Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 10 Days 6 Hours 1 Minutes 47 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 9.94GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b147)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 18:13:00 25/03/2023.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
29/03/2023 15:50
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:08 29/03/2023 15:50
Weather-Display FTP Τώρα 0:05:00 29/03/2023 15:45
Weather-Display weather data ΜΗ Ενημερωμένο METAR! 0:05:41 > 0:05:15
29/03/2023 15:45