Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 88 Days 22 Hours 6 Minutes 13 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 4.06GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b125)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 01:22:17 10/04/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
15/04/2021 19:53
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:07 15/04/2021 19:53
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:08 15/04/2021 19:50
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:32 15/04/2021 19:50
Note: script(s) not current and need update(s):
check-fetch-times.php V1.40 - 2021-01-26 Need update to V1.42 - 2021-04-14
Use this link for details.