Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 10 Days 5 Hours 28 Minutes 2 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1.91GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b149)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 07:44:53 14/09/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/09/2023 13:16
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:05 24/09/2023 13:16
Weather-Display FTP Τώρα 0:04:22 24/09/2023 13:12
Weather-Display weather data ΜΗ Ενημερωμένο METAR! 0:06:54 > 0:05:15
24/09/2023 13:10
Note: script(s) not current and need update(s):
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.