Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 14, 2021 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 79.7 °F 64.4 °F 70.5 °F
Σημείο Δρόσου: 56.3 °F 45.1 °F 49.6 °F
Υγρασία: 68% 31% 49%
Ταχύτητα Ανέμου: 12mph 1mph 5.3mph
Ριπές Ανέμου: 23mph - -
Ανεμος- - SE
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0.02 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 14, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 71.4 °F 51.3 °F 29.9 in NNW 7 mph 17 mph 49% 0 in 0 W/m2
00:15 71.1 °F 52 °F 29.9 in North 7 mph 14 mph 51% 0 in 0 W/m2
00:30 70.7 °F 51.6 °F 29.9 in NNW 6 mph 18 mph 51% 0 in 0 W/m2
00:45 70.5 °F 51.6 °F 29.9 in North 3 mph 12 mph 51% 0 in 0 W/m2
01:00 70.3 °F 51.4 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 51% 0 in 0 W/m2
01:15 69.8 °F 51.4 °F 29.9 in North 1 mph 9 mph 52% 0 in 0 W/m2
01:30 69.4 °F 51.4 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 53% 0 in 0 W/m2
01:45 69.1 °F 51.3 °F 29.9 in North 5 mph 10 mph 53% 0 in 0 W/m2
02:00 68.5 °F 51.3 °F 29.9 in North 2 mph 14 mph 54% 0 in 0 W/m2
02:15 68.5 °F 51.3 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 54% 0 in 0 W/m2
02:30 68.4 °F 50.5 °F 29.9 in North 3 mph 12 mph 53% 0 in 0 W/m2
02:45 68.2 °F 50.4 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 53% 0 in 0 W/m2
03:00 68.2 °F 49.8 °F 29.9 in North 5 mph 10 mph 52% 0 in 0 W/m2
03:15 68.2 °F 49.3 °F 29.9 in NNW 2 mph 7 mph 51% 0 in 0 W/m2
03:30 68.2 °F 48.7 °F 29.9 in NNE 5 mph 12 mph 50% 0 in 0 W/m2
03:45 68.2 °F 48.7 °F 29.9 in North 3 mph 12 mph 50% 0 in 0 W/m2
04:00 67.8 °F 48.6 °F 29.9 in North 2 mph 10 mph 50% 0 in 0 W/m2
04:15 67.5 °F 48 °F 29.9 in North 3 mph 10 mph 50% 0 in 0 W/m2
04:30 66.9 °F 48.4 °F 29.9 in North 5 mph 10 mph 51% 0 in 0 W/m2
04:45 66.7 °F 47.7 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 50% 0 in 0 W/m2
05:00 66.6 °F 47.8 °F 29.9 in NNE 6 mph 10 mph 51% 0 in 0 W/m2
05:15 66.4 °F 47.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 51% 0 in 0 W/m2
05:30 66 °F 47.5 °F 29.9 in North 3 mph 16 mph 51% 0 in 0 W/m2
05:45 66 °F 47.3 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 51% 0 in 0 W/m2
06:00 65.7 °F 47.1 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 51% 0 in 5 W/m2
06:15 65.5 °F 47.3 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 52% 0 in 11 W/m2
06:30 65.1 °F 47.1 °F 29.9 in NNE 7 mph 12 mph 52% 0 in 18 W/m2
06:45 65.5 °F 47.3 °F 29.9 in North 6 mph 13 mph 52% 0 in 49 W/m2
07:00 65.8 °F 47.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 14 mph 52% 0 in 83 W/m2
07:15 66.2 °F 48 °F 29.9 in NNE 7 mph 14 mph 52% 0 in 134 W/m2
07:30 66.7 °F 48 °F 29.9 in North 6 mph 13 mph 51% 0 in 190 W/m2
07:45 67.1 °F 48.4 °F 29.9 in North 7 mph 12 mph 51% 0 in 237 W/m2
08:00 67.6 °F 48.7 °F 29.9 in North 7 mph 12 mph 51% 0 in 264 W/m2
08:15 68.4 °F 48.9 °F 29.9 in North 6 mph 13 mph 50% 0 in 329 W/m2
08:30 69.1 °F 49.1 °F 29.9 in North 7 mph 10 mph 49% 0 in 378 W/m2
08:45 69.3 °F 48.7 °F 29.9 in North 6 mph 12 mph 48% 0 in 111 W/m2
09:00 70.5 °F 48.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 13 mph 46% 0 in 487 W/m2
09:15 70.9 °F 49.1 °F 29.9 in North 3 mph 14 mph 46% 0 in 545 W/m2
09:30 70.9 °F 47.8 °F 29.9 in NNW 8 mph 12 mph 44% 0 in 167 W/m2
09:45 70.7 °F 47.7 °F 29.9 in North 7 mph 15 mph 44% 0 in 227 W/m2
10:00 70.9 °F 47.8 °F 29.9 in NNW 7 mph 15 mph 44% 0 in 209 W/m2
10:15 72.7 °F 48.9 °F 29.9 in North 3 mph 13 mph 43% 0 in 663 W/m2
10:30 73.2 °F 48.7 °F 29.9 in NNW 7 mph 14 mph 42% 0 in 642 W/m2
10:45 73.6 °F 48.4 °F 29.9 in North 6 mph 17 mph 41% 0 in 587 W/m2
11:00 74.1 °F 48.2 °F 29.9 in NW 5 mph 17 mph 40% 0 in 601 W/m2
11:15 74.8 °F 48.4 °F 29.9 in NW 5 mph 14 mph 39% 0 in 758 W/m2
11:30 75.7 °F 47.7 °F 29.9 in NNE 6 mph 15 mph 37% 0 in 851 W/m2
11:45 75.7 °F 46.9 °F 29.9 in NNE 2 mph 13 mph 36% 0 in 914 W/m2
12:00 77 °F 47.1 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 35% 0 in 979 W/m2
12:15 76.3 °F 47.5 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 36% 0 in 1018 W/m2
12:30 77.7 °F 47.8 °F 29.9 in NNE 3 mph 14 mph 35% 0 in 1042 W/m2
12:45 76.3 °F 47.5 °F 29.9 in North 3 mph 12 mph 36% 0 in 998 W/m2
13:00 77.5 °F 48.4 °F 29.9 in NW 6 mph 13 mph 36% 0 in 1085 W/m2
13:15 76.5 °F 47.5 °F 29.9 in NNW 6 mph 16 mph 36% 0 in 248 W/m2
13:30 76.5 °F 46.8 °F 29.9 in NNW 5 mph 16 mph 35% 0 in 206 W/m2
13:45 77.5 °F 47.8 °F 29.9 in NW 10 mph 18 mph 35% 0 in 1063 W/m2
14:00 79 °F 47.5 °F 29.9 in WNW 9 mph 22 mph 33% 0 in 1104 W/m2
14:15 77.4 °F 46 °F 29.9 in WNW 5 mph 16 mph 33% 0 in 299 W/m2
14:30 76.6 °F 46.9 °F 29.9 in NW 8 mph 22 mph 35% 0 in 283 W/m2
14:45 77.4 °F 45.9 °F 29.9 in WNW 6 mph 16 mph 33% 0 in 271 W/m2
15:00 77.4 °F 45.1 °F 29.9 in NW 6 mph 20 mph 32% 0 in 264 W/m2
15:15 77.4 °F 46.8 °F 29.9 in NW 7 mph 20 mph 34% 0 in 1035 W/m2
15:30 77.4 °F 45.1 °F 29.8 in NW 7 mph 20 mph 32% 0 in 1021 W/m2
15:45 78.3 °F 45.1 °F 29.8 in NW 6 mph 15 mph 31% 0 in 958 W/m2
16:00 79.7 °F 46.4 °F 29.8 in NW 10 mph 22 mph 31% 0 in 911 W/m2
16:15 79 °F 46.6 °F 29.8 in NNW 6 mph 23 mph 32% 0 in 925 W/m2
16:30 79.5 °F 46.2 °F 29.8 in NNW 3 mph 20 mph 31% 0 in 281 W/m2
16:45 78.1 °F 45.7 °F 29.8 in NNW 6 mph 17 mph 32% 0 in 225 W/m2
17:00 75 °F 52.9 °F 29.8 in NE 5 mph 16 mph 46% 0 in 204 W/m2
17:15 75 °F 49.6 °F 29.8 in NE 3 mph 18 mph 41% 0 in 176 W/m2
17:30 74.5 °F 51.6 °F 29.9 in ESE 8 mph 13 mph 45% 0 in 190 W/m2
17:45 72.3 °F 54.9 °F 29.9 in East 9 mph 20 mph 54% 0 in 162 W/m2
18:00 72.1 °F 54.5 °F 29.9 in East 10 mph 20 mph 54% 0 in 156 W/m2
18:30 69.6 °F 53.6 °F 29.9 in NE 5 mph 14 mph 57% 0 in 104 W/m2
18:45 67.5 °F 54.9 °F 29.9 in ENE 1 mph 12 mph 64% 0 in 276 W/m2
19:00 67.8 °F 55.9 °F 29.9 in ESE 5 mph 8 mph 66% 0.01 in 209 W/m2
19:15 69.1 °F 55.9 °F 29.9 in East 2 mph 6 mph 63% 0 in 163 W/m2
19:30 69.4 °F 55.6 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 61% 0 in 114 W/m2
19:45 67.6 °F 55.4 °F 29.9 in NNE 12 mph 16 mph 65% 0 in 54 W/m2
20:00 66.7 °F 55 °F 29.9 in ENE 8 mph 15 mph 66% 0.01 in 40 W/m2
20:15 66.9 °F 53.1 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 61% 0 in 107 W/m2
20:30 68.5 °F 55 °F 29.9 in SW 3 mph 6 mph 62% 0 in 58 W/m2
20:45 68 °F 55.4 °F 29.9 in SW 2 mph 6 mph 64% 0 in 11 W/m2
21:00 67.3 °F 56.3 °F 29.9 in NNE 7 mph 17 mph 68% 0 in 0 W/m2
21:15 65.8 °F 55 °F 29.9 in NNE 6 mph 13 mph 68% 0 in 0 W/m2
21:30 66 °F 55 °F 29.9 in NNE 2 mph 12 mph 68% 0 in 0 W/m2
21:45 66 °F 53.1 °F 29.9 in NNW 2 mph 7 mph 63% 0 in 0 W/m2
22:00 65.5 °F 50.7 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 59% 0 in 0 W/m2
22:15 65.7 °F 49.5 °F 29.9 in NNE 6 mph 10 mph 56% 0 in 0 W/m2
22:30 65.5 °F 48.7 °F 29.9 in NNE 8 mph 13 mph 55% 0 in 0 W/m2
22:45 65.3 °F 48.7 °F 29.9 in NNE 5 mph 10 mph 55% 0 in 0 W/m2
23:00 65.5 °F 48.7 °F 29.9 in NNE 8 mph 14 mph 55% 0 in 0 W/m2
23:15 64.4 °F 49.3 °F 29.9 in NE 6 mph 12 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:30 64.6 °F 48.9 °F 29.9 in NNE 6 mph 9 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:45 65.1 °F 49.1 °F 29.9 in North 2 mph 8 mph 56% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb