Πήγαινε Πίσω στην Αρχική Σελίδα
Δεδομένα Σταθμού Μεταφορτωμένα στο Weather Underground
Ημερήσια Σύνοψη για Σεπτέμβριος 6, 2021 Μονάδες:  Μετρικό    Αγγλικό   Ολες
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
  Μέγιστη: Ελάχιστη: Μέση:
Θερμοκρασία: 36.6 °C 28.8 °C 32.9 °C
Σημείο Δρόσου: 21.9 °C 10.4 °C 15.7 °C
Υγρασία: 65% 21% 38%
Ταχύτητα Ανέμου: 19.3km/h 0km/h 7.3km/h
Ριπές Ανέμου: 35.4km/h - -
Ανεμος- - West
Πίεση: 1005.5 hPa 1000.4 hPa -
Υετός: 0.0 mm    
 
 
Δεδομένα πίνακα για Σεπτέμβριος 6, 2021
Ωρα Θερμοκρ. Σημ. Δρόσου Πίεση Ανεμος Ταχ. Ανέμου Ριπές Ανέμου Υγρασία Ραγδαιότητα (/ώρα) Ηλιοφάνεια
00:00 33.2 °C 20.4 °C 1003.4 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm 0 W/m2
00:15 33.3 °C 20.1 °C 1003.3 hPa Calm   3.2 km/h 46% 0.0 mm 0 W/m2
00:30 33.1 °C 19.2 °C 1003.1 hPa Calm   3.2 km/h 44% 0.0 mm 0 W/m2
00:45 33.1 °C 17.3 °C 1002.9 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 39% 0.0 mm 0 W/m2
01:00 33.1 °C 16.9 °C 1002.8 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
01:15 33.1 °C 16.4 °C 1002.7 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 37% 0.0 mm 0 W/m2
01:30 32.9 °C 16.7 °C 1002.5 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 38% 0.0 mm 0 W/m2
02:00 31.9 °C 19.9 °C 1002.4 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
02:15 31.8 °C 19.4 °C 1002.3 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
02:30 31.9 °C 19.6 °C 1002.4 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm 0 W/m2
03:15 31 °C 20.9 °C 1002.2 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
03:30 30.8 °C 20.4 °C 1002.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
04:00 30.7 °C 20 °C 1001.9 hPa Calm   4.8 km/h 53% 0.0 mm 0 W/m2
04:30 30.5 °C 21.3 °C 1001.8 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 58% 0.0 mm 0 W/m2
04:45 30.5 °C 20.2 °C 1001.8 hPa Calm   4.8 km/h 54% 0.0 mm 0 W/m2
05:00 30.9 °C 19 °C 1001.7 hPa Calm   4.8 km/h 49% 0.0 mm 0 W/m2
05:30 29.4 °C 21.7 °C 1001.6 hPa Calm   4.8 km/h 63% 0.0 mm 0 W/m2
05:45 29.7 °C 20.9 °C 1001.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 59% 0.0 mm 0 W/m2
06:00 30.2 °C 20.1 °C 1001.7 hPa Calm   4.8 km/h 55% 0.0 mm 0 W/m2
06:15 30.1 °C 19.2 °C 1001.7 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 0 W/m2
06:30 30.4 °C 19.1 °C 1001.7 hPa West 1.6 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 0 W/m2
07:15 29.8 °C 19.5 °C 1001.8 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 33 W/m2
07:30 29.6 °C 19.8 °C 1001.9 hPa WSW 1.6 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm 51 W/m2
07:45 28.8 °C 20.6 °C 1002.2 hPa SW 8 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 107 W/m2
08:15 29.4 °C 20.2 °C 1002.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 58% 0.0 mm 132 W/m2
08:30 28.9 °C 20.9 °C 1002.2 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm 246 W/m2
08:45 29.3 °C 21.1 °C 1002.2 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm 229 W/m2
09:15 29.3 °C 21.6 °C 1002.3 hPa SSW 4 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm 349 W/m2
09:30 29.2 °C 21.9 °C 1002.3 hPa SSW 4.8 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm 431 W/m2
09:45 31.2 °C 18.6 °C 1002.3 hPa NNW 4.8 km/h 14.5 km/h 47% 0.0 mm 462 W/m2
10:00 32.3 °C 17.3 °C 1002.3 hPa NW 8 km/h 19.3 km/h 41% 0.0 mm 585 W/m2
10:15 32.4 °C 17.1 °C 1002.3 hPa NW 4.8 km/h 19.3 km/h 40% 0.0 mm 258 W/m2
10:30 32.5 °C 18.3 °C 1002.3 hPa NW 8 km/h 16.1 km/h 43% 0.0 mm 425 W/m2
10:45 32.4 °C 16.3 °C 1002.3 hPa NW 8 km/h 19.3 km/h 38% 0.0 mm 357 W/m2
11:00 33 °C 15.5 °C 1002.3 hPa WNW 8 km/h 24.1 km/h 35% 0.0 mm 508 W/m2
11:15 32.9 °C 15 °C 1002.3 hPa NW 9.7 km/h 20.9 km/h 34% 0.0 mm 366 W/m2
11:30 33.1 °C 14.6 °C 1002.3 hPa WNW 8 km/h 22.5 km/h 33% 0.0 mm 299 W/m2
11:45 33.3 °C 14.8 °C 1002.3 hPa WNW 9.7 km/h 20.9 km/h 33% 0.0 mm 425 W/m2
12:00 33.7 °C 14.7 °C 1002.3 hPa NW 9.7 km/h 25.7 km/h 32% 0.0 mm 911 W/m2
12:15 33.6 °C 14.6 °C 1002.3 hPa WNW 9.7 km/h 19.3 km/h 32% 0.0 mm 420 W/m2
12:30 33.6 °C 14.2 °C 1002.2 hPa West 8 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 636 W/m2
12:45 33.9 °C 14.4 °C 1002.2 hPa West 9.7 km/h 19.3 km/h 31% 0.0 mm 587 W/m2
13:00 34 °C 14.5 °C 1002.0 hPa WNW 3.2 km/h 20.9 km/h 31% 0.0 mm 591 W/m2
13:15 32.8 °C 18.9 °C 1001.8 hPa WSW 8 km/h 20.9 km/h 44% 0.0 mm 661 W/m2
13:30 33 °C 19.8 °C 1001.8 hPa SW 14.5 km/h 27.4 km/h 46% 0.0 mm 891 W/m2
13:45 33.1 °C 17.7 °C 1001.7 hPa WSW 14.5 km/h 32.2 km/h 40% 0.0 mm 847 W/m2
14:00 33.5 °C 18.1 °C 1001.6 hPa WSW 12.9 km/h 27.4 km/h 40% 0.0 mm 842 W/m2
14:15 33.8 °C 18.3 °C 1001.4 hPa WSW 12.9 km/h 22.5 km/h 40% 0.0 mm 842 W/m2
14:30 33.8 °C 17.9 °C 1001.2 hPa WSW 9.7 km/h 24.1 km/h 39% 0.0 mm 823 W/m2
14:45 34.7 °C 13.4 °C 1001.0 hPa WSW 9.7 km/h 29 km/h 28% 0.0 mm 824 W/m2
15:00 35.9 °C 11.5 °C 1000.9 hPa NNW 11.3 km/h 24.1 km/h 23% 0.0 mm 809 W/m2
15:15 35.9 °C 10.8 °C 1000.6 hPa WNW 9.7 km/h 25.7 km/h 22% 0.0 mm 793 W/m2
15:30 36.6 °C 11.4 °C 1000.5 hPa NNW 12.9 km/h 29 km/h 22% 0.0 mm 768 W/m2
15:45 36.2 °C 10.4 °C 1000.4 hPa WNW 8 km/h 27.4 km/h 21% 0.0 mm 742 W/m2
16:00 36.2 °C 10.4 °C 1000.5 hPa West 9.7 km/h 24.1 km/h 21% 0.0 mm 708 W/m2
16:15 36.3 °C 11.9 °C 1000.5 hPa WNW 8 km/h 27.4 km/h 23% 0.0 mm 679 W/m2
16:30 36.2 °C 13.1 °C 1000.5 hPa WSW 11.3 km/h 20.9 km/h 25% 0.0 mm 640 W/m2
16:45 36.4 °C 12.6 °C 1000.6 hPa WNW 9.7 km/h 27.4 km/h 24% 0.0 mm 606 W/m2
17:00 36.4 °C 12.6 °C 1000.6 hPa NW 3.2 km/h 24.1 km/h 24% 0.0 mm 587 W/m2
17:15 36.3 °C 13.2 °C 1000.6 hPa WNW 9.7 km/h 20.9 km/h 25% 0.0 mm 148 W/m2
17:30 36 °C 13.5 °C 1000.6 hPa NW 11.3 km/h 27.4 km/h 26% 0.0 mm 550 W/m2
17:45 36.2 °C 13.7 °C 1000.7 hPa WNW 9.7 km/h 27.4 km/h 26% 0.0 mm 450 W/m2
18:00 35.9 °C 13.4 °C 1000.7 hPa NW 12.9 km/h 32.2 km/h 26% 0.0 mm 385 W/m2
18:15 35.9 °C 13.4 °C 1000.8 hPa NW 14.5 km/h 32.2 km/h 26% 0.0 mm 336 W/m2
18:30 35.6 °C 13.2 °C 1001.0 hPa NNE 12.9 km/h 29 km/h 26% 0.0 mm 294 W/m2
18:45 35.3 °C 12.8 °C 1001.2 hPa NNW 19.3 km/h 27.4 km/h 26% 0.0 mm 91 W/m2
19:00 35 °C 12.6 °C 1001.2 hPa North 11.3 km/h 32.2 km/h 26% 0.0 mm 199 W/m2
19:15 35 °C 12.6 °C 1001.4 hPa NNW 16.1 km/h 32.2 km/h 26% 0.0 mm 163 W/m2
19:30 34.7 °C 11.8 °C 1001.5 hPa NNW 16.1 km/h 35.4 km/h 25% 0.0 mm 107 W/m2
19:45 34.4 °C 11.6 °C 1001.7 hPa NNW 14.5 km/h 35.4 km/h 25% 0.0 mm 70 W/m2
20:00 34.2 °C 11.3 °C 1001.7 hPa NNW 14.5 km/h 32.2 km/h 25% 0.0 mm 44 W/m2
20:15 33.9 °C 11.2 °C 1001.9 hPa North 11.3 km/h 33.8 km/h 25% 0.0 mm 23 W/m2
20:30 33.7 °C 11.6 °C 1002.0 hPa NNW 12.9 km/h 25.7 km/h 26% 0.0 mm 9 W/m2
20:45 33.5 °C 11.3 °C 1002.3 hPa NNW 9.7 km/h 27.4 km/h 26% 0.0 mm 0 W/m2
21:00 33.2 °C 11.7 °C 1002.5 hPa NW 9.7 km/h 24.1 km/h 27% 0.0 mm 0 W/m2
21:15 33 °C 11.5 °C 1002.8 hPa NNW 11.3 km/h 25.7 km/h 27% 0.0 mm 0 W/m2
21:30 32.7 °C 11.8 °C 1003.2 hPa North 8 km/h 29 km/h 28% 0.0 mm 0 W/m2
21:45 32.5 °C 11.6 °C 1003.5 hPa North 4.8 km/h 25.7 km/h 28% 0.0 mm 0 W/m2
22:00 32.2 °C 11.9 °C 1003.8 hPa NNW 12.9 km/h 24.1 km/h 29% 0.0 mm 0 W/m2
22:15 32.1 °C 11.8 °C 1004.3 hPa North 9.7 km/h 20.9 km/h 29% 0.0 mm 0 W/m2
22:30 31.8 °C 12.1 °C 1004.4 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 30% 0.0 mm 0 W/m2
22:45 31.5 °C 11.3 °C 1004.7 hPa North 8 km/h 19.3 km/h 29% 0.0 mm 0 W/m2
23:00 31.4 °C 10.7 °C 1005.0 hPa NNW 8 km/h 19.3 km/h 28% 0.0 mm 0 W/m2
23:15 31.2 °C 10.5 °C 1005.3 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 28% 0.0 mm 0 W/m2
23:30 30.9 °C 10.8 °C 1005.4 hPa NE 4.8 km/h 12.9 km/h 29% 0.0 mm 0 W/m2
23:45 30.7 °C 10.6 °C 1005.5 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 29% 0.0 mm 0 W/m2
meteothes.gr
Με τη συνεργασία του: Weather Underground - 2 mb