Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 122 Days 1 Hours 14 Minutes 53 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 2.32GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b126)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 08:16:12 14/05/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
18/05/2021 23:03
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:08 18/05/2021 23:03
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:03:03 18/05/2021 23:00
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:40 18/05/2021 23:00
Note: script(s) not current and need update(s):
check-fetch-times.php V1.42 - 2021-04-14 Need update to V1.43 - 2021-05-14
include-wxstatus.php V1.11 - 2020-05-16 Need update to V1.12 - 2021-05-14
thermometer.php V1.16 - 2018-02-26 Need update to V1.17 - 2021-05-14
wxgraphs.php V1.06 - 2020-05-14 Need update to V1.07 - 2021-05-14
Use this link for details.