Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 18 Days 22 Hours 34 Minutes 53 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 2.90GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b143)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 08:02:02 27/07/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
15/08/2022 06:41
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:04 15/08/2022 06:41
Weather-Display FTP Τώρα 0:03:42 15/08/2022 06:37
Weather-Display weather data ΜΗ Ενημερωμένο METAR! 0:06:26 > 0:05:15
15/08/2022 06:35