Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 10 Days 7 Hours 26 Minutes 58 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 2.80GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b128)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 20:34:11 25/07/2021.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
05/08/2021 04:03
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:04 05/08/2021 04:03
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:32 05/08/2021 04:00
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:03:09 05/08/2021 04:00