Η κονσόλα του σταθμού Davis Vantage Pro2 Plus Live!

Πρόκειται για μια ζωντανή αναπαράσταση της κονσόλας του Μετεωρολογικού Σταθμού με δεδομένα πραγματικού χρόνου!

Για εξοικονόμηση εύρους ζώνης, η κονσόλα σταματά την ενημέρωση μετά από λίγο!
Για επανάληψη της ανανέωσης δεδομένων της κονσόλας, πατήστε αυτό το κουμπί: 

ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΑ:
LAMPS - Εμφάνιση οπίσθιου φωτισμού

ΜΑΥΡΑ ΠΛΗΚΤΡΑ
TEMP - Εμφάνιση 24ώρου Γραφήματος Θερμοκρασίας
HUM - Εμφάνιση 24ώρου Γραφήματος Υγρασίας
WIND - Εμφάνιση 24ώρου Γραφήματος Ταχύτητας Ανέμου
RAINday - Εμφάνιση 24ώρου Γραφήματος Υετού
RAINyr - 1ο κλικ: Εμφανιση μηνιαίου υετού - 2ο κλικ: Εμφάνιση ετήσιου υετού - 3ο κλικ: Πίσω στη ραγδαιότητα
BAR - Εμφάνιση 24ώρου Γραφήματος Βαρόμετρου

Τμήματα Σταθμού/Λειτουργία
Τμήματα μετεωρολογικού σταθμού Ασύρματη επικοινωνία ISS με την Κονσόλα
 
Η κονσόλα, αποτελεί τον "εγκέφαλο" του Μετεωρολογικού Σταθμού Davis Vantage Pro2+! Συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που εκπέμπονται από την εξωτερική μονάδα ISS όπου βρίσκονται οι περισσότεροι αισθητήρες. Επίσης περιλαμβάνει και το "datalogger" που αποτελεί το αποθηκευτικό μέρος των πρωτογενών καιρικών δεδομένων, πριν αυτά προωθηθούν στον υπολογιστή για την τελική επεξεργασία.
Ο σειριακός καταγραφέας τοποθετείται μέσα στην κονσόλα και αποθηκεύει όλα τα πρωτογενή δεδομένα που εκπέμπονται από την εξωτερική μονάδα ISS. Συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου σε μια σειριακή πόρτα RS232. Η μονάδα ISS, τοποθετείται εξωτερικά. Στην εικόνα, μπορείτε να διακρίνετε τον πομπό, τον μηχανισμό του βροχόμετρου (το χωνί συλλογής του βρόχινου νερού έχει αφαιρεθεί) και στο κάτω μέρος την θερμική ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει τους αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το meteothes.gr, Εδώ!