:00 77.4 °F 68.2 °F 29.6 in SSW 1 mph 8 mph 73% 0.03 in 26 W/m2
20:15 78.4 °F 68.2 °F 29.6 in Calm   3 mph 71% 0 in 18 W/m2
20:30 78.8 °F 68.5 °F 29.6 in Calm   2 mph 71% 0 in 14 W/m2
20:45 79 °F 71.2 °F 29.6 in Calm   2 mph 77% 0 in 5 W/m2
21:00 79.2 °F 70.9 °F 29.6 in Calm   4 mph 76% 0 in 0 W/m2
21:15 78.4 °F 70.3 °F 29.6 in Calm   2 mph 76% 0 in 0 W/m2
21:30 79 °F 71.1 °F 29.6 in Calm   4 mph 77% 0 in 0 W/m2
21:45 79 °F 71.1 °F 29.6 in Calm     77% 0 in 0 W/m2
22:00 79 °F 70.7 °F 29.6 in Calm   2 mph 76% 0 in 0 W/m2
22:15 79.2 °F 69.4 °F 29.6 in WNW 3 mph 6 mph 72% 0 in 0 W/m2
22:30 79 °F 69.3 °F 29.6 in West 3 mph 7 mph 72% 0 in 0 W/m2
22:45 78.3 °F 68.4 °F 29.6 in WNW 3 mph 9 mph 72% 0 in 0 W/m2
23:00 77.9 °F 68.5 °F 29.6 in West 1 mph 8 mph 73% 0 in 0 W/m2
23:15 78.1 °F 68.7 °F 29.7 in WNW 1 mph 7 mph 73% 0 in 0 W/m2
23:30 78.4 °F 69.1 °F 29.7 in Calm   3 mph 73% 0 in 0 W/m2
23:45 78.6 °F 68.7 °F 29.7 in Calm   3 mph 72% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb