Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 0 Days 19 Hours 54 Minutes 26 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 5.32GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b132)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 21:17:18 27/10/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
28/10/2021 17:12
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:01 28/10/2021 17:12
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:01:31 28/10/2021 17:10
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:16 28/10/2021 17:10