Ραντάρ Βροχής (Υετού) Κεντρικής Μακεδονίας

Radar Image...loading!

Χάρτης κάλυψης των περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ραντάρ Βροχής (Υετού) Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας
Radar image...loading!

 Χάρτης κάλυψης των περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

 
 
Η κλίμακα των dBZ, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά των εικόνων
dBZ
Ραγδαιότητα Βροχής
   (72-80) +++ mm/h) (Εξαιρετικά Εντονη Καταιγίδα!)
   (66-72) 400+ mm/h!) (Πολύ Εντονη Καταιγίδα!)
   (60-66) 200-400 mm/h (Εντονη Καταιγίδα)
   (54-60) 90-200 mm/h Καταιγίδα
   (48-54) 35-90 mm/h Πολύ Εντονη Βροχή
   (42-48) 15-35 mm/h Εντονη Βροχή
   (35-42) 5-15 mm/h Μέτρια Βροχή
   (24-35) 2-5 mm/h Ασθενής Βροχή
   (12-24) Ψιλόβροχο Ψιλόβροχο
   (-30-12) Θόρυβος, Σωματίδια Καθόλου Υετός

Το dBZ αντιστοιχεί σε ντεσιμπέλ του Ζ. Πρόκειται για μετεωρολογική μέτρηση αντανακλαστικότητας (Ζ) ενός σήματος ραντάρ από ένα απομακρυσμένο αντικείμενο. Το επίπεδο αναφοράς για το Ζ, αντιστοιχεί με τον αριθμό σταγόνων ανά μονάδα έντασης και την έκτη δύναμη της διαμέτρου της σταγόνας.

Η αντανακλαστικότητα ενός σύννεφου εξαρτάται από τον αριθμό και τον τύπο των υγρών κατακρημνισμάτων, που συμπεριλαμβάνουν βροχή, χιόνι και χαλάζι καθώς και το μέγεθος του κατακρημνίσματος. Ενας μεγάλος αριθμός μικρών υγρών κατακρημνισμάτων, παρουσιάζει την ίδια αντανάκλαση με ένα μεγάλο. Το σήμα που αντανακλάται στο ραντάρ είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, έτσι η διαφορά μιας ομάδας μικρών υγρών κατακρημνισμάτων είναι θεωρητικά μη διακριτή στην εικόνα το0υ ραντάρ σε σχέση με ένα αντίστοιχο μεγάλο υγρό κατακρήμνισμα.

Ενας μετεωρολόγος, μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ενός μεγάλου κατακρημνίσματος και μιας ομάδας μικρών κατακρημνισμάτων καθώς επίσης και τον τύπο του κατακρημνίσματος διά μέσου της γνώσης των τοπικών καιρικών συνθηκών.

Ανεξαρτήτως της λεπτομερούς ανωτέρω κλίμακας, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της ραγδαιότητας είναι η παρακάτω:

0-8 Καθόλου Υετός
8-23 Ασθενής
24-39 Μέτρια
40+ Εντονη+