Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 9 Days 13 Hours 44 Minutes 50 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.95GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b123)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 09:19:08 23/01/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
26/01/2021 10:30
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:05 26/01/2021 10:30
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:04:53 26/01/2021 10:25
Weather-Display weather data Παρωχημένο! 0:05:18 > 0:05:15
26/01/2021 10:25
Note: script(s) not current and need update(s):
check-fetch-times.php V1.37 - 2020-06-11 Need update to V1.39 - 2021-01-12
WC-forecast.php V1.04 - 2019-03-22 Need update to V1.05 - 2021-01-01
Use this link for details.