Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

Εδώ, βλέπετε την τρέχουσα κατάσταση του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 13 Days 12 Hours 2 Minutes 25 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 2.21GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b145)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 07:42:33 25/11/2022.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
30/11/2022 09:03
Weather-Display realtime Τώρα 0:00:00 30/11/2022 09:03
Weather-Display FTP Τώρα 0:02:39 30/11/2022 09:00
Weather-Display weather data Τώρα 0:03:24 30/11/2022 09:00