Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 14, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 87.3 °F 79.9 °F 82.8 °F
Σημείο Δρόσου: 72.1 °F 65.3 °F 69.1 °F
Υγρασία: 75% 56% 64%
Ταχύτητα Ανέμου: 9mph 0mph 3.9mph
Ριπές Ανέμου: 20mph - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30.2 in 30 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 14, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 82.6 °F 71.8 °F 30.1 in Calm   3 mph 70% 0 in 0 W/m2
00:15 82.6 °F 71.8 °F 30.1 in East 1 mph 3 mph 70% 0 in 0 W/m2
00:30 82.2 °F 71.4 °F 30.1 in ENE 1 mph 4 mph 70% 0 in 0 W/m2
00:45 82.2 °F 71.4 °F 30.1 in NE 3 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
01:00 82 °F 69.6 °F 30.1 in NE 2 mph 8 mph 66% 0 in 0 W/m2
01:15 82.9 °F 69.1 °F 30.1 in NE 1 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
01:30 82.8 °F 67.8 °F 30.1 in East 5 mph 8 mph 61% 0 in 0 W/m2
01:45 82.4 °F 67.6 °F 30.1 in ENE 2 mph 13 mph 61% 0 in 0 W/m2
02:00 82.8 °F 68.4 °F 30.1 in East 3 mph 6 mph 62% 0 in 0 W/m2
02:15 82.2 °F 68.4 °F 30.1 in ENE 2 mph 9 mph 63% 0 in 0 W/m2
02:30 81.3 °F 68.5 °F 30.1 in East 2 mph 7 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:45 81.1 °F 68.4 °F 30.1 in East 1 mph 7 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:00 81.3 °F 68.5 °F 30.1 in Calm   3 mph 65% 0 in 0 W/m2
03:15 81.7 °F 68.4 °F 30.1 in Calm   3 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:30 81.9 °F 68.4 °F 30.1 in Calm   3 mph 64% 0 in 0 W/m2
03:45 81.9 °F 68.2 °F 30.1 in Calm   2 mph 63% 0 in 0 W/m2
04:00 82 °F 67.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 62% 0 in 0 W/m2
04:15 81.9 °F 67.3 °F 30.1 in Calm   3 mph 61% 0 in 0 W/m2
04:30 81.7 °F 72.1 °F 30.1 in WSW 2 mph 3 mph 73% 0 in 0 W/m2
04:45 81.3 °F 72 °F 30.1 in West 1 mph 4 mph 73% 0 in 0 W/m2
05:00 81.7 °F 71.8 °F 30.1 in NW 1 mph 4 mph 72% 0 in 0 W/m2
05:15 81.3 °F 72 °F 30.1 in WNW 2 mph 3 mph 73% 0 in 0 W/m2
05:30 80.4 °F 71.4 °F 30.1 in WSW 2 mph 5 mph 74% 0 in 0 W/m2
05:45 80.2 °F 70 °F 30.1 in Calm   4 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:00 80.2 °F 67.5 °F 30.1 in South 1 mph 8 mph 65% 0 in 0 W/m2
06:15 80.4 °F 65.8 °F 30.1 in SE 1 mph 8 mph 61% 0 in 0 W/m2
06:30 80.4 °F 65.3 °F 30.1 in Calm   7 mph 60% 0 in 0 W/m2
06:45 80.4 °F 65.8 °F 30.1 in ENE 3 mph 9 mph 61% 0 in 5 W/m2
07:00 80.4 °F 65.8 °F 30.1 in ENE 6 mph 13 mph 61% 0 in 18 W/m2
07:15 80.2 °F 66 °F 30.1 in ENE 5 mph 14 mph 62% 0 in 40 W/m2
07:30 80.4 °F 66.2 °F 30.1 in ESE 1 mph 10 mph 62% 0 in 79 W/m2
07:45 80.8 °F 66.9 °F 30.1 in South 1 mph 6 mph 63% 0 in 102 W/m2
08:00 80.2 °F 66.9 °F 30.1 in South 3 mph 8 mph 64% 0 in 93 W/m2
08:15 80.1 °F 69.1 °F 30.1 in SSW 2 mph 7 mph 69% 0 in 97 W/m2
08:30 80.6 °F 68.7 °F 30.1 in SW 2 mph 5 mph 67% 0 in 155 W/m2
08:45 80.8 °F 69.3 °F 30.1 in SW 2 mph 6 mph 68% 0 in 292 W/m2
09:00 81.1 °F 69.6 °F 30.1 in SW 2 mph 6 mph 68% 0 in 348 W/m2
09:15 81.1 °F 71.6 °F 30.1 in WSW 3 mph 9 mph 73% 0 in 323 W/m2
09:30 80.8 °F 71.2 °F 30.1 in WSW 6 mph 8 mph 73% 0 in 213 W/m2
09:45 80.2 °F 70 °F 30.2 in WSW 5 mph 8 mph 71% 0 in 156 W/m2
10:00 79.9 °F 71.1 °F 30.2 in WSW 6 mph 10 mph 75% 0 in 499 W/m2
10:15 81.5 °F 70.3 °F 30.2 in WSW 3 mph 9 mph 69% 0 in 452 W/m2
10:30 81.7 °F 70.9 °F 30.2 in WSW 6 mph 12 mph 70% 0 in 563 W/m2
10:45 82.6 °F 71.2 °F 30.2 in WSW 5 mph 12 mph 69% 0 in 671 W/m2
11:00 82 °F 70 °F 30.2 in West 7 mph 14 mph 67% 0 in 613 W/m2
11:15 82 °F 70.3 °F 30.2 in WSW 5 mph 11 mph 68% 0 in 178 W/m2
11:30 82.9 °F 71.2 °F 30.2 in WSW 6 mph 10 mph 68% 0 in 742 W/m2
11:45 82.8 °F 71.2 °F 30.1 in SW 5 mph 12 mph 68% 0 in 747 W/m2
12:00 82.6 °F 70.5 °F 30.1 in SW 6 mph 11 mph 67% 0 in 350 W/m2
12:15 82.8 °F 71.1 °F 30.1 in SW 6 mph 12 mph 68% 0 in 301 W/m2
12:30 82.2 °F 70.7 °F 30.1 in SW 3 mph 12 mph 68% 0 in 933 W/m2
12:45 83.8 °F 70.9 °F 30.1 in SW 6 mph 12 mph 65% 0 in 819 W/m2
13:00 83.8 °F 69.8 °F 30.1 in SW 6 mph 12 mph 63% 0 in 826 W/m2
13:15 84 °F 69.6 °F 30.1 in SW 8 mph 10 mph 62% 0 in 833 W/m2
13:30 84.4 °F 69.8 °F 30.1 in SSW 6 mph 10 mph 62% 0 in 844 W/m2
13:45 84.7 °F 69.8 °F 30.1 in SW 5 mph 12 mph 61% 0 in 828 W/m2
14:00 84.7 °F 70.2 °F 30.1 in South 6 mph 13 mph 62% 0 in 842 W/m2
14:15 85.5 °F 70.3 °F 30.1 in SW 8 mph 12 mph 61% 0 in 817 W/m2
14:30 85.1 °F 70.2 °F 30.1 in SSW 6 mph 12 mph 61% 0 in 772 W/m2
14:45 85.3 °F 70.2 °F 30.1 in SSW 6 mph 12 mph 61% 0 in 791 W/m2
15:00 84.7 °F 69.8 °F 30.1 in SSW 5 mph 12 mph 61% 0 in 775 W/m2
15:15 85.8 °F 68.7 °F 30.1 in SW 5 mph 10 mph 57% 0 in 754 W/m2
15:30 86.4 °F 70.3 °F 30.1 in SSW 3 mph 10 mph 59% 0 in 728 W/m2
15:45 85.3 °F 70.2 °F 30.1 in SSW 7 mph 12 mph 61% 0 in 700 W/m2
16:00 86.4 °F 70.3 °F 30.1 in SSW 5 mph 12 mph 59% 0 in 670 W/m2
16:15 86.4 °F 70.3 °F 30.1 in SSW 6 mph 9 mph 59% 0 in 640 W/m2
16:30 85.8 °F 69.8 °F 30.1 in South 3 mph 10 mph 59% 0 in 608 W/m2
16:45 86.7 °F 70.2 °F 30.1 in SSW 2 mph 9 mph 58% 0 in 571 W/m2
17:00 85.8 °F 70 °F 30.1 in SSW 6 mph 12 mph 59% 0 in 531 W/m2
17:15 86.5 °F 70.5 °F 30.1 in SSW 5 mph 14 mph 59% 0 in 490 W/m2
17:30 86.2 °F 70.2 °F 30 in South 9 mph 13 mph 59% 0 in 445 W/m2
17:45 86.4 °F 68.7 °F 30 in South 8 mph 14 mph 56% 0 in 403 W/m2
18:00 87.3 °F 69.6 °F 30 in South 6 mph 12 mph 56% 0 in 362 W/m2
18:15 86.7 °F 69.1 °F 30 in SSE 6 mph 13 mph 56% 0 in 311 W/m2
18:45 86 °F 69.4 °F 30 in SSE 8 mph 16 mph 58% 0 in 214 W/m2
19:00 85.6 °F 68.5 °F 30 in SE 7 mph 14 mph 57% 0 in 158 W/m2
19:15 85.3 °F 67.8 °F 30 in SSE 8 mph 20 mph 56% 0 in 118 W/m2
19:30 84.9 °F 68.2 °F 30 in SE 6 mph 14 mph 57% 0 in 84 W/m2
19:45 84.6 °F 68.2 °F 30 in SE 8 mph 15 mph 58% 0 in 53 W/m2
20:00 83.7 °F 68.4 °F 30 in SE 6 mph 15 mph 60% 0 in 30 W/m2
20:15 83.5 °F 68.2 °F 30 in SE 6 mph 15 mph 60% 0 in 16 W/m2
20:30 82.8 °F 68 °F 30 in SE 7 mph 12 mph 61% 0 in 0 W/m2
20:45 82.2 °F 68.4 °F 30 in SE 6 mph 14 mph 63% 0 in 0 W/m2
21:00 82 °F 67.6 °F 30 in SE 8 mph 14 mph 62% 0 in 0 W/m2
21:15 81.5 °F 67.6 °F 30.1 in SE 7 mph 12 mph 63% 0 in 0 W/m2
21:30 81.3 °F 67.5 °F 30.1 in SE 5 mph 12 mph 63% 0 in 0 W/m2
21:45 81.3 °F 67.1 °F 30.1 in SE 5 mph 10 mph 62% 0 in 0 W/m2
22:00 81 °F 67.3 °F 30.1 in SE 3 mph 11 mph 63% 0 in 0 W/m2
22:15 81 °F 66.7 °F 30.1 in SE 2 mph 9 mph 62% 0 in 0 W/m2
22:30 81 °F 66.7 °F 30.1 in SE 6 mph 10 mph 62% 0 in 0 W/m2
22:45 81.1 °F 67.3 °F 30.1 in SE 1 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:00 81.1 °F 67.3 °F 30.1 in East 2 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:15 80.8 °F 66.9 °F 30.1 in East 3 mph 8 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:30 80.8 °F 66.9 °F 30.1 in ENE 2 mph 7 mph 63% 0 in 0 W/m2
23:45 80.8 °F 66.9 °F 30.1 in ESE 2 mph 5 mph 63% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb