Αστραπές πάνω από την Ελλάδα

Current lightnings over Greece!

Αστραπές πάνω από την Ευρώπη

© Πηγή: http://www.blitzortung.org