Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Ιούλιος 30, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 68.5 °F 65.3 °F 67.3 °F
Σημείο Δρόσου: 57.6 °F 51.4 °F 54.5 °F
Υγρασία: 76% 57% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 10mph 0mph 3.2mph
Ριπές Ανέμου: 20mph - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.2 in 30.2 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Ιούλιος 30, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 68.5 °F 56.5 °F 30.2 in ESE 3 mph 12 mph 65% 0 in 0 W/m2
00:15 68.5 °F 55.8 °F 30.2 in East 3 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:30 68.5 °F 55.8 °F 30.2 in East 3 mph 8 mph 64% 0 in 0 W/m2
00:45 68.5 °F 55.9 °F 30.2 in East 5 mph 10 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:00 68.4 °F 55.8 °F 30.2 in ENE 5 mph 12 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:15 68.4 °F 56.1 °F 30.2 in ENE 1 mph 12 mph 65% 0 in 0 W/m2
01:30 68.2 °F 55.6 °F 30.2 in ENE 3 mph 12 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:45 68 °F 55.4 °F 30.2 in ENE 6 mph 12 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:00 68 °F 55.4 °F 30.2 in ENE 2 mph 15 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:15 67.8 °F 55.2 °F 30.2 in ENE 5 mph 12 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:30 68 °F 55.2 °F 30.2 in East 2 mph 10 mph 64% 0 in 0 W/m2
02:45 67.8 °F 55.2 °F 30.2 in ENE 2 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:00 67.8 °F 54.9 °F 30.2 in ENE 3 mph 9 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:15 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in ENE 7 mph 14 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:30 67.5 °F 54.3 °F 30.2 in ENE 8 mph 18 mph 63% 0 in 0 W/m2
03:45 67.3 °F 54.7 °F 30.2 in East 5 mph 17 mph 64% 0 in 0 W/m2
04:00 67.3 °F 54.1 °F 30.2 in ENE 6 mph 17 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:15 67.3 °F 53.8 °F 30.2 in ENE 3 mph 17 mph 62% 0 in 0 W/m2
04:30 67.1 °F 53.6 °F 30.2 in ENE 6 mph 17 mph 62% 0 in 0 W/m2
04:45 66.9 °F 53.6 °F 30.2 in East 7 mph 16 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:00 66.9 °F 54 °F 30.2 in ENE 5 mph 15 mph 63% 0 in 0 W/m2
05:15 66.9 °F 53.4 °F 30.2 in ENE 7 mph 18 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:30 66.9 °F 53.4 °F 30.2 in ENE 9 mph 17 mph 62% 0 in 0 W/m2
05:45 66.7 °F 53.4 °F 30.2 in ENE 8 mph 16 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:00 66.7 °F 53.4 °F 30.2 in ENE 7 mph 17 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:15 66.7 °F 53.2 °F 30.2 in ENE 10 mph 20 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:30 66.7 °F 53.4 °F 30.2 in ENE 9 mph 20 mph 62% 0 in 0 W/m2
06:45 66.7 °F 52 °F 30.2 in ENE 10 mph 20 mph 59% 0 in 0 W/m2
07:00 66.7 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 7 mph 20 mph 61% 0 in 0 W/m2
07:15 66.2 °F 53.2 °F 30.2 in ENE 8 mph 16 mph 63% 0 in 0 W/m2
07:30 66.2 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 10 mph 16 mph 62% 0 in 0 W/m2
07:45 66.2 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 7 mph 17 mph 62% 0 in 7 W/m2
08:00 66.2 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 7 mph 16 mph 62% 0 in 16 W/m2
08:15 66.4 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 6 mph 14 mph 62% 0 in 23 W/m2
08:30 66.4 °F 53.1 °F 30.2 in East 3 mph 15 mph 62% 0 in 19 W/m2
08:45 66.6 °F 52.3 °F 30.2 in ENE 3 mph 16 mph 60% 0 in 18 W/m2
09:00 67.3 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 3 mph 12 mph 57% 0 in 26 W/m2
09:15 66.9 °F 51.6 °F 30.2 in NE 3 mph 13 mph 58% 0 in 30 W/m2
09:30 67.1 °F 52 °F 30.2 in ENE 5 mph 9 mph 58% 0 in 37 W/m2
09:45 67.5 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 2 mph 8 mph 58% 0 in 46 W/m2
10:00 67.5 °F 52.2 °F 30.2 in NNE 1 mph 5 mph 58% 0 in 46 W/m2
10:15 67.5 °F 54.9 °F 30.2 in NW 1 mph 5 mph 64% 0 in 44 W/m2
10:30 67.5 °F 55.2 °F 30.2 in NW 1 mph 6 mph 65% 0 in 53 W/m2
10:45 67.3 °F 55.6 °F 30.2 in Calm   5 mph 66% 0 in 47 W/m2
11:00 67.3 °F 56.5 °F 30.2 in SW 3 mph 6 mph 68% 0 in 70 W/m2
11:15 67.3 °F 56.5 °F 30.2 in WSW 2 mph 7 mph 68% 0 in 95 W/m2
11:30 67.3 °F 55.6 °F 30.2 in West 2 mph 7 mph 66% 0 in 97 W/m2
11:45 67.3 °F 55 °F 30.2 in Calm   6 mph 65% 0 in 83 W/m2
12:00 67.5 °F 54.9 °F 30.2 in WSW 3 mph 5 mph 64% 0 in 100 W/m2
12:15 66.6 °F 55.2 °F 30.2 in WSW 3 mph 8 mph 67% 0 in 165 W/m2
12:30 66.7 °F 55 °F 30.2 in West 2 mph 8 mph 66% 0 in 111 W/m2
12:45 66.9 °F 54.7 °F 30.2 in WSW 1 mph 7 mph 65% 0 in 105 W/m2
13:00 66.6 °F 54.9 °F 30.2 in WSW 2 mph 8 mph 66% 0 in 156 W/m2
13:15 66.7 °F 54.7 °F 30.2 in WSW 3 mph 8 mph 65% 0 in 114 W/m2
13:30 67.3 °F 54.7 °F 30.2 in WSW 2 mph 7 mph 64% 0 in 213 W/m2
13:45 67.5 °F 55.2 °F 30.2 in West 3 mph 7 mph 65% 0 in 250 W/m2
14:00 67.5 °F 55.2 °F 30.2 in West 2 mph 7 mph 65% 0 in 229 W/m2
14:15 67.8 °F 53.8 °F 30.2 in West 1 mph 7 mph 61% 0 in 269 W/m2
14:30 68.2 °F 53.8 °F 30.2 in West 1 mph 5 mph 60% 0 in 213 W/m2
14:45 68 °F 53.6 °F 30.2 in WSW 2 mph 5 mph 60% 0 in 174 W/m2
15:00 68 °F 53.6 °F 30.2 in WNW 1 mph 5 mph 60% 0 in 176 W/m2
15:15 68.2 °F 53.8 °F 30.2 in West 2 mph 7 mph 60% 0 in 163 W/m2
15:30 68.2 °F 53.8 °F 30.2 in WSW 3 mph 7 mph 60% 0 in 199 W/m2
15:45 67.8 °F 53.4 °F 30.2 in WSW 3 mph 8 mph 60% 0 in 127 W/m2
16:00 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in West 2 mph 6 mph 63% 0 in 146 W/m2
16:15 67.8 °F 54.3 °F 30.2 in West 2 mph 7 mph 62% 0 in 146 W/m2
16:30 67.6 °F 55 °F 30.2 in WSW 2 mph 7 mph 64% 0 in 123 W/m2
16:45 67.6 °F 54.1 °F 30.2 in WNW 3 mph 5 mph 62% 0 in 116 W/m2
17:00 67.8 °F 54 °F 30.2 in WNW 3 mph 7 mph 61% 0 in 104 W/m2
17:15 67.6 °F 53.8 °F 30.2 in West 2 mph 6 mph 61% 0 in 76 W/m2
17:30 67.8 °F 54.3 °F 30.2 in West 2 mph 9 mph 62% 0 in 81 W/m2
17:45 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in West 2 mph 8 mph 63% 0 in 47 W/m2
18:00 67.8 °F 55.2 °F 30.2 in NW 3 mph 7 mph 64% 0 in 37 W/m2
18:15 67.8 °F 54.3 °F 30.2 in WNW 2 mph 7 mph 62% 0 in 16 W/m2
18:30 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in NW 2 mph 5 mph 63% 0 in 11 W/m2
18:45 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in NW 2 mph 4 mph 63% 0 in 7 W/m2
19:00 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in Calm   5 mph 63% 0 in 0 W/m2
19:15 67.6 °F 54.7 °F 30.2 in Calm   5 mph 63% 0 in 0 W/m2
19:30 67.5 °F 54.5 °F 30.2 in NW 2 mph 4 mph 63% 0 in 0 W/m2
19:45 67.5 °F 54.9 °F 30.2 in NW 1 mph 4 mph 64% 0 in 0 W/m2
20:00 67.5 °F 54.9 °F 30.2 in WNW 2 mph 5 mph 64% 0 in 0 W/m2
20:15 67.3 °F 55 °F 30.2 in NW 2 mph 5 mph 65% 0 in 0 W/m2
20:30 66.9 °F 55.2 °F 30.2 in NNW 1 mph 4 mph 66% 0 in 0 W/m2
20:45 67.3 °F 55 °F 30.2 in Calm   3 mph 65% 0 in 0 W/m2
21:00 66.7 °F 55.6 °F 30.2 in NW 1 mph 7 mph 67% 0 in 0 W/m2
21:15 66.6 °F 55.6 °F 30.2 in Calm   5 mph 68% 0 in 0 W/m2
21:30 66.2 °F 55 °F 30.2 in NNE 2 mph 4 mph 67% 0 in 0 W/m2
21:45 66.7 °F 55.4 °F 30.2 in NNE 2 mph 5 mph 67% 0 in 0 W/m2
22:00 66.6 °F 55.2 °F 30.2 in Calm   4 mph 67% 0 in 0 W/m2
22:15 65.8 °F 56.7 °F 30.2 in West 1 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
22:30 65.8 °F 57.4 °F 30.2 in Calm   4 mph 74% 0 in 0 W/m2
22:45 65.5 °F 57.6 °F 30.2 in NW 1 mph 4 mph 76% 0 in 0 W/m2
23:00 65.5 °F 57.6 °F 30.2 in Calm   4 mph 76% 0 in 0 W/m2
23:15 65.5 °F 57.4 °F 30.2 in NW 1 mph 3 mph 75% 0 in 0 W/m2
23:30 65.3 °F 57.2 °F 30.2 in WNW 1 mph 4 mph 75% 0 in 0 W/m2
23:45 65.7 °F 57.2 °F 30.2 in Calm   5 mph 74% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb