Κλιματικές διαφορές (Live!) μεταξύ Ιστορικού Κέντρου και αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (LGTS)Τρέχουσες καιρικές συνθήκες στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (meteothes.gr)
The Animated Forecast is temporarily unavailable.
Please check back later Adobe FLASH required.
Πατήστε την εικόνα με τα 4 βέλη (κάτω δεξιά), για να δείτε το γραφικό σε όλη την οθόνη!
 
 
Τρέχουσες Καιρικές συνθήκες στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης (LGTS)
The Animated Forecast is temporarily unavailable.
Please check back later Adobe FLASH required.
Πατήστε την εικόνα με τα 4 βέλη (κάτω δεξιά), για να δείτε το γραφικό σε όλη την οθόνη!

Στα παραπάνω γραφικά μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές που καταγράφονται στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το οποίο βρισκεται περίπου 14 χιλιόμετρα Νότια της πόλης. Είναι εμφανείς οι διαφορές στις τιμές που καταγράφονται στα δύο σημεία και καταδεικνύουν τις μικροκλιματικές διαφορές μεταξύ τους. Οι επίσημες τιμές του αεροδρομίου απέχουν αρκετά από τις τιμές που καταγράφονται στο κέντρο της πόλης!

Στο χάρτη απεικονίζεται η διαφορά Θερμοκρασίας αέρα (+/-°C) μεταξύ των περιοχών της πόλης
Μπορείτε εύκολα να διακρίνετε τις δύο θερμονησίδες στην πόλη. Το meteothes.gr, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές ενώ το αεροδρόμιο Μακεδονία σε μια ψυχρότερη περιοχή με εντελώς διαφορετικό μικροκλίμα!
 
Οι προγνώσεις προέρχονται από το YR.NO και βασίζονται κυρίως στο Ευρωπαικό μοντέλο καιρού.   Δείτε την Αναλυτική Πρόγνωση ,  εδώ!
 
Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε τις τοποθεσίες των δύο σημείων.
 
locations