Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 17, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 86.2 °F 72.3 °F 80.1 °F
Σημείο Δρόσου: 70 °F 61.9 °F 64.8 °F
Υγρασία: 75% 49% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 8mph 0mph 2.5mph
Ριπές Ανέμου: 21mph - -
Ανεμος- - SSW
Πίεση: 29.9 in 29.8 in -
Υετός: 0 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 17, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 77.4 °F 63 °F 29.9 in ENE 2 mph 4 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:15 77.7 °F 63.1 °F 29.9 in Calm   3 mph 61% 0 in 0 W/m2
00:30 78.8 °F 63.7 °F 29.9 in Calm   2 mph 60% 0 in 0 W/m2
00:45 78.6 °F 64.2 °F 29.9 in WSW 1 mph 5 mph 61% 0 in 0 W/m2
01:00 78.6 °F 63.1 °F 29.9 in Calm   4 mph 59% 0 in 0 W/m2
01:15 78.3 °F 64 °F 29.9 in SW 2 mph 4 mph 62% 0 in 0 W/m2
01:30 77.7 °F 64.6 °F 29.9 in South 2 mph 3 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:45 77.4 °F 65.1 °F 29.9 in SSW 2 mph 5 mph 66% 0 in 0 W/m2
02:00 76.1 °F 64.8 °F 29.9 in West 2 mph 12 mph 68% 0 in 0 W/m2
02:15 75.9 °F 63.7 °F 29.9 in NW 2 mph 6 mph 66% 0 in 0 W/m2
02:30 75.6 °F 63.9 °F 29.9 in NW 2 mph 7 mph 67% 0 in 0 W/m2
02:45 74.7 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 1 mph 6 mph 69% 0 in 0 W/m2
03:00 75.6 °F 64.2 °F 29.9 in NNW 1 mph 4 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:15 75.2 °F 63.9 °F 29.9 in NW 2 mph 5 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:30 74.7 °F 64.2 °F 29.9 in NW 1 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
03:45 74.1 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 1 mph 3 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:00 74.8 °F 64.8 °F 29.9 in NNW 1 mph 4 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:15 74.7 °F 64.2 °F 29.8 in Calm   2 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:30 74.8 °F 64 °F 29.8 in NNW 1 mph 4 mph 69% 0 in 0 W/m2
04:45 74.7 °F 63.3 °F 29.9 in NNE 1 mph 4 mph 68% 0 in 0 W/m2
05:00 74.8 °F 61.9 °F 29.8 in NNE 5 mph 8 mph 64% 0 in 0 W/m2
05:15 75.4 °F 62.2 °F 29.8 in NNE 1 mph 6 mph 64% 0 in 0 W/m2
05:30 74.7 °F 63.7 °F 29.9 in NW 6 mph 10 mph 69% 0 in 0 W/m2
05:45 72.3 °F 64 °F 29.9 in NW 2 mph 10 mph 75% 0 in 0 W/m2
06:00 72.9 °F 64 °F 29.9 in NNW 2 mph 6 mph 74% 0 in 5 W/m2
06:15 73.6 °F 64.2 °F 29.9 in NNW 2 mph 4 mph 73% 0 in 12 W/m2
06:30 73.4 °F 64.2 °F 29.9 in North 2 mph 5 mph 73% 0 in 21 W/m2
06:45 73.6 °F 64 °F 29.9 in Calm   4 mph 72% 0 in 46 W/m2
07:00 73.9 °F 64 °F 29.9 in Calm   3 mph 71% 0 in 77 W/m2
07:15 73.2 °F 64.9 °F 29.9 in Calm   4 mph 75% 0 in 116 W/m2
07:30 74.5 °F 64.6 °F 29.9 in NNE 1 mph 3 mph 71% 0 in 158 W/m2
07:45 75.7 °F 64.9 °F 29.9 in Calm   3 mph 69% 0 in 199 W/m2
08:00 75.6 °F 64.2 °F 29.9 in NNE 1 mph 2 mph 68% 0 in 214 W/m2
08:15 75.7 °F 65.1 °F 29.9 in East 2 mph 5 mph 70% 0 in 283 W/m2
08:30 75.6 °F 64.9 °F 29.9 in ESE 1 mph 7 mph 70% 0 in 322 W/m2
08:45 76.8 °F 64.9 °F 29.9 in SE 1 mph 4 mph 67% 0 in 366 W/m2
09:00 78.1 °F 65.5 °F 29.9 in Calm   3 mph 65% 0 in 411 W/m2
09:15 79.2 °F 64.9 °F 29.9 in SE 1 mph 3 mph 62% 0 in 452 W/m2
09:30 79 °F 65.7 °F 29.9 in SSE 2 mph 5 mph 64% 0 in 496 W/m2
09:45 78.8 °F 66 °F 29.9 in SSW 5 mph 6 mph 65% 0 in 531 W/m2
10:00 79.2 °F 66.4 °F 29.9 in SSW 3 mph 7 mph 65% 0 in 573 W/m2
10:15 80.2 °F 66.6 °F 29.9 in South 3 mph 6 mph 63% 0 in 606 W/m2
10:30 80.1 °F 65.8 °F 29.9 in South 3 mph 6 mph 62% 0 in 643 W/m2
10:45 80.8 °F 67.5 °F 29.9 in SSE 2 mph 7 mph 64% 0 in 679 W/m2
11:00 80.8 °F 68.7 °F 29.9 in SSE 3 mph 7 mph 67% 0 in 686 W/m2
11:15 82 °F 70 °F 29.9 in South 2 mph 8 mph 67% 0 in 631 W/m2
11:30 82.9 °F 69.1 °F 29.9 in South 5 mph 6 mph 63% 0 in 626 W/m2
11:45 84.6 °F 68.2 °F 29.9 in SW 6 mph 8 mph 58% 0 in 221 W/m2
12:00 86.2 °F 69.6 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 58% 0 in 958 W/m2
12:15 85.3 °F 68.7 °F 29.9 in SW 6 mph 9 mph 58% 0 in 197 W/m2
12:30 85.5 °F 68.5 °F 29.9 in SW 3 mph 9 mph 57% 0 in 190 W/m2
12:45 85.5 °F 68 °F 29.9 in SSW 6 mph 10 mph 56% 0 in 1000 W/m2
13:00 85.3 °F 68.7 °F 29.9 in South 7 mph 12 mph 58% 0 in 283 W/m2
13:15 83.5 °F 66 °F 29.9 in SE 8 mph 21 mph 56% 0 in 91 W/m2
13:30 81 °F 64.2 °F 29.9 in East 5 mph 18 mph 57% 0 in 204 W/m2
13:45 80.6 °F 64.9 °F 29.9 in East 3 mph 15 mph 59% 0 in 211 W/m2
14:00 80.4 °F 64.9 °F 29.9 in East 6 mph 13 mph 59% 0 in 747 W/m2
14:15 83.5 °F 64 °F 29.9 in ESE 5 mph 12 mph 52% 0 in 947 W/m2
14:30 84 °F 63.9 °F 29.9 in SSE 2 mph 12 mph 51% 0 in 519 W/m2
14:45 83.8 °F 63.9 °F 29.9 in South 3 mph 6 mph 51% 0 in 246 W/m2
15:00 83.7 °F 64.2 °F 29.9 in South 2 mph 5 mph 52% 0 in 192 W/m2
15:15 83.7 °F 65.8 °F 29.9 in SW 5 mph 6 mph 55% 0 in 206 W/m2
15:30 82.8 °F 68.9 °F 29.9 in WSW 3 mph 7 mph 63% 0 in 216 W/m2
15:45 82.8 °F 65.8 °F 29.9 in West 3 mph 8 mph 57% 0 in 230 W/m2
16:00 82.8 °F 63.9 °F 29.9 in SW 2 mph 5 mph 53% 0 in 248 W/m2
16:15 83.3 °F 63.9 °F 29.9 in Calm   3 mph 52% 0 in 258 W/m2
16:30 83.7 °F 64.8 °F 29.9 in SW 3 mph 5 mph 53% 0 in 267 W/m2
16:45 83.7 °F 64.8 °F 29.9 in SW 2 mph 4 mph 53% 0 in 244 W/m2
17:00 84.4 °F 65.5 °F 29.9 in Calm   3 mph 53% 0 in 251 W/m2
17:15 85.5 °F 64 °F 29.9 in NNW 2 mph 5 mph 49% 0 in 283 W/m2
17:30 84.7 °F 64.6 °F 29.9 in WSW 5 mph 7 mph 51% 0 in 285 W/m2
17:45 84.7 °F 64.8 °F 29.9 in West 3 mph 7 mph 51% 0 in 278 W/m2
18:00 85.5 °F 64.6 °F 29.9 in North 2 mph 5 mph 50% 0 in 237 W/m2
18:15 85.6 °F 64.8 °F 29.9 in WNW 2 mph 7 mph 50% 0 in 323 W/m2
18:30 85.8 °F 64.6 °F 29.9 in NNW 3 mph 5 mph 49% 0 in 214 W/m2
18:45 86 °F 65.1 °F 29.9 in NW 2 mph 7 mph 50% 0 in 199 W/m2
19:00 85.8 °F 64.6 °F 29.9 in WNW 5 mph 7 mph 49% 0 in 232 W/m2
19:15 85.8 °F 64.9 °F 29.9 in NNW 1 mph 8 mph 50% 0 in 244 W/m2
19:30 85.8 °F 64.6 °F 29.9 in North 5 mph 8 mph 49% 0 in 218 W/m2
19:45 85.6 °F 64.9 °F 29.9 in North 5 mph 9 mph 50% 0 in 105 W/m2
20:00 84.4 °F 64.8 °F 29.9 in North 5 mph 10 mph 52% 0 in 88 W/m2
20:15 84.2 °F 64.8 °F 29.9 in North 2 mph 9 mph 52% 0 in 33 W/m2
20:30 83.7 °F 64.2 °F 29.9 in North 2 mph 10 mph 52% 0 in 11 W/m2
20:45 83.5 °F 64 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 52% 0 in 5 W/m2
21:00 82.9 °F 64 °F 29.9 in North 5 mph 8 mph 53% 0 in 0 W/m2
21:15 82.2 °F 63.9 °F 29.9 in NNE 1 mph 8 mph 54% 0 in 0 W/m2
21:30 82.2 °F 63.9 °F 29.9 in NNE 2 mph 12 mph 54% 0 in 0 W/m2
21:45 81.5 °F 63.3 °F 29.9 in NNE 3 mph 12 mph 54% 0 in 0 W/m2
22:00 80.4 °F 62.8 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 55% 0 in 0 W/m2
22:15 80.1 °F 63 °F 29.9 in North 5 mph 12 mph 56% 0 in 0 W/m2
22:30 79.5 °F 63.7 °F 29.9 in NNE 2 mph 13 mph 58% 0 in 0 W/m2
22:45 79.9 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 3 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:00 79.9 °F 63.7 °F 29.9 in NNW 2 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:15 80.1 °F 63.9 °F 29.9 in NNW 2 mph 6 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:30 80.1 °F 63.9 °F 29.9 in NW 2 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
23:45 79.5 °F 63.5 °F 29.9 in NW 2 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb