Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 14 Days 0 Hours 43 Minutes 37 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 1.84GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b151)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 08:05:20 10/04/2024.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
24/04/2024 08:48
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:06 24/04/2024 08:48
Weather-Display FTP Τώρα 0:03:29 24/04/2024 08:45
Weather-Display weather data Τώρα 0:03:53 24/04/2024 08:45
Note: script(s) not current and need update(s):
atom-advisory.php Ok to delete from website.
DS-forecast-lang.php Ok to delete from website.
DS-forecast.php Ok to delete from website.
Use this link for details.