Κατάσταση Λειτουργίας ΕξοπλισμούΣυνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 11 Days 9 Hours 45 Minutes 53 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.88GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b72)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 14:55:37 09/05/2018.
Ποιότητα επικοινωνίας κονσόλας με Εξωτερική Μονάδα (ISS): 98%.
Λεπτομέρειες Ποιότητας Επικοινωνίας: 923 15 0 196 7 (Ληφθέντα πακέτα, Απωλεσθέντα πακέτα, Επανασυγχρονισμοί, Συνεχόμενα ληφθέντα πακέτα, Λάθη CRC).

Τελευταία ενημέρωση στις: 21/05/2018 00:41

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια h:m:s Τελευταία ενημέρωση στις:
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:08 21/05/2018 00:41
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:30 21/05/2018 00:40
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:01:54 21/05/2018 00:40