Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 5 Days 2 Hours 50 Minutes 4 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.49GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b140)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 09:45:48 16/05/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
17/05/2022 10:22
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:07 17/05/2022 10:21
Weather-Display FTP Τώρα 0:00:24 17/05/2022 10:21
Weather-Display weather data Τώρα 0:02:02 17/05/2022 10:20