Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 34 Days 12 Hours 32 Minutes 29 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.07GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b120)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 09:53:39 20/09/2020.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
22/09/2020 04:00
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:07 22/09/2020 04:00
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:05:03 22/09/2020 03:55
Weather-Display weather data Παρωχημένο! 0:05:32 > 0:05:15
22/09/2020 03:55