Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 19, 2019 Μονάδες:  Αγγλικό    Μετρικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 86.2 °F 72.9 °F 79.3 °F
Σημείο Δρόσου: 69.1 °F 61.2 °F 64 °F
Υγρασία: 75% 43% 60%
Ταχύτητα Ανέμου: 14mph 0mph 3.9mph
Ριπές Ανέμου: 24mph - -
Ανεμος- - South
Πίεση: 30 in 29.8 in -
Υετός: 0.01 in    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 19, 2019
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 79 °F 62.1 °F 29.9 in NNW 3 mph 6 mph 56% 0 in 0 W/m2
00:15 77.7 °F 61.3 °F 29.9 in NNE 2 mph 7 mph 57% 0 in 0 W/m2
00:30 79.3 °F 62.2 °F 29.9 in NNW 2 mph 4 mph 56% 0 in 0 W/m2
00:45 78.3 °F 64 °F 30 in NW 3 mph 12 mph 62% 0 in 0 W/m2
01:00 76.3 °F 64.4 °F 30 in NNW 5 mph 9 mph 67% 0 in 0 W/m2
01:15 75.9 °F 63 °F 29.9 in North 3 mph 9 mph 64% 0 in 0 W/m2
01:30 76.3 °F 62.8 °F 29.9 in NE 2 mph 9 mph 63% 0 in 0 W/m2
01:45 76.6 °F 61.9 °F 30 in North 3 mph 7 mph 60% 0 in 0 W/m2
02:00 75.6 °F 63 °F 30 in NE 3 mph 12 mph 65% 0 in 0 W/m2
02:15 74.5 °F 63.1 °F 30 in SSE 3 mph 8 mph 68% 0 in 0 W/m2
02:30 74.7 °F 63.3 °F 30 in East 7 mph 10 mph 68% 0 in 0 W/m2
02:45 73.2 °F 62.4 °F 29.9 in NE 2 mph 9 mph 69% 0 in 0 W/m2
03:00 73.6 °F 62.2 °F 29.9 in NNE 3 mph 7 mph 68% 0 in 0 W/m2
03:15 73.9 °F 63.1 °F 29.9 in NNE 2 mph 4 mph 69% 0.01 in 0 W/m2
03:30 74.1 °F 63.3 °F 29.9 in NNE 1 mph 6 mph 69% 0 in 0 W/m2
03:45 75 °F 63.9 °F 29.9 in Calm   2 mph 68% 0 in 0 W/m2
04:00 74.5 °F 64 °F 29.9 in ESE 1 mph 5 mph 70% 0 in 0 W/m2
04:15 73.9 °F 64.4 °F 29.9 in SW 2 mph 6 mph 72% 0 in 0 W/m2
04:30 73.9 °F 63.9 °F 29.9 in WSW 1 mph 5 mph 71% 0 in 0 W/m2
04:45 74.1 °F 65.3 °F 29.9 in WSW 1 mph 3 mph 74% 0 in 0 W/m2
05:00 73.8 °F 64.6 °F 29.9 in West 1 mph 4 mph 73% 0 in 0 W/m2
05:15 73.9 °F 63.5 °F 29.9 in Calm   4 mph 70% 0 in 0 W/m2
05:30 74.3 °F 63.9 °F 29.9 in NW 1 mph 6 mph 70% 0 in 0 W/m2
05:45 74.1 °F 64 °F 29.9 in NW 2 mph 6 mph 71% 0 in 0 W/m2
06:00 73.9 °F 64.8 °F 29.9 in WNW 1 mph 5 mph 73% 0 in 0 W/m2
06:15 73.4 °F 64.9 °F 29.9 in NNE 2 mph 4 mph 75% 0 in 12 W/m2
06:30 73 °F 61.9 °F 29.9 in NNE 2 mph 6 mph 68% 0 in 21 W/m2
06:45 72.9 °F 62.1 °F 29.9 in NNE 6 mph 9 mph 69% 0 in 51 W/m2
07:00 73.6 °F 61.5 °F 29.9 in NE 6 mph 13 mph 66% 0 in 67 W/m2
07:15 73.9 °F 61.9 °F 29.9 in NNE 5 mph 13 mph 66% 0 in 46 W/m2
07:30 74.5 °F 61.5 °F 29.9 in NNE 6 mph 12 mph 64% 0 in 81 W/m2
07:45 75.7 °F 61.9 °F 29.9 in North 1 mph 8 mph 62% 0 in 67 W/m2
08:00 75.7 °F 62.2 °F 29.9 in North 1 mph 6 mph 63% 0 in 65 W/m2
08:15 75.7 °F 61.9 °F 29.9 in North 2 mph 5 mph 62% 0 in 70 W/m2
08:30 76.3 °F 62.2 °F 29.9 in NNW 2 mph 5 mph 62% 0 in 74 W/m2
08:45 76.1 °F 62.2 °F 29.9 in NNW 3 mph 5 mph 62% 0 in 77 W/m2
09:00 76.5 °F 62.8 °F 29.9 in NNW 1 mph 7 mph 63% 0 in 121 W/m2
09:15 76.5 °F 63.3 °F 29.9 in NW 2 mph 5 mph 64% 0 in 158 W/m2
09:30 77.2 °F 63.1 °F 29.9 in NW 1 mph 6 mph 62% 0 in 151 W/m2
09:45 77.5 °F 62.1 °F 29.9 in North 2 mph 5 mph 59% 0 in 155 W/m2
10:00 77.5 °F 61.7 °F 29.9 in North 3 mph 6 mph 58% 0 in 185 W/m2
10:15 78.4 °F 62.1 °F 29.9 in North 2 mph 6 mph 57% 0 in 221 W/m2
10:30 79.3 °F 62.8 °F 29.9 in NW 1 mph 5 mph 57% 0 in 301 W/m2
10:45 79.9 °F 62.8 °F 29.9 in NW 1 mph 7 mph 56% 0 in 336 W/m2
11:00 80.8 °F 62.6 °F 29.9 in NNW 3 mph 7 mph 54% 0 in 503 W/m2
11:15 81.3 °F 64.8 °F 29.9 in West 3 mph 6 mph 57% 0 in 408 W/m2
11:30 81.1 °F 64 °F 29.9 in West 2 mph 5 mph 56% 0 in 327 W/m2
11:45 81 °F 65.3 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 59% 0 in 374 W/m2
12:00 80.1 °F 68.2 °F 29.9 in WSW 5 mph 8 mph 67% 0 in 679 W/m2
12:15 81.1 °F 66.4 °F 29.9 in SW 5 mph 8 mph 61% 0 in 863 W/m2
12:30 80.4 °F 67.6 °F 29.9 in SW 6 mph 8 mph 65% 0 in 863 W/m2
12:45 81.1 °F 66.9 °F 29.9 in SW 6 mph 9 mph 62% 0 in 875 W/m2
13:00 81.9 °F 68 °F 29.9 in SW 5 mph 8 mph 63% 0 in 870 W/m2
13:15 82 °F 67.8 °F 29.9 in SW 6 mph 9 mph 62% 0 in 896 W/m2
13:30 82.9 °F 68.5 °F 29.9 in SSW 5 mph 9 mph 62% 0 in 893 W/m2
13:45 82 °F 69.1 °F 29.9 in South 5 mph 10 mph 65% 0 in 886 W/m2
14:00 82.2 °F 66 °F 29.9 in South 6 mph 10 mph 58% 0 in 912 W/m2
14:15 83.8 °F 64.2 °F 29.9 in SSW 3 mph 8 mph 52% 0 in 933 W/m2
14:30 84.7 °F 62.2 °F 29.9 in SW 6 mph 7 mph 47% 0 in 933 W/m2
14:45 84.6 °F 68.2 °F 29.9 in SSW 5 mph 9 mph 58% 0 in 905 W/m2
15:00 84 °F 67.3 °F 29.9 in SSW 6 mph 12 mph 57% 0 in 860 W/m2
15:15 85.1 °F 66 °F 29.9 in SSW 7 mph 12 mph 53% 0 in 902 W/m2
15:30 84.7 °F 66.2 °F 29.9 in SW 7 mph 13 mph 54% 0 in 896 W/m2
15:45 85.1 °F 67.3 °F 29.9 in SSW 3 mph 13 mph 55% 0 in 919 W/m2
16:00 84.9 °F 66.6 °F 29.9 in SSW 5 mph 12 mph 54% 0 in 366 W/m2
16:15 85.8 °F 67.8 °F 29.9 in SW 3 mph 9 mph 55% 0 in 795 W/m2
16:30 85.5 °F 68.4 °F 29.9 in SSW 5 mph 12 mph 57% 0 in 722 W/m2
16:45 85.1 °F 68.5 °F 29.9 in SSW 6 mph 12 mph 58% 0 in 652 W/m2
17:00 85.3 °F 67.3 °F 29.9 in SSW 6 mph 10 mph 55% 0 in 605 W/m2
17:15 85.3 °F 66 °F 29.9 in SSW 5 mph 10 mph 53% 0 in 596 W/m2
17:30 85.3 °F 64.9 °F 29.9 in SSW 3 mph 9 mph 51% 0 in 663 W/m2
17:45 85.3 °F 64.6 °F 29.9 in SW 2 mph 9 mph 50% 0 in 684 W/m2
18:00 85.5 °F 63.5 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 48% 0 in 550 W/m2
18:15 86.2 °F 61.2 °F 29.9 in SSW 2 mph 6 mph 43% 0 in 554 W/m2
18:30 85.3 °F 62.8 °F 29.9 in SW 3 mph 7 mph 47% 0 in 492 W/m2
18:45 84.6 °F 65.1 °F 29.9 in NNE 10 mph 21 mph 52% 0 in 434 W/m2
19:00 82.9 °F 64 °F 29.9 in NNE 13 mph 22 mph 53% 0 in 163 W/m2
19:15 81.3 °F 64 °F 29.9 in NNE 12 mph 23 mph 56% 0 in 111 W/m2
19:30 81.1 °F 63.3 °F 29.9 in NNE 10 mph 20 mph 55% 0 in 86 W/m2
19:45 81 °F 63.3 °F 29.9 in NNE 14 mph 21 mph 55% 0 in 60 W/m2
20:00 81 °F 63.3 °F 29.9 in NE 12 mph 18 mph 55% 0 in 40 W/m2
20:15 80.4 °F 62.8 °F 29.9 in NNE 10 mph 24 mph 55% 0 in 25 W/m2
20:30 81 °F 62.8 °F 29.8 in NNE 10 mph 18 mph 54% 0 in 14 W/m2
20:45 81.3 °F 62.6 °F 29.9 in NE 9 mph 17 mph 53% 0 in 9 W/m2
21:00 82 °F 62.1 °F 29.9 in NE 6 mph 13 mph 51% 0 in 0 W/m2
21:15 82.2 °F 63 °F 29.9 in ESE 2 mph 7 mph 52% 0 in 0 W/m2
21:30 82 °F 64.2 °F 29.9 in SW 1 mph 8 mph 55% 0 in 0 W/m2
21:45 81.1 °F 65.1 °F 29.9 in West 2 mph 7 mph 58% 0 in 0 W/m2
22:00 81.1 °F 63.9 °F 29.9 in Calm   3 mph 56% 0 in 0 W/m2
22:15 81.1 °F 63.5 °F 29.9 in Calm   4 mph 55% 0 in 0 W/m2
22:30 81.1 °F 62.4 °F 29.9 in East 3 mph 7 mph 53% 0 in 0 W/m2
22:45 81 °F 62.8 °F 29.9 in East 5 mph 8 mph 54% 0 in 0 W/m2
23:00 80.2 °F 63.7 °F 29.9 in East 5 mph 9 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:15 80.2 °F 63.7 °F 29.9 in East 5 mph 7 mph 57% 0 in 0 W/m2
23:30 80.1 °F 64.6 °F 29.9 in East 3 mph 9 mph 59% 0 in 0 W/m2
23:45 80.1 °F 64.9 °F 29.9 in East 3 mph 8 mph 60% 0 in 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb