Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Αύγουστος 17, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 83.8 °F 70 °F 76.6 °F
Σημείο Δρόσου: 65.7 °F 57.6 °F 61 °F
Υγρασία: 79% 43% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph 0mph 3.2mph
Ριπές Ανέμου: 14mph - -
Ανεμος- - SW
Πίεση: 29.8 in 29.8 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Αύγουστος 17, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 70.2 °F 63 °F 29.8 in NNW 5 mph 10 mph 78% 0 in 0 W/m2
00:15 70.3 °F 62.8 °F 29.8 in NNW 2 mph 9 mph 77% 0 in 0 W/m2
00:30 70.5 °F 62.2 °F 29.8 in NNW 3 mph 8 mph 75% 0 in 0 W/m2
00:45 70.5 °F 63 °F 29.8 in WNW 2 mph 5 mph 77% 0 in 0 W/m2
01:00 70.3 °F 63.1 °F 29.8 in West 3 mph 6 mph 78% 0 in 0 W/m2
01:15 70.2 °F 63 °F 29.8 in West 3 mph 7 mph 78% 0 in 0 W/m2
01:30 70.2 °F 63.1 °F 29.8 in NW 2 mph 5 mph 79% 0 in 0 W/m2
01:45 70 °F 63.1 °F 29.8 in Calm   4 mph 79% 0 in 0 W/m2
02:00 70.5 °F 61.9 °F 29.8 in NNW 2 mph 5 mph 74% 0 in 0 W/m2
02:15 70.3 °F 61.3 °F 29.8 in North 2 mph 6 mph 73% 0 in 0 W/m2
02:30 70.5 °F 61.5 °F 29.8 in North 2 mph 5 mph 73% 0 in 0 W/m2
02:45 70.9 °F 61.3 °F 29.8 in North 1 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:00 70.9 °F 61.3 °F 29.8 in North 5 mph 9 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:15 70.7 °F 61.2 °F 29.8 in North 5 mph 9 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:30 70.7 °F 61.2 °F 29.8 in North 3 mph 7 mph 72% 0 in 0 W/m2
03:45 70.9 °F 61.2 °F 29.8 in North 1 mph 9 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:00 71.1 °F 61.5 °F 29.8 in Calm   5 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:15 70.9 °F 61.3 °F 29.8 in NW 3 mph 5 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:30 70.7 °F 60.8 °F 29.8 in NNW 2 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:45 70.9 °F 61 °F 29.8 in NW 1 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:00 70.7 °F 60.8 °F 29.8 in North 1 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:15 70.9 °F 61 °F 29.8 in NNW 2 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
05:30 70.7 °F 60.4 °F 29.8 in NNW 2 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
05:45 70.5 °F 60.8 °F 29.8 in NNW 2 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:00 70.5 °F 60.6 °F 29.8 in North 1 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:15 70.9 °F 60.4 °F 29.8 in Calm   5 mph 70% 0 in 0 W/m2
06:30 70.9 °F 60.4 °F 29.8 in NNW 1 mph 4 mph 70% 0 in 5 W/m2
06:45 71.1 °F 60.6 °F 29.8 in North 1 mph 6 mph 70% 0 in 12 W/m2
07:00 70.9 °F 60.6 °F 29.8 in North 5 mph 9 mph 70% 0 in 16 W/m2
07:15 70.9 °F 60.4 °F 29.8 in NNE 3 mph 9 mph 70% 0 in 21 W/m2
07:30 71.1 °F 60.8 °F 29.8 in Calm   5 mph 70% 0 in 39 W/m2
07:45 71.4 °F 60.8 °F 29.8 in NNE 2 mph 6 mph 69% 0 in 47 W/m2
08:00 71.2 °F 60.6 °F 29.8 in North 2 mph 6 mph 69% 0 in 62 W/m2
08:15 71.4 °F 60.8 °F 29.8 in NNW 2 mph 4 mph 69% 0 in 79 W/m2
08:30 71.6 °F 61 °F 29.8 in NNE 2 mph 6 mph 69% 0 in 104 W/m2
08:45 72 °F 60.8 °F 29.8 in NNE 1 mph 6 mph 68% 0 in 104 W/m2
09:00 72.3 °F 61.2 °F 29.8 in North 1 mph 6 mph 68% 0 in 116 W/m2
09:15 72.5 °F 61 °F 29.8 in NNW 2 mph 4 mph 67% 0 in 186 W/m2
09:30 72.9 °F 61.5 °F 29.8 in NNW 1 mph 5 mph 68% 0 in 206 W/m2
09:45 73.2 °F 61.2 °F 29.8 in NNW 2 mph 7 mph 66% 0 in 318 W/m2
10:00 74.3 °F 61.7 °F 29.8 in Calm   4 mph 65% 0 in 396 W/m2
10:15 75.2 °F 61.3 °F 29.8 in NNW 1 mph 6 mph 62% 0 in 647 W/m2
10:30 76.5 °F 60.6 °F 29.8 in NNW 2 mph 7 mph 58% 0 in 613 W/m2
10:45 77.4 °F 59.9 °F 29.8 in NW 2 mph 8 mph 55% 0 in 656 W/m2
11:00 76.8 °F 62.1 °F 29.8 in SW 5 mph 8 mph 60% 0 in 622 W/m2
11:15 78.6 °F 59.5 °F 29.8 in NNW 3 mph 12 mph 52% 0 in 584 W/m2
11:30 79.7 °F 60.1 °F 29.8 in NNW 2 mph 10 mph 51% 0 in 663 W/m2
11:45 80.4 °F 59.5 °F 29.8 in NNW 2 mph 9 mph 49% 0 in 786 W/m2
12:00 79.9 °F 59.5 °F 29.8 in West 2 mph 9 mph 50% 0 in 821 W/m2
12:15 80.8 °F 58.6 °F 29.8 in NNW 2 mph 10 mph 47% 0 in 858 W/m2
12:30 81.1 °F 59 °F 29.8 in West 6 mph 8 mph 47% 0 in 874 W/m2
12:45 81.1 °F 60.1 °F 29.8 in West 6 mph 8 mph 49% 0 in 1000 W/m2
13:00 79.9 °F 60.6 °F 29.8 in SW 6 mph 12 mph 52% 0 in 223 W/m2
13:15 81.1 °F 60.3 °F 29.8 in SW 6 mph 12 mph 49% 0 in 983 W/m2
13:30 82.2 °F 57.6 °F 29.8 in West 5 mph 9 mph 43% 0 in 949 W/m2
13:45 82.8 °F 58.6 °F 29.8 in SW 5 mph 14 mph 44% 0 in 933 W/m2
14:00 82.4 °F 57.7 °F 29.8 in SW 7 mph 14 mph 43% 0 in 919 W/m2
14:15 82 °F 59.2 °F 29.8 in SW 5 mph 12 mph 46% 0 in 909 W/m2
14:30 82.6 °F 57.7 °F 29.8 in SW 8 mph 13 mph 43% 0 in 895 W/m2
14:45 82.6 °F 57.7 °F 29.8 in SSW 5 mph 12 mph 43% 0 in 983 W/m2
15:00 82.6 °F 59 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 45% 0 in 345 W/m2
15:15 81 °F 59.9 °F 29.8 in South 6 mph 14 mph 49% 0 in 301 W/m2
15:30 81.1 °F 59.7 °F 29.8 in South 5 mph 13 mph 48% 0 in 209 W/m2
15:45 81.7 °F 61.2 °F 29.8 in South 2 mph 10 mph 50% 0 in 858 W/m2
16:00 82.9 °F 63 °F 29.8 in SW 5 mph 10 mph 51% 0 in 770 W/m2
16:15 82.8 °F 62.8 °F 29.8 in SW 5 mph 10 mph 51% 0 in 747 W/m2
16:30 83.8 °F 62.1 °F 29.8 in SSW 6 mph 10 mph 48% 0 in 700 W/m2
16:45 82.9 °F 62.4 °F 29.8 in South 6 mph 9 mph 50% 0 in 663 W/m2
17:00 82 °F 63.1 °F 29.8 in South 6 mph 12 mph 53% 0 in 663 W/m2
17:15 81.9 °F 63.7 °F 29.8 in South 7 mph 13 mph 54% 0 in 575 W/m2
17:30 81.9 °F 64.2 °F 29.8 in South 6 mph 12 mph 55% 0 in 534 W/m2
17:45 82 °F 63.7 °F 29.8 in South 3 mph 12 mph 54% 0 in 501 W/m2
18:00 81.9 °F 62.4 °F 29.8 in South 6 mph 12 mph 52% 0 in 439 W/m2
18:15 82.2 °F 63 °F 29.8 in South 6 mph 10 mph 52% 0 in 396 W/m2
18:30 82.4 °F 63 °F 29.8 in South 2 mph 9 mph 52% 0 in 350 W/m2
18:45 80.8 °F 64.6 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 58% 0 in 299 W/m2
19:00 80.2 °F 64.6 °F 29.8 in South 7 mph 12 mph 59% 0 in 255 W/m2
19:15 80.2 °F 65.7 °F 29.8 in South 6 mph 10 mph 61% 0 in 209 W/m2
19:30 80.6 °F 64 °F 29.8 in SSE 5 mph 8 mph 57% 0 in 160 W/m2
19:45 80.6 °F 63 °F 29.8 in SE 2 mph 7 mph 55% 0 in 120 W/m2
20:00 80.8 °F 61 °F 29.8 in SSE 5 mph 7 mph 51% 0 in 65 W/m2
20:15 80.8 °F 61.3 °F 29.8 in SSE 3 mph 7 mph 52% 0 in 26 W/m2
20:30 80.8 °F 59.9 °F 29.8 in SE 3 mph 7 mph 49% 0 in 18 W/m2
20:45 81 °F 59.4 °F 29.8 in SE 3 mph 7 mph 48% 0 in 14 W/m2
21:00 80.8 °F 59.4 °F 29.8 in SE 2 mph 7 mph 48% 0 in 0 W/m2
21:15 80.2 °F 60.4 °F 29.8 in SE 3 mph 10 mph 51% 0 in 0 W/m2
21:30 80.1 °F 61 °F 29.8 in ESE 2 mph 8 mph 52% 0 in 0 W/m2
21:45 79.3 °F 60.8 °F 29.8 in East 5 mph 9 mph 53% 0 in 0 W/m2
22:00 79.3 °F 60.6 °F 29.8 in ESE 2 mph 8 mph 53% 0 in 0 W/m2
22:15 79.2 °F 59.4 °F 29.8 in East 3 mph 6 mph 51% 0 in 0 W/m2
22:30 79.3 °F 59.2 °F 29.8 in ESE 1 mph 7 mph 50% 0 in 0 W/m2
22:45 79.2 °F 58.5 °F 29.8 in ESE 2 mph 3 mph 49% 0 in 0 W/m2
23:00 79.3 °F 58.5 °F 29.8 in SE 1 mph 3 mph 49% 0 in 0 W/m2
23:15 79.5 °F 58.1 °F 29.8 in Calm   2 mph 48% 0 in 0 W/m2
23:30 79.5 °F 58.3 °F 29.8 in SE 1 mph 5 mph 48% 0 in 0 W/m2
23:45 78.3 °F 62.8 °F 29.8 in SSE 1 mph 6 mph 59% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb