Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 3 Days 20 Hours 12 Minutes 24 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.86GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b73)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 20:31:12 17/07/2018.
Ποιότητα επικοινωνίας κονσόλας με Εξωτερική Μονάδα (ISS): 99%.
Λεπτομέρειες Ποιότητας Επικοινωνίας: 14730 110 0 606 36 (Ληφθέντα πακέτα, Απωλεσθέντα πακέτα, Επανασυγχρονισμοί, Συνεχόμενα ληφθέντα πακέτα, Λάθη CRC).

Τελευταία ενημέρωση στις: 21/07/2018 16:42

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια h:m:s Τελευταία ενημέρωση στις:
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 21/07/2018 16:42
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:16 21/07/2018 16:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:46 21/07/2018 16:40